Pornofotograf eller Socialrådgiver?

Det er ikke nogen nyhed, at der i landets jobcentre ansættes mennesker uden kvalifikationer eller relevant uddannelse til at varetage sociale sager. De ansatte har til opgave at vurdere hvilken matchgruppe, de enkelte borgere tilhører - og har retten til at fratage dem det nederste eksistensgrundlag – kontanthjælpen. Man har derfor fra politisk side oprettet en ny etårig uddannelse, der skal sikre borgerens rettigheder. Men er en etårig uddannelse nok?

At vurdere en matchkategori har afgørende betydning for den enkelte, da der fx stilles krav om straksaktivering og muligheder for sanktioner, når man er i matchgruppen 1 eller 2 - og ikke i match gruppe 3, hvor man kan fritages for at skulle stå til rådighed og dermed blive sanktioneret, at få uddannelsespåbud eller blive straksaktiveret.

Hvem er det så kommunerne ansætter til at vurdere, hvornår et menneske er rask eller syg i forhold til fx at skulle stå til rådighed?

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet gennemførte for et lille års tid siden en omtalt undersøgelse blandt 1.121 medarbejdere og chefer i 27 af landets 91 jobcentre.

Af denne undersøgelse fremgår det, at kun fire ud af ti vejledere i jobcenterene er uddannet socialrådgivere eller socialformidlere. Undersøgelsen viste også, at en ansat var tidligere pornofotograf, frimærkesamler eller vinduespudser. Disse ansatte har nu fået mulighed for at blive efteruddannet - men der er ingen sikkerhed for, at de bliver det, da det blot er en mulighed og ikke et krav. Derudover kan man stille spørgsmålstegn ved, om en etårig uddannelse kan erstatte en socialrådgivers 3½ årig uddannelse i forhold til at yde råd og vejledning Jf. den Sociale Lovgivning. Når arbejdet som vejleder i et Jobcenter omfatter noget så afgørende som at træffe afgørelser om sanktioner -  samt andre juridiske spørgsmål, der kan have indflydelse på det enkelte menneskes liv, kan det virke helt vanvittigt, at man ikke har større fokus på netop dette område. Når det kan forekomme at ansatte uden nogen form for relevant uddannelse bliver sat til at forvalte en kompliceret beskæftigelseslov er retssikkerheden sat over styr, og man kan sammenligne det med at sætte en blind til af vise en gangbesværet vej.

Jeg har set eksempler på vejledere, som fx dyrlæge og tjener, fejlmatche gamle, syge og hjemløse narkomaner til en match 2 kategori. De skulle derfor stå til rådighed og i aktivering, hvilket de ikke kunne magte, hvorfor de blev frataget deres kontanthjælp. Når man forsøger at få ophævet sanktionen, skal man igennem en bureaukrati uden lige. Først skal man sende en mail, da det ikke kan foregå telefonisk, med en begrundelse til vejlederen, der så efterfølgende skal overbevise Ydelsesservice om, at borgen skal have ophævet sanktionen. Og nogle steder er det omvendt. Systemerne slås så at sige indbyrdes med hinanden - og efterlader borgen i et tomrum uden retssikkerhed. Denne proces kan tage over en måned - fordi telefonsystemerne gløder - hvilket resulterer i, at borgeren ikke får udbetalt kontanthjælpen. Og kontanthjælpen er vel at mærke det nederste sikkerhedsnet.

Jeg ved ikke om det er med vilje, at man har fravalgt at ansætte socialrådgivere eller formidlere i disse stillinger, men noget kunne tyde på det, da jeg optil flere gange har hørt, at det bestemt ikke er en fordel, at man er uddannet socialrådgiver, når man skal søge stillingen som vejleder i et Jobcenter. Der er jo ellers masser af arbejdsløse socialrådgivere - hvorfor mon? Er det fordi socialrådgivere bruger 3½ år på at uddanne sig til at varetage sådanne sager, at socialrådgivere er kvalificerede til at behandle sager efter LAB og LAS eller eksempelvis kender forvaltningsloven - og tager pligten til at vejlede borgerne om deres rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning alvorligt? Jeg kunne godt tænke mig at vide det, da jeg ikke kan se meningen med det nuværende ansættelsessystem. Hvorfor oprette en ny etårig uddannelse, der opkvalificerer en vinduespudser, pornofotograf og frimæreksamler frem for at ansætte en socialrådgiver, som staten bruger mange penge på at uddanne til netop at varetage sådanne sager?

I undersøgelsen fra CARMA fremgår det, ”at mange vejledere slet ikke føler sig klædt på til at udføre den opgave, de er sat til,” og i Ankestyrelsens Praksisundersøgelse fra 2011 om ”Kontanthjælp og Sanktioner” fremgår det da også, at ”I 38 procent af sagerne har kommunerne givet utilstrækkelig eller ingen vejledning til borgeren om konsekvenserne af at udeblive fra et tilbud, en jobsamtale, en rådighedssamtale i jobcentret mv., eller om hvilke skridt personen skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.” Eller som forskeren fra Aalborg Universitet, bag undersøgelsen fra CARMA, Henning Jørgensen udtrykker det i en artikel til ugebrevet A4: ”Det sejler, når det drejer sig om kvalifikationer i jobcentrene. Der er simpelthen ikke den tilstrækkelige professionelle viden og kunnen, som der må kunne kræves.”

Hvem ville du selv fortrække at blive vejledt af, hvis du blev arbejdsløs, syg, misbrugende eller hjemløs og ikke havde andet forsørgelsesgrundlag tilbage end det nederste - en tidligere pornofotograf med en etårig efteruddannelse i beskæftigelse eller en socialrådgiver?

Jeg ved godt, hvem jeg selv ville vælge!

Link til Ankestyrelsen undersøgelse om Sanktioner og Kontanthjælp

Link til artikel fra Ugebrevet A4: Jobkonsulenter mangler kvalifikationer

Link til undersøgelse af Jobkonsulenter

Link til ny 1årig uddannelse ”Profilforløb i beskæftigelse”

Link til Socialrådgiveruddanelsen

Link til kronik den 02.01.2013 i Information - om manglende retssikkerhed i Jobcenterne

Emneord: Puk Sabber, Social, Socialrådgiver, Matchgrupper, Jobcenter, Uddannelse
Puk Sabber på DenOffentlige.dk Puk Sabber er uddannet socialrådgiver og journalist. Hun blogger om de mest udsatte - i et samfund, mener hun, hvor kløften mellem rig og fattig bliver mere og mere synlig i takt med, at der spares...
Aktivitet: Artikler: 24 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 06.01.13 jimmy
  Der er uden tvivl flere

  Der er uden tvivl flere grunde, hvor jeg vælger at tro at den største årsag til at mennesker frivilligt vælger et job som de på ingen måde er kompetente til at tage. Er frygt, frygten for at ende på den anden side af bordet hvor de så skal sidde overfor en som dem selv der intet aner om loven, som på ingen måde er der for at hjælpe dig eller kan.
  Frygten for at skulle sælge bilen, huset, for at skulle sige nej til ungerne, usikkerheden og alle de andre konsekvenser der er ved at miste et arbejde.

  Men der er helt sikkert også mennesker i mellem som ser det som en mulighed for at knægte mennesker, som i deres øjne intet er værd, som er snyltere der ikke vil arbejde, bidrage til sammenfundet uanset om de uden skyld i deres manglende arbejde, sygedom, handicap osv.
  Disse mennesker er et produkt af de sidste mange års hetz mod syge, handicappede og arbejdsløse, hvilket i dag bevirker at det stort set alle steder anses for legitimt er var egoistisk, selvcenteret og nedgøre andre mennesker.
  Den sidste type af person har jeg heldigvis ikke mødt i systemet, men det har jeg til gengæld i mit privat liv.

  I 2007 blev jeg påkørt, hvor min hofte, skulder, nakke osv. splittet af, det resulterede blandt andet i at mennesker som vi havde i inderkredsen blev nedladen, negative og direkte ondskabsfulde.
  Dette til tros for de havde kendt mig i mange år, de vidste at jeg havde eget firma samtidig med jeg var i gang med min udd. nr. 2 da det skete og jeg var uden skyld.
  Jeg er ikke engang sure på dem, jeg har ondt at dem, at de er blevet så negative mennesker som ikke kan ser det store billeder, der ikke kan se at der skal så lidt til før man ender i samme situation, at de ingen næstekærlighed har i kroppen.
  At vi i Danmark netop har et system som skal tage hånd om os alle, hvis og når vi har behov for det også dem hvis der bliver behov for det.

  Men der er også dem som gør det, fordi de håber de kan være med til at rette op denne uværdige behandling af mennesker som har brug for hjælp.
  Vi kan så kun som land håbe og bede til at det er dem som vil få efteruddannelsen, så de kan blive bedre gearet til at håndtere jobbet og konsekvenser det har for os som samfund.

  Og det er uden tvivl de samme årsager til at kommunerne ansætter dem, de mangler viden og love, regler og afgørelse hvilket betyder det blindt må stole på hvad chefen siger er rigtigt hvis vi snakker om den sidste type sagsbehandler.
  Nummer 2 klapper de i hænderne over, her har de en ansat til mindre løn som ofte er komplet ligeglad med loven, hvis man som chef fortæller dem de skal gøre noget andet...

 • 06.01.13 Puk
  Hej og tak for dit indlæg -

  Hej og tak for dit indlæg - På et tidspunkt styrter systemet vel sammen - det er bare så mærkværdigt, at der er mennesker, der vil påtage sig disse opgaver, uden at de har kompetencen til det. De er blot ansat som robotter, der kan sige nej. Hvis man ikke tager nej for et nej, hvilket de fleste jo gør, så må det jo i sidste ende lande i ankestyrelsen, der i fremtiden bliver overbebyrdet med sager, der skal efterprøves i og med, at mange vælger at ansatte en socialrådgiver "udefra" til at varetage deres rettigheder jf. den sociale lovgivning. Men hvorfor er den mon, at man ikke vil ansætte socialrådgivere i disse stillinger?

 • 06.01.13 jimmy
  Skræmmende

  Det er skræmmende at det foregår, men som artiklen også lægger op til så er det et spørgsmål om økonomi og ikke en skid andet.
  I Aalborg er det sådan at cheferne for de forskellige job centre, er nød til at tage flere sager fordi den syge har fået egen rådgiver, eller har sat sig ind i loven og dermed ved mere end personen på den anden side af bordet.

  Og når sagerne når så langt, så står den på trusler, tilbageholdes af vigtige dokumenter når der ankes med det ene formål at spare penge og score en bonus...
  Men familien Danmark har endnu ikke helt kunne begribe hvor galt det står til netop fordi det er så langt ude, at ingen mennesker som ikke kender systemet kan begribe at syge, handicappede, arbejdsløse soom har været med til at betale til den fælles kasse hele livet at de bliver behandlet på den måde.

  I Aalborg køre job centerne efter reglerne som er udstukket af Mai-Britt Iversen, som er snyd, lyv, bedrag kort sagt gør alt for at spare penge. Når der så er borgere som klager kalder hun det blot for en enkeltstående sag, hvilket dog noget så eftertrykkeligt er modbevist ikke at det får hende til at ændre adfærd nix nej budgettet før loven og borgeren..

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også