Nu kommer Lottosamfundet

Velfærd

24/10/18 8:32

Nick Allentoft

Anmeldelse: Optimistisk bog tegner billedet af et paradigmeskifte, som giver mange muligheder. Men kun hvis vi tør gribe dem.

“Vi står ved en skillevej. Den vestlige verden er ved at forlade industrisamfundet, men hvad skal afløse det,” spørger Keld Holm i bagsideteksten på sin bog Lottosamfundet, der for nylig er udkommet på forlaget indblik.

Med betegnelsen Lottosamfundet taler Keld Holm både ind i drømme og fordomme, men indrammer samtidig essensen af den fremtid, vi står overfor. Han beskriver grundigt og i mange lag et paradigmeskifte, som er ved at forandre den måde vi kender verden på.

“Fremover vil man i langt mindre grad kunne regne med at blive belønnet efter indsats. I lottosamfundet må man acceptere, at gevinsten tilfalder vinderen, og at denne stort set løber med det hele,” skriver han.

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Men hvor mange umiddelbart vil tænke på et samfund med få vindere og mange tabere så argumenterer Keld Holm for at fremtidens samfund giver os alle langt flere muligheder end tidligere samfundsfortællinger.

Med lottosamfundet er det ikke økonomien, væksten og materialismen, der driver os, men innovationen, fantasien og kreativiteten. Det kræver mange forsøg for at lykkes, og derfor vil vi også i højere grad anerkende vinderne, fordi vi alle har muligheden for at vinde og samfundsmodellen vil rumme alle, der prøver at vinde.

Lottosamfundet står for Holm som en modsætning til et industrisamfund, hvor dem, der har, får, mens dem, der ikke har, er ofre, der skal indordne sig. Holm peger eksempelvis på paradokset ved, at vi gerne hylder og idoliserer store sports- og musikstjerner, der tjener millioner, mens det for mange er vanskeligere at se på dygtige erhvervsledere og iværksættere med samme idoliserede syn - måske fordi resten er ofre for deres succes i industrisamfundets udnyttelse af menneskers materielle fokus.

 

Borgerløn

Bogen er lang - visse steder for lang, men det kan forsvares, fordi man er med på forfatterens egen rejse i forsøget på at gøre det komplekse forståeligt.

Der er mange gentagelser, men netop kompleksiteten i den fremtid, Holm beskriver, er stor, og derfor ender hans mange pointer og analyser også med at blive en demonstration af, at vi netop står foran et paradigmeskifte. Et paradigmeskifte er så intenst, at man nemt mister overblikket mellem forandringer og fastlåste billeder.  

Grundigheden i argumentation og forklaringer hjælper med at forklare en væsentlig pointe ved lottosamfundet. For hvis alle kan vinde, kan alle også tabe, og så opstår en ny lighed mellem mennesker. Når alle pludselig vitterligt kan tro på, og gå efter at blive vindere på netop sit felt, bliver vi mere lige som mennesker, end når sejren kræver en bestemt kontakt, en særlig uddannelse eller en god arv.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Derfor argumenterer han bl.a. også for borgerløn, som han mener vil ophæve industrisamfundets klientgørelse af mennesker, der har brug for hjælp. Borgerløn kan skabe en fælles grundlæggende og ligeværdig anerkendelse af talent og forskellighed, mener Holm.  

Udfordringen, påpeger han, er, at tidligere voldsomme samfundsforandringer har kostet både blod og enorme værditab, fordi de er kommet pludseligt og overraskende for siddende magthavere.

 

Paradigmeskiftet

Bogens mange forklaringer og pointer gør den værdig, fordi man fornemmer et stærkt ønske om at skabe grundlaget for et konstruktivt paradigmeskifte, som får så mange med, som muligt. Her er han i et vigtigt ærinde, fordi arbejdsmarkedets skifte i det man kalder den fjerde industrielle revolution meget vel kan ske hurtigere og mere brutalt end tidligere.

Den fjerde industrielle revolution er på vej til at sende i tusindvis af trygge middelklasseborgere fra job og god løn til ledighed og mulig tomgang de kommende år. Finansektoren er et eksempel, hvor man forventer at tusinder af ansatte bliver overflødiggjort som følge af automatisering.  

Den udvikling vil stille samfundet med en uoverskuelig opgave: Der vil ikke være nok nye jobs, og hvis der skal være, så kræver det at samfundet omstiller sig lige så hurtigt som virksomhederne fyrer deres ansatte. Den nuværende samfundsindretning er langt fra forberedt til det skifte, hvorfor bogen om lottosamfundet forhåbentlig kan bidrage til at gøre en forskel med sin oplysning og ikke mindst introduktionen af netop begrebet lottosamfundet.

Bøger - bogsektion

I samarbejde med Bogmarkedet.dk og flere forlag tilbyder DenOffentlige en selvstændig bogsektion. Her kan du læse om nye bøger, finde inspiration fra forskellige udgivelser og læse anmeldelser. 

Find vores bogsektion her.

“Det er svært at ændre adfærd, fordi den er så indgroet i os. Adfærd er på en gang kollektivt dikteret og samtidig meget individuel. Vi er således langt fra overladt til os selv, når det gælder om at skabe vores adfærd. Vi bliver i høj grad formet af den socialisering, der sker igennem opdragelsen, de gældende normer og samfundsfortællingen. Det betyder, at selvom vi på nogle områder er langt inde i paradigmeskiftet, så er vi generelt ikke mentalt og adfærdsmæssigt fuldt med. Vi har endnu ikke nået det afgørende tipping point,” skriver Holm (s. 274) og leverer dermed også hovedmotivet for en bog, der sætter en intens samfundsudvikling i perspektiv på en måde, så debatten om fremtiden kan rumme os allesammen.

Keld Holms bog er et vigtigt bidrag til debatten om fremtidens samfund og ikke mindst de muligheder Danmark som et lille, moderne og velfungerende land rent faktisk har for at blive vinder i lottosamfundenes globale interne konkurrence.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce