Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny overenskomst på plads: Så meget stiger lønnen for 39.000 danskere

Arbejdsliv

28/02/2024 13:03

J. Bøgen

Der bliver også indført en helt særlig nyskabelse.

De ca. 39.000 ansatte akademikere i kommunerne, herunder bl.a. administrative medarbejdere, ergoterapeuter, bibliotekarer, fysioterapeuter, psykologer, chefer, ingeniører og tandlæger har netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent.

Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år. Der er generelle lønstigninger på i alt godt 6,50 procent.

Derudover forbedres pensionsindbetalingerne betydeligt, og der er aftalt en række løntillæg. Det største lønhop kommer allerede til april 2024, med lønstigninger på 4 procent.

Det skriver fagforbundet Akademikerne i en pressemeddelelse.

Ikke kun løn i fokus

Ud over løn er der forbedringer på bl.a. fleksibilitet, barsel, tillidsrepræsentanter, psykisk arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Desuden ønskede Akademikerne denne gang at sætte særligt fokus på natur, miljø og grøn omstilling. Forliget indeholder desuden et fokus på inklusion af særligt sårbare på det kommunale arbejdsmarked.

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne udtaler:

”Vores højest prioriterede krav til OK24 var løn. Og vi har nu sikret en reallønsfremgang inden for perioden. Derudover har vi aftalt en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025. Forhandlingen skal sikre, at vi senest ved udgangen af 2025 får håndteret det lønefterslæb til lønudviklingen i den private sektor, der var ved indgangen til OK24. Oveni kommer den såkaldte reguleringsordning fremover til at følge en mere retvisende indeksering. Dette er også med til at sikre, at lønningerne på det kommunale område vil blive løftet og udvikle sig i takt med lønningerne på det private arbejdsmarked”, siger Lisbeth Lintz.

Helt særlig nyhed

En nyskabelse i overenskomstforliget er oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, der betyder, at ansatte fremover får bedre mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv.

Aftalen betyder, at den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing bliver hævet.

Samtidigt er der aftalt et markant løft af pensionsprocenten på op til 2,22 procentpoint, så den nu for grupper omfattet af den fællesakademiske overenskomst kan udgøre hele 21,0 procent.

”Vi har aftalt en opsparingskonto, der bygger bro til fremtiden. Det er en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. De akademiske medarbejdere efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv," siger Lisbeth Lintz.

Særligt tillæg

Det nye forlig indeholder også et særligt tillæg til akademikere, som arbejder med miljø- og naturbeskyttelse i kommunernes tekniske forvaltning.

Kommunerne spiller en central rolle i den grønne omstilling og har en bred vifte af myndighedsopgaver inden for natur og miljø.

Kommunerne håndterer hver dag øgede krav og stigende kompleksitet i deres opgaveløsning som følge af skærpet politisk fokus, EU´s målsætninger samt høje nationale og lokale ambitioner.

”Vi er meget glade for at kunne honorere den helt centrale rolle, som en gruppe akademikere i kommunen har indenfor den grønne omstilling. Denne aftale giver mulighed for i endnu højere grad at anerkende de øgede krav og den kompleksitet, som sker i opgaveløsningen i de tekniske forvaltninger i forhold til natur, miljø og grøn omstilling.” udtaler Lisbeth Lintz.

Læs forliget: https://www.akademikerne.dk/ok24-39-000-akademikere-i-kommunerne-faar-ny-overenskomst/

Mest Læste

Annonce