Danmark er knap 3/4 af vejen mod målet om at reducere CO2-udledning med 70 procent. Foto: Shutterstock
Danmark er knap 3/4 af vejen mod målet om at reducere CO2-udledning med 70 procent. Foto: Shutterstock

Skal 70 procent ned inden 2030 - Så langt er Danmark med målet om CO2-reduktion

Bæredygtighed

23/09/2022 13:53

J. Bøgen

Klimaloven med det famøse 70 procents-mål blev vedtaget i 2020.

Den grønne omstilling er i gang. Flere elbiler kører på vejene, mere grøn fjernvarme løber i danskernes rør, og nye skovarealer spreder sig.

Regeringen har sammen med brede flertal i Folketinget indgået over 75 grønne aftaler over de seneste 3 år, der samlet set kan reducere udledningerne med over 14 mio. ton CO2 i 2030.

Det bringer Danmark næsten trefjerdedele af vejen til at nå 70 procents-målet.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

De sidste tons kan hentes ved indfrielse af det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren. Regeringen mener derfor, at 70 procents-målet er anskueliggjort.

"Da vi satte 70 procents-målet, vidste vi ikke, hvordan det skulle indfries, og nogen tvivlede på, om det kunne lade sig gøre. Men nu over 7 år før 2030 er vi næsten trefjerdedele af vejen til at nå målet. Og de grønne resultater spirer frem med flere el-biler på vejene, færre plastikposer, mere grøn strøm og fjernvarme. Og det er sket i en tid med corona-pandemien og nu en global energikrise som baggrundstæppe. Vi har i en svær tid valgt en grøn vej," siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Hvad er klimaprogrammet?

Klimaprogrammet er en årlig udgivelse, som skal anskueliggøre vejen til 70 procents-målet. 

I takt med, at en større del af 2030 målet er dækket af indgåede politiske aftaler, afhænger målopfyldelsen i stigende grad af, at aftalerne implementeres succesfuldt. Derfor indeholder "Klimaprogram 2022" en plan for implementeringen og håndteringen af risici, der uundgåeligt er til stede ved ambitiøse aftaler om teknologier, der ikke har været anvendt i samme skala tidligere.

Vi kender grønne teknologier og løsninger med tekniske reduktionspotentialer, der langt overstiger den tilbageværende manko. De kan løbende komme i spil, hvis udledningerne ikke reducereres, som vi forventer ud fra de indgåede aftaler.

Klimaprogrammet viser forskellige alternative scenarier for målopfyldelse, så vi ikke er afhængige af én bestemt teknologi for at komme i mål.

"Køreplan for et grønt Danmark" sikrer desuden, at vi får genbesøgt sektorerne inden 2025.

Årets klimaprogram og klimapjecen kan læses på Klima-, energi- og forsyningsministeriets hjemmeside.

Udpluk af grønne resultater

  • Firedobling af elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030

  • Femdobling af havvind frem mod 2030 og ambition om at høste hele Danmarks havvindspotentiale frem mod 2050

  • Ved udgangen af 2022 forventes syv gange flere elbiler end i 2019, og der forventes samlet at være over en million el- og plug-in hybridbiler på vejene i 2030

  • Antallet af plastikposer er ca. halveret fra 2015 til 2021

  • Midler til næsten 28.000 hektar skovrejsning imod 2030

Mest Læste

Annonce