Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Rapport fra Klimarådet peger på de ømme tæer i regeringens klimapolitik

Bæredygtighed

26/2/21 9:42

Theis

TEKNIQ Arbejdsgiverne roser Klimarådet for deres status på regeringens arbejde med at indfri målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

Klimarådet kunne i dag præsentere deres årlige rapport med status for og anbefalinger til regeringens indsats på klimaområdet. Det er Klimarådets vurdering, at Folketingets partier siden juni 2020 har indgået en række aftaler, som vil bringe Danmark tættere på at opfylde Klimalovens mål om en CO2-reduktion på 70 procent inden 2030. Samtidig peges der på behovet for at kæmpe på flere fronter, hvis klimamålene skal indfries.

”Jeg vil gerne rose Klimarådet for at pege på en række områder, der skal satses endnu mere målrettet på, hvis vi vil lykkes med den grønne omstilling. Indfrielsen af målsætningen kræver, at der bør satset tydeligere på implementering af kendte løsninger og teknologier,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Som eksempler nævner han rapportens fokus på det store, uindfriede potentiale i forhold til energieffektivisering og elektrificering af bl.a. bygningsopvarmning. Ligesom det i rapporten fremhæves, at elbiler er et område, som kan komme til at bevæge sig hurtigere, end regeringen forventer.

”Her er der tale om implementering af kendte produkter og løsninger, som allerede findes på markedet. Det kræver blot, at politikerne er villige til at tænke praktisk og sætter sig konkrete og bindende målsætninger. Det kan fx være ved at beslutte, at den fossile bygningsopvarmning skal være udfaset senest i 2030 og erstattet af varmepumper og fjernvarme. Det er bare om at komme i gang,” siger Troels Blicher Danielsen og uddyber:

”Klimarådet har tidligere peget på, at der er et stort potentiale for at få gjort en større del af elforbruget fleksibelt, da det vil sikre en bedre udnyttelse af den grønne energi. Men igen er det vigtigt, at der bliver opstillet nogle klare og entydige retningslinjer, så vi ikke risikerer at få installeret en masse udstyr, der ikke kan bidrage med denne fleksibilitet.”

”Det er heldigvis gået den rigtige vej det seneste år, men vi er endnu meget langt fra at opfylde ambitionerne. Vi mangler at se en endnu mere overbevisende plan for, hvordan regeringen vil sikre, at vi når i mål. Det, den grønne omstilling har brug for, er konkret handling,” siger Troels Blicher Danielsen.

Annonce