Giv biblioteket til brugerne

Velfærd

07/05/2012 11:37

Nick Allentoft

Ved at give ejerskabet tilbage til brugerne og inddrage dem i udviklingen, har vi fået en ny biblioteksform som giver god mening. Her tager familien på udflugt, her møder folk hinanden og her passer de godt på biblioteket, når vi er gået hjem, skriver Bente Kristoffersen i Biblioteksstafetten, og fortæller, at det kræver mod at drive bibliotek i udkantsland.

Tak – Jens Lauridsen for opfordringen til at gribe muligheden for at fortælle om min virkelighed i en lille landkommune i Nordjylland.

Lad os starte med en sang: Udkants sangen – Fra alle os til alle jer.

Biblioteket – en del af livet gennem hele livet, er udgangspunktet for vores måde at tænke bibliotek. På Brønderslev Bibliotek arbejder vi med at se biblioteket som et livstråd, hvor det enkelte menneske gennem hele livet på forskellige tidspunkter og på forskellige måder er i kontakt med og bruger biblioteket.

Fremtidens bibliotek skabes i samspil med borgerne ved at lære og udvikle i dag, hvad borgerne efterspørger i morgen. Vi arbejder med knuder på livstråden – med fokus på bestemte grupper af borgere for herigennem at skabe forbedringer i praksis med udgangspunkt i reelle problemstillinger.

I landområderne, og her bor halvdelen af befolkningen i landsbyer på under tusind indbyggere, er demografien en skrøbelig størrelse. Tilgængelighed, fællesskab og sammenhold er helt centralt og her tænker vi at det ikke blot er borgerne men biblioteket som flytter sig, derhen hvor brugerne er. Det mobile bibliotek og de digitale muligheder betyder, at der er lokal  adgang til det globale.

Det gode liv i landområderne – udvikling af mobile biblioteker”, hvor vi sammen med 7 andre biblioteker i landkommuner er gået sammen om et projekt, der netop sætter fokus på det gode liv i landområderne omkring udviklingen af de mobile biblioteker. De deltagende kommuner er Brønderslev, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Skive, Vordingborg, Aabenraa desuden deltager Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig og konsulentfirmaet Knudsen-Syd.

Projektet har nu været siden forået 2011 og der er allerede mange erfaringer i projektet, hvor vi har arbejdet med mange forskellige målgrupper ligesom lokale samarbejder har genereret nyt tiltag. Vi ved, at bibliotekerne kan være en medspiller i udkantsdebatten.

Gå bare ind – der er åbent! I udkants-Danmark har vi mange biblioteker, hvor brugerne kan komme ind udenfor den bemandede åbningstid, mange er fortsat bekymrede for om det nu kan gå – især de som ikke har den type bibliotek.

Jeg kan hilse og sige, at det går godt – ved at give ejerskabet tilbage til brugerne og inddrage dem i udviklingen, har vi fået en ny biblioteksform som giver god mening ude på landet. Her tager familien på udflugt, her møder folk hinanden og her passer de godt på biblioteket, når vi er gået hjem.

Vores opgave er nu at arbejde på, hvordan vi kan bruge rummet og udvikle formidlingen. Vi er sammen med Aalborg Bibliotekerne i gang med et projekt omkring værtens klasse i det ubemandede bibliotek. Det handler om at turde finde nye biblioteksformer som giver mening sammen med brugerne.

Det kræver mod at drive bibliotek i udkantsland og udfordringer er der nok af – større krav, færre ressourcer, flere services og her i Brønderslev er udfordringerne større end andre steder da ressourcerne er mindre.

Det handler om indstilling

I Nordjylland, nærmere bestemt i Brønderslev Kommune, er vi på kanten - udkanten - og her er det værdier som identitet, læring, tilgængelighed og relationer der er i centrum.

”Centrum er der, hvor vi er – vi kalder det bare noget forskelligt” som den nordjyske radiomand og journalist Frode Muldkjær skriver i en klumme om udkants-Danmark.

Når vi snakker om udkantsproblematikker er det at være i menneskers liv – i centrum - en meget vigtig faktor. Husk vi kender ikke morgendagens udkanter, vi er med i verden ikke udenfor og netop nu er verden foranderlig som aldrig før. Det er spændende, udfordrende og inspirerende at være i udkanten, vi er alle i samme båd og sammen kan vi noget!

Stafetten går til...

Jeg vil sende stafetten videre til Karl Fischer på Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig og bede Karl fortælle om hvordan han i grænselandet arbejder med oplevelser i og omkring biblioteket?  

Mest Læste

Annonce