Har mærket fejlene på egen krop: Sådan kan vi lave et nyt system for fleksjob og førtidspension

Politik

21/04/2019 11:00

Claus Jansson

Lad os trække førtidspensions- og fleksjobordningerne ud i baggården og aflive dem med et nakkeskud. Vi kan gøre beskæftigelsessystemet bedre ved at gøre det enklere, foreslår Claus Jansson.

Politiske partier benytter nedslidningen som valgtema men overser dem, som allerede er ramt af nedslidning og står udenfor arbejdsmarkedet.

Og hvem siger, at vi skal se på nedslidning som et isoleret resultat af erhverv eller antal år på arbejdsmarkedet? Hvis vi valgte at se på hele billedet, hvad ville der så ske?

I vores næste Danmark forestiller vi os, at vi har et Jobcenter, som behandler ledige med en holistisk tilgang – ser på mennesket fra alle vinkler.

Ordinær ledighed: der gives et tilbud som fører til beskæftigelse eller opkvalificering/uddannelse.

Kong Christian den halve

Følg historien, der trækker centrale nedslagspunkter frem fra et 30 år langt sagsforløb. Det her er ikke en enkeltsag. Det er en afklædning af et system, som svigter dagligt.

Læs også folketingskandidat og fleksjobber Claus Janssons blog om forslag til et nyt beskæftigelsessystem. 

 

Andet end ordinær ledighed: der iværksættes en udredning, som sikrer et individuelt helhedsorienteret tilbud.

Borgerne får et retskrav på en flekspension – farvel til senior- og førtidspension, skåne- og fleksjob samt anden støttet beskæftigelse.

Gruppen af borgere på flekspension undgår således i modsætning til i dag, at blive omfattet af lovgivninger målrettet ordinært ledige. Lovgivninger som f.eks. kontanthjælpsloft, 225 timers reglen, integrationsydelse, samt de mange krav om dokumentation, mødepligt osv.

Er det utopi at forestille sig, at ledige har et retskrav på en udredningsgaranti i beskæftigelsessystemet?

I Sundhedssystemet har vi i dag en ordning, som vi kalder for ”behandlingsgaranti”. Dette retskrav bør omfatte alle aspekter af den sundhedsfaglige indsats – også for udredning af arbejdsevne.

Det hører ikke hjemme i beskæftigelsessystemet. Vi betragter trods alt ikke en beskæftigelsesindsats som en passende behandling på et åbent kraniebrud.

Når man som rask melder sig ledig, så har man ret til beskæftigelse og dagpenge/kontanthjælp indtil man er kommet i beskæftigelse.

Når man som syg melder sig ledig, så har man ret til en udredningsgaranti, som sikrer en udredning på maksimalt tre måneder med en flekspension. Flekspension udbetales til alle, hvor der er konstateret tab af arbejdsevne, eller indtil tilbagevending til ordinær fuldtidsbeskæftigelse er muligt.

Flekspensionen er en ydelse, som garanterer et værdigt eksistensgrundlag, som udbetales mens man ikke kan varetage en fuldtidsbeskæftigelse. Derved bibeholder man også muligheden for en tilknytning til arbejdsmarkedet på nedsat tid, hvilket har en lang række fordele.

Vi kender vigtigheden af at genoptræning sker så hurtigt som muligt, fordi det bidrager til helbredelse. Det samme gør sig gældende for tilbagevending til beskæftigelse – jo hurtigere man får et deltidsbeskæftigelse på selv få timer, des større er chancen for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nuværende beskæftigelsessystem opleves af de fleste som umyndiggørende, hvilket kan modarbejdes med den økonomiske sikkerhed, borgerinddragelse i udredningen samt evt. deltidsbeskæftigelse. Borgeren får så at sige myndigheden tilbage.

Derudover øges levestandard med den begrænsede lønindtægt fra deltidsbeskæftigelsen, hvilket er løsningen på den allerstørste udfordring med nuværende beskæftigelsesindsatser: den permanente fattiggørelse af ledige pga. ekstremt lave ydelser og formuekrav.

De sociale kompetencer bibeholdes, dels via relationer i arbejdsfællesskabet men i lige så høj grad ved at modvirke den eksisterende risiko for social isolation.

Flekspension gøres permanent efter de tre måneders behandlingsgaranti, såfremt den lægefaglige udredning konkludere, at det er ”overvejende sandsynligt at borgeren ikke kan eller kommer til at kunne bestride et fuldtids lønnet arbejde”. Er der udsigt til mulighed for tilbagevending til fuldtidsbeskæftigelse, så forlænges retten til flekspension indtil denne målsætning er indfriet.

Der kan være behov for en nærmere belysning af effekterne af og maksimal størrelse på en eventuel supplerende lønindtægt.

Flekspension samt hurtigere udredningsforløb vil eliminere de største udfordringer med nuværende beskæftigelsesindsatser.

Det må bare ikke stå alene, da også en bedre forebyggelse imod arbejdsskader og nedslidning, bedre beskyttelse mod fyring under sygdom, samt ret til løbende efteruddannelse/opkvalificering vil mindske risikoen markant for førtidig pensionering.

Den største gevinst får de mange, som i fremtiden kan forblive aktive på arbejdsmarkedet uden risiko for førtidig pensionering eller et seniorliv med dårligt helbred og ringere livskvalitet.

Det bliver aldrig en dårlig forretning at handle rettidigt. At sikre folks helbred og livskvalitet samt minimere sundheds- og omsorgsudgifter forbundet med et dårligt helbred.

Og med en ordning som den beskrevne flekspension, så sikrer vi også et værdigt tilbud til dem, hvor helbredet har svigtet. Uden at fratage dem deres myndighed – uden at fattiggøre dem og deres familier.

Det vinder alle på – og hvem elsker ikke at vinde.

Mest Læste

Annonce