Beboerne skaber fremtidens løsninger i Boligforeningen 3B

Det er ikke kun kommuner, der driver de nye demokratiske deltagelsesmuligheder frem – i Boligforeningen 3B arbejder vi på tværs af sektorer for at forny beboerdemokratiet i den almene sektor.

Det er ikke kun i den offentlige sektor, nye styreformer vinder frem. I Boligforeningen 3B har vi taget beboerne med helt ind i den politiske beslutningsproces gennem såkaldte opgavegrupper, der arbejder med bestemte udfordringer og finder løsninger på dem.

Samskabelse er vejen til nye løsninger

Bestræbelsen på at forstå samfundets små og store problemer, udvikle nye og bedre løsninger, og gennemføre disse i praksis bliver bedre, hvis vi samarbejder på kryds og tværs.

Sammen er vi både klogere, mere nyskabende og i stand til at udrette mere, end hvis vi er hver for sig.

Læs mere om samskabelse her

Vi er overbeviste om, at vi får de bedste løsninger ved at have vores beboere med i processen. Det er vores beboere, som mærker udfordringerne i hverdagen, så de har en meget konkret tilgang til dem. Og så har organisationsbestyrelsen og administrationen godt af at få et frisk syn på virkeligheden.

3B er en almen boligorganisation. Vi har ca. 12.000 boliger i syv kommuner i Storkøbenhavn. Almene boligorganisationer er politisk styrede organisationer. Her er det repræsentanter for beboerne, der vælger den øverste ledelse – organisationsbestyrelsen. Og det er så organisationsbestyrelsen, der sætter retningen for boligforeningen. Det giver stor indflydelse til organisationsbestyrelsen. Men der kan ind i mellem være langt fra beslutningerne i bestyrelseslokalet til den enkelte beboer. Derfor er der behov for nytænkning.

Inspiration fra Gentofte Kommune

Inspirationen til opgavegrupperne er hentet fra Gentofte Kommune, der i 2015 omstrukturerede det politiske arbejde og indførte opgaveudvalg.

Kommunernes udfordringer med at nå ud til borgerne, opfattelsen af ’dem og os’, manglende forståelse for politiske beslutninger og stor afstand mellem borgere/beboere og politikere oplever vi også i 3B. Derfor tror vi på, at vi kan bruge de erfaringer, kommunen gør sig.

Formålet med opgavegrupperne er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe forankrede politiske løsninger og nyskabelse i 3B. Ud over beboerne kan foreninger og eksterne deltagere også inviteres med i opgavegrupperne, men beboerne er de vigtigste.

Vi kan se fra Gentofte Kommune, at opgavegrupper giver et større ejerskab blandt borgerne. Samtidig bliver løsningerne også bedre forankret i virkeligheden. Det er kernen i opgavegrupperne.

Midlertidige opgavegrupper – hurtige input

Opgavegrupperne tager fat i relevante udfordringer og opgaver og kommer med løsninger på disse. En opgavegruppe er midlertidig og afsluttes, når opgavegruppen har lavet et bud på en løsning. Herefter kan nye opgavegrupper dannes.

Det er organisationsbestyrelsen, der løbende bestemmer, hvilke opgavegrupper der skal startes op, og det er stadig formelt organisationsbestyrelsen, der tager den endelige politiske beslutning på baggrund af opgavegruppernes oplæg. I første omgang er det besluttet at nedsætte 11 opgavegrupper i 3B over det kommende år.

Behov for nye kompetencer

Første opgavegruppe er allerede i mål. Den har fundet en løsning på, hvordan det bliver nemmere at flytte internt i 3B.

Målet var at få nogle nye udlejningsregler, der gav vores beboere større mulighed for at flytte internt i 3B. En sidegevinst ved hele processen har samtidig været en model, der visualiserer reglerne. Vi har derfor såkaldte ’udlejningshjul’, der gør det meget nemmere at forstå udlejningsreglerne, der i den almene boligsektor kan være meget komplicerede.

Når vi inddrager beboere og andre lægfolk i beslutningerne, skal vi samtidig finde nye måder at kommunikere på. Det stiller også helt andre krav til administrationen og vores medarbejdere. Det er andre kompetencer, der skal bringes i spil. Vores medarbejdere skal kunne formidle kompliceret stof meget enkelt – og meget gerne visuelt. Og så bliver facilitering af processer helt centralt, når vi skal finde kreative løsninger.

Samlet set mener vi, at opgavegrupperne er med til at skabe endnu bedre løsninger i 3B – løsninger som beboerne selv er med til at forme.

Emneord: Samskabelse, Boligforeningen 3B, Steffen Morrild, Morten Boje, Beboerdemokrati, Boligforeninger, Samskabelsesbevægelsen
Samskabelsesbevægelsen på DenOffentlige.dk En række offentlige organisationer, private virksomheder og frivillige foreninger har taget initiativ til dannelse af en national bevægelse for samskabelse.   Den landsdækkende samskabelsesbe...
Aktivitet: Artikler: 13 | Events: 2 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 09.06.21 Velfærd
  Her er økonomiaftalen for 2022

  Ny økonomiaftale sikrer, at kommunerne kan følge med på demografien. Der er ikke råd til det løft af socialområdet, som KL har foreslået.

 • 08.06.21 Velfærd
  1.000 flere ansatte til trængende ældrepleje

  Et godt og nødvendigt skridt i den rigtige retning. Sådan beskriver FOAs sektorformand, Torben Hollmann, dagens aftale om flere ansatte og mere uddannelse i ældreplejen.

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 22.08.16 Velfærd
  Samskabelse - svaret på alt?

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

 • 30.03.16 Velfærd
  Sådan vil Struer videre efter nej til sammenlægning

  Siden borgerne gav klar besked om selvstændighed har Struer forberedt flere strategiske indsatser, som skal bidrage til at sikre og udvikle kommunen i samspillet mellem en stærk organisation, et visionært byråd og de engagerede borgere, virksomheder og institutioner, skriver kommunen i en pressemeddelelse.