"Man skal altså passe på. Vi sviner udenlandske virksomheder til på svage grundlag," mener iværksætter Martin Thorborg.

Kendt iværksætter: Drop skræmmebilledet af dansk erhvervsliv

Politik

04/06/2015 14:05

Mikkel Sarka

Politikerne glemmer dem, der skaber den reelle værdi, og alt for mange danskere har et negativt indtryk af private virksomheder, mener iværksætter Martin Thorborg. "Når man ser, hvordan private virksomheder kan levere fantastisk service til prisen i alle mulige andre områder af samfundet, hvorfor lykkes det så så sjældent i samspil med det offentlige," spørger Thorborg.

Kritikken fra Martin Thorborg kommer som opråb ind i valgkampen og en reaktion på flere artikler om offentligt-privat samarbejde. I artiklen Løkke: Det kræver imponerende mod at samarbejde med private, satte formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen fokus på den manglende revolution inden for offentlig-privat samarbejde. Samtidig roser han Kolding Kommune for modet til samarbejde med det private.

OPS-stafetten

Læs de tidligere indlæg i OPS-stafetten her.

Af blandt andre Carl Holst, Christian Bason, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen. 

 

At mod er en nødvendighed for at lave offentligt-privat samarbejde, er en trist udvikling, mener Martin Thorborg:

"Jeg synes, det er sørgeligt, at det kræver mod at samarbejde med det private. For jeg tror, at det private på mange måder kunne løse en række opgaver bedre. Jeg fornemmer, at de udbud, der bliver lavet - hvor private bliver inviteret ind - enten er så amatøragtige eller så skrabede, at der ikke er nogen chance for at tjene penge på det – eller at forventningerne er sat helt forkert," siger Martin Thorborg.

Iværksætteren mener, at udbud og forestillinger i den offentlige sektor, er med til at skabe et negativt indtryk af offentligt-privat samarbejde:

”Jeg må tilstå, at det virker som om, den offentlige sektor laver alt for mange dårlige udbud, som ender med, at det private erhvervsliv giver en dårlig service. Det bestyrker derefter alle mulige forskellige parter i, at private virksomheder ikke kan løfte opgaverne. Men det er da vildt underligt når man ser, hvordan private virksomheder i alle mulige andre sammenhænge kan levere fantastisk service til prisen i alle mulige andre områder af samfundet. Hvorfor lykkes det så så sjældent i samspil med det offentlige, spørger Thorborg.

For nogle uger siden bragte DenOffentlige ligeledes en artikel hvor pleje- og omsorgvirksomhederne Attendo og Cura Pleje beskrev den politiske debat om emnet som ”en skruetvinge, der langsomt kvæler mange års god og konstruktiv udvikling i samarbejdet mellem offentlige og private aktører”.

Især var Attendo og Cura Pleje skuffet over politikernes tavshed og flere kommuners reaktioner efter Attendo blev anklaget for skattefifleri i en DR-programserie. En anklage som blev pure afvist af Attendo. Martin Thorborg advarer på baggrund af reaktionerne i Attendo-sagen mod en stigende os og dem-diskurs i debatten om dansk erhvervsliv:

”Problemet er, at der begynder simpelthen at komme en os og dem, hvor rigtig mange mennesker i Danmark føler, at erhvervslivet generelt er fjender og glemmer fuldstændig, at den velfærd som de selv nyder godt af, mere eller mindre 100 pct. er finansieret af det erhvervsliv, de hader,” fortæller Martin Thorborg.

                 Læs også: FTF og FOA spidser: Konkurrencen mellem offentlig og privat er unfair

Generelt mener Martin Thorborg, at der er en tendens til, at alt for mange mennesker i Danmark har et negativt syn på erhvervslivet. Noget vi bør være opmærksomme på.

”Man skal altså passe på. Vi sviner udenlandske virksomheder til på svage grundlag og risikerer jo simpelthen, at de større virksomheder siger 'Danmark, det er et lille, dødsygt marked, og oven i købet skal vi finde os i at blive udsat for en hetz, når vi invisterer i det. Lad dem have deres halvkommunistiske land for sig selv'. Det vil jo være en katastrofe,” mener Thorborg.

Serieiværksætteren er enig i, at danske og internationale virksomheder der snyder med eksempelvis skatten, bør stoppes, men samtidig minder han om, at der er snyderi alle steder. 

"Der er da private virksomheder, som fifler og svindler og alt muligt andet og det skal stoppes. Det kan alle være enige i.” siger Martin Thorborg. 

Danskerne er positivt indstillede

Men derfra og til at dømme private virksomheder ude i velfærdsdebatten er der langt. Danskerne er da også splittede i holdningerne til brugen af private aktører, men et markant flertal er åbne for brugen af private aktører. Ifølge en analyse fra Dansk Industri i 2014 om udlicitering af offentlige serviceområder til private virksomheder er 53 pct. af de adspurgte danskere i høj eller mindre grad klar til at private servicevirksomheder varetager flere offentlige velfærdsopgaver. Omvendt synes 37 pct. af de adspurgte, at det i mindre grad eller slet ikke skal være tilfældet.

Resultaterne fra DI's analyse og andre lignende undersøgelser viser en klar tendens, mener branchedirektør i Dansk Industri, Mette Rose Skaksen.

                     Læs også: DI og Dansk Erhverv: Forfejlet OPS-debat skaber usikkerhed

“Der er flere undersøgelser, der viser, at danskerne ikke har noget problem med private leverandører i den offentlige sektor. Vores fokus i DI er mere konkurrenceudsættelse, fordi konkurrence er sundt for os alle sammen, og sikrer, at vi får det bedste produkt til den bedste pris. Vi må dog erkende, at ofte er fokus alene på prisen og mindre på kvaliteten, selvom det nogle gange er vanskeligere at måle kvaliteten, kan det godt lade sig gøre, og derfor bør man stille krav til både pris og kvalitet i udbud” siger Mette Rose Skaksen. (Hele analysen fra Dansk Industri kan findes nederst i artiklen.)

Således er viljen til stede, men danskernes holdninger en anelse splittede. Det undrer ikke projektchef for Mediehuset DenOffentlige's OPS Forum, Susan Dalum. 

"Den meget sort-hvide opdeling af offentlig og privat velfærd bidrager til en stærk polarisering i debatten og dermed også holdningerne. Det er et stort problem for den konstruktive dialog og det værdiskabende samarbejde, som er perspektivet i et dynamisk offentligt-privat samarbejde," siger Susan Dalum.

Hun savner en større anerkendelse af, at fremtidens offentlige sektor skal finde tæt sammen med den private sektor, hvis velfærdsmodellen skal overleve.

"Der er et stort behov for, at langt flere aktører både på privat og offentlig side tager et opgør med den stigmatisering debatten bærer præg af på begge sider. Mange er nervøse for at dele erfaringer, fordi debatten er så ideologisk. Men i stedet for at tie stille bør man melde sig aktivt ind i debatten, dele de gode eksempler, fortælle om konkrete erfaringer, for det er den eneste måde at skabe en mere nuanceret debat," siger Susan Dalum, der gennem mange år har beskæftiget sig med offentligt-privat samarbejde.

Forskningsprojekt skal måle effekten

Netop viden og debat er også central for forskeren Ole Helby Petersen, som sidste år sammen med blandt andet Jacob Torfing lancerede et større forskningsprojekt om OPS. Det blev igangsat i foråret 2014 med støtte fra bl.a. FOA og har Ole Helby Petersen i spidsen til at afdække fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse. Ifølge forskerne mangler der et ordentligt og konkret vidensgrundlag på området for udlicitering og konkurrenceudsættelse til, at man for alvor har kunnet se den reelle effekt.  

                  Læs også Forskning i velfærdsudbud midt på idelogisk kampplads

I et blogindlæg til DenOffentlige's OPS-stafet understreger Ole Helby Petersen, at resultaterne fra forskningsprojektet har været overraskende, da de tegner et mere blandet billede end det, der hidtil har kendetegnet den offentlige debat.  

"Der er, når vi ser på tværs af både danske og internationale undersøgelser, både gode og dårlige erfaringer. Ser vi først på prisen er der stor variation i effekterne. Der måles omkostningsbesparelser på op til 40 % men også fordyrelser på op til 68 % (og alt derimellem)," skriver Ole Helby. 

Konkurrence er godt

Netop den manglende viden viser sig jævnligt som en udfordring, når Produktivitetskommissionen eksempelvis fremhæver fordele som bedre service og større udnyttelse af ressourcer ved øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Ordet konkurrenceudsættelse ligner startknappen for en ideologisk betinget debat, hvor offentlig eller privat bliver mere afgørende end løsningerne. Men spørger man aktørerne selv, er der bred enighed om, at konkurrence er godt. 

“Konkurrence vil som hovedregel føre noget positivt med sig. Jeg ved godt, det kan lyde som om vi bare synes privat er bedre, når vores budskaber bliver oversat i debatten, men det handler i bund og grund om, at vi har vundet rigtig meget, hvis der kan skabes større accept af, at konkurrence faktisk er godt," siger markedschef i Dansk Erhverv, Jakob Scharff og fortsætter:

"Det ligger i mange virksomheders DNA konstant at optimere og innovere, og det er de kræfter, som vi skal have sluppet løs i den offentlige sektor,” siger Scharff.

Næstformand i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Flemming Vinther, er til dels enig i Jakob Scharffs udmelding, men mener ikke at private virksomheder og det offentlige konkurrerer på lige vilkår. 

“Jeg er enig. Konkurrence er sundt. Den offentlige sektor, ja, vi har allesammen godt af at blive udsat for konkurrence. Det er ikke her vi bliver uenige, for det hjælper jo også til at øge tiltroen til de offentligt ansatte og den offentlige ledelse. Vi går ind for konkurrence, og vi er heller ikke bekymrede for at måle offentligt ansatte op mod private. Det skal bare måles på lige vilkår, og det sker ikke i dag,” siger Flemming Vinther og uddyber:

"Der er i den offentlige sektor enormt fokus på effektivitet, men privatiseringsmantraet har skabt en skævvridning, som der bør rettes op på. Det dur altså ikke, at offentlige ikke har samme muligheder som private leverandører. Jeg kender eksempler på, at borgere fravælger offentlige hjemmeplejere, fordi kommunerne ikke må have tilkøbsydelser, men de private må,” siger Vinther.

Skæv kurs i debatten

På ét særligt område er Jakob Scharff og Flemming Vinther dog fuldstændig enige. Den nuværende kurs i debatten om offentligt privat samarbejde er skæv.

For selvom både Jakob Scharff og Flemming Vinther er enige om, at mere konkurrence i den offentlige servicesektor vil være sundt, er der stadigvæk uenighed om, hvordan dette skal opnås. Her efterlyser Jakob Scharff især mere politisk vilje og mod til at indgå i debatten.

"Så længe politikerne reelt er bange for at debattere og se mulighederne i at kvalitetsudvikle, og anerkende at konkurrence grundlæggende er sundt, så sker der ikke nogen videre fremskridt. Brugen af private leverandører er simpelthen behæftet med alt for stor risiko for de offentligt ansatte, ledere og politikere, fordi der altid er så enorm fokus på alt andet end kvaliteten og ydelsen,” mener Scharff.

Fakta:

Martin Thorborg er iværksætter og har været med til at stifte mere end 25 virksomheder i Danmark, heriblandt iværksætterportalen Amino. Til daglig er han administrerende direktør i regnskabsfirmaet Dinero og forfatter bag bogen ”Iværksætter Til Jeg Dør”. Du kan bl.a. følge Martin Thorborg på Facebook.

Mest Læste

Annonce