Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny undersøgelse vækker stor bekymring: Den er helt gal med arbejdsmiljøet i Danmark

Arbejdsliv

19/12/2023 15:24

J. Bøgen

Situationen kræver opmærksomhed lige fra Christiansborg til de lokale arbejdsmiljøledere, hvis vi skal vende udviklingen, mener fagpolitisk ordfører i FOA Maria Klingsholm.

Det står skidt til med det psykiske arbejdsmiljø i Danmark.

Det må være overordnede konklusion, når man dykker ned i den nye NOA-L-undersøgelse (National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere), som Arbejdstilsynet netop har offentliggjort.

”Specielt det offentlige arbejdsmarked har i en årrække haft udfordringer med stress, og det bekymrer mig voldsomt, at det fortsat går den forkerte vej. Faktisk ser det overordnet ganske skræmmende ud med hele det psykiske arbejdsmiljø,” siger Maria Klingsholm, fagpolitisk ordfører i FOA, og fortsætter:

”Stress fører til mange og lange sygemeldinger, og det er et kæmpe samfundsmæssigt problem. Men jeg er mest bekymret for de medarbejdere, der bliver ramt af stress, for det kan være ekstremt invaliderende.”

Arbejdet stresser

Af undersøgelsen fremgår det, at andelen af lønmodtagere, der føler sig stressede og angiver, at deres arbejde er helt eller delvist skyld i det, er steget fra 12,7 procent i 2021 til 15,6 procent i 2023.

’Døgninstitutioner og hjemmepleje’, hvor mange FOA-medlemmer arbejder, er den branchegruppe, der er hårdest ramt af stress. Her svarer mere end hver femte, at de inden for de seneste to uger ofte eller hele tiden har følt sig stressede.

Maria Klingsholm peger på, at de massive problemer med stress på det offentlige arbejdsmarked primært skal findes i den manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer.

For på den ene side har man fx et stigende antal borgere med plejebehov, men på den anden side skærer kommunerne ind til benet, fordi deres økonomi er presset. I praksis betyder det, at der ikke dækkes ind ved sygdom, og at stillinger ikke genopslås, hvis medarbejdere forlader arbejdspladsen.

”Det er ganske paradoksalt, at vi står midt i en rekrutteringskrise i det offentlige, men at hverken kommunerne eller regionerne har råd til at ansatte nok medarbejdere til at løfte de opgaver, der er. For mig at se giver det absolut ingen mening,” siger Maria Klingsholm.

Politikerne må på banen

Hun mener, at regeringen må sikre, at kommunerne og regionerne har de fornødne midler til at udnytte den gode trepartsaftale, der netop er indgået, til at sørge for bemandingen velfærdsdanmark. Ellers vil den massive mangel på medarbejdere på det offentlige arbejdsmarked fortsat medføre en negativ spiral, hvor stress avler mere stress, siger hun:

”Sygemeldinger giver underbemanding, og underbemanding gør, at det tilbageværende personale ikke kan løfte de opgaver, de skal. Det er selvsagt virkelig uholdbart, og meldingen fra rigtig mange af FOAs medlemmer er, at de simpelthen ikke kan holde til mere. Det er desværre også den retning, den nye undersøgelse peger, og vi er altså nødt til at sætte ind nu og her.”

Der er masser af viden på området og masser af arbejdsmiljømæssige håndtag at dreje på, når man arbejder med det psykiske arbejdsmiljø. Det kalder på handling fra de lokale arbejdsmiljøledere.

Men helt overordnet skal der være tid og ressourcer til at udføre opgaverne. Og når bemandingen er så presset, som den er i øjeblikket, er det svært at finde tid til faglig sparring, supervision og så videre, hvilket går både ud over borgerne og de ansatte.

”Rekrutteringskrisen er en fundamental udfordring for det psykiske arbejdsmiljø, og det er derfor, regeringen må træde til i stedet for at lade kommuner og regioner sejle i deres egne søer af sparebudgetter,” siger Maria Klingsholm.

Mest Læste

Annonce