På ny blog vil Lasse Posborg Michelsen sætte fokus på bedre offentlig sagsbehandling.

Filosof udfordrer offentlig sagsbehandling

Ledelse

17/12/2014 14:06

Suleman Haider

Der skal mere end den gode vilje, til at levere god sagsbehandling, og ofte går det galt, fordi informationer mangler. Med den nye blog 'Bedre Offentlig Sagsbehandling' sætter vi god sagsbehandling til debat. Mød filosof Lasse Posborg Michelsen, der efterlyser et paradigmeskift i sagsbehandling. Fra serviceleverandør mod beslutningstager.

Forholdet mellem viden og beslutninger bliver et stadig mere fremtrædende tema i den offentlige sektor. Hvilke beslutninger kræver hvilken viden? Hvad er god sagsbehandling og hvordan sikrer man afgørelser, der hviler på information af høj kvalitet? Vi vil gerne sætte fokus på spørgsmål som disse og har derfor headhuntet en ny blogger til at kulegrave emnet.

Læs Lasses artikel: Tre skridt til bedre information i sagsbehandling

Lasse Posborg Michelsen er selvstændig konsulent og beskæftiger sig med viden, information og evidens i myndighedsudøvelse og beslutningstagning. Han har blandt andet skrevet bogen ”Viden og Evidens – i sagsbehandling og socialt arbejde”, der udkom på Hans Reitzels Forlag i starten af året. Her på bloggen vil han skrive om, hvordan kvaliteten af information har indflydelse på de afgørelser og beslutninger, der træffes blandt myndigheder.

Hvad er god sagsbehandling?

– God sagsbehandling bygger på gode beslutninger, som igen afhænger af god information. Det er derfor vigtigt, at myndigheder, der jo træffer beslutninger, som ændrer fundamentalt på folks liv, arbejder eksplicit med at forbedre kvaliteten af den information, de anvender i deres afgørelser. Kommunerne og Socialstyrelsen lægger meget vægt på viden om, hvad der virker. Men når der opstår fejl og mangler i sagsbehandling, er det sjældent pga. manglende viden om effekt. Fejl opstår pga. manglende viden om den enkelte borger og familie. Det kan man tydeligt se i f.eks. Ankestyrelsens kulegravning af de seneste års skandalesager om overgreb, hvor myndighederne har begået fejl. Jeg arbejder derfor på, at kommunerne skal sætte større fokus på deres egen indsamling, håndtering og behandling af information i sagsbehandling.  
 

Fra service til besluntingstagning

På bloggen vil Lasse Posborg give sine bud på, hvordan forskning i information og beslutningstagning kan bruges i ledelse og modernisering af den offentlige sektor. 
 
– Jeg arbejder med et begreb, jeg kalder public decision management. Det står delvist i modsætning til det nuværende paradigme, som man kalder new public management, hvor ser man kommunerne som serviceudbydere og sagsbehandlere som serviceydere. Jeg mener, at sagsbehandlere først og fremmest er beslutningstagere, og at det primære produkt i store dele af det offentlige er beslutninger. Public decision management handler om, hvordan man kan facilitere og effektivisere god beslutningstagning i offentlige institutioner. 
 
Lasses baggrund 

Lasse Posborg Michelsen er uddannet filosof og arbejder i krydsfeltet mellem det sociale, sundhedsfaglige og politiske felt. Man forventer måske flere spørgsmål end svar fra en filosof, kan vi forvente løsninger fra din hånd?  
 
– Ja! Før man kan nå til nytænkende svar, er man nødt til at formulere det rigtig spørgsmål. Nye spørgsmål er den direkte vej til nye svar og løsninger. Jeg anvender desuden kun filosofisk teori om viden og handling, når den kan hjælpe os til at afklare de opgaver, vi står overfor i praksis. Og så kombinerer jeg den med empirisk forskning i, hvordan mennesker rent faktisk laver vurderinger og træffer beslutninger. Vi har både brug for at vide om, hvad vi bør gøre og hvad vi faktisk gør, for at kunne udvikle praksis.

Lasse Posborg Michelsen vil fremover være fast skribent på bloggen 'Bedre Offentlig Sagsbehandling'.

Du kan finde flere informationer om Lasse Posborgs arbejde her. 

Mest Læste

Annonce