Samfundets kriser skriger på løsninger: Samskabelse får egen sektion på DenOffentlige

Ledelse

02/03/2017 11:51

Nick Allentoft

Over hele landet bliver der samskabt i konstruktive forsøg på at nytænke og omstille velfærdssystemet. Måske er samskabelse svaret på mange kriser. Derfor lancerer DenOffentlige i samarbejde med eksperter og aktører nu en selvstændig sektion for samskabelse.

“Samskabelse handler om at engagere relevante og berørte aktører i et konstruktivt samarbejde med henblik på at løse vigtige samfundsproblemer, realisere fælles visioner og forbedre kvaliteten af vores velfærdsløsninger.”

Læs mere om samskabelse her

Bestræbelsen på at forstå samfundets små og store problemer, udvikle nye og bedre løsninger, og gennemføre disse i praksis bliver bedre, hvis vi samarbejder på kryds og tværs.

Sammen er vi både klogere, mere nyskabende og i stand til at udrette mere, end hvis vi er hver for sig.

Læs mere om samskabelse her

Sådan lyder det i et nyt manifest for Samskabelsesbevægelsen, der for nylig blev lanceret med en konference i Landstingssalen på Christiansborg. RUC-Professorerne Jacob Torfing og Eva Sørensen er to af initiativtagerne til bevægelsen, og de drømmer om, at Danmark bliver verdensmestre i samskabelse.

- Der er allerede masser af konkrete eksempler på samskabelse, men der er stadig et stykke vej, før det bliver naturligt for politikere, administratorer, foreninger og borgere at løse små og store problemer og udfordringer gennem tværgående samarbejde baseret på ligeværdighed, tillidsbaseret læring og fælles ansvar, siger de i et indlæg på DenOffentlige.

 

En stille revolution

Tilhængere af samskabelse peger på, at det er en form for opgør med hierakisk topstyret ledelse af samfundet.

Engang var lederen både ekspert og ansvarlig, men i dag skal ledere i højere grad facilitere mennesker og lede forskellige interesser mod et fælles mål. Derfor må organisationer ændre tilgangen til ledelse, og det starter ifølge Samskabelsesbevægelsens manifest med en erkendelse.  

“Drivkraften i samskabelse er erkendelsen af, at ingen aktør kan definere og løse komplekse samfundsproblemer eller realisere nye ambitiøse visioner på egen hånd. Den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet kan således bedst sikres gennem en tværgående udveksling af viden, ideer og ressourcer og udvikling af et fælles ejerskab til nye og bedre løsninger,” fremgår det af manifestet.

DenOffentliges fokus på samskabelse bakkes op af flere aktører, der ser frem til at bidrage med konkrete eksempler og erfaring fra hverdagen i velfærdssystemets mange såkaldte spændingsfelter. En af dem er Sager der Samler, hvor Annemette Digman er formand.

- I Sager der Samler lægger vi vægt på at borgerne - i øjenhøjde med systemet - kan handle sig til nye løsninger. Det er fint nok med manifester, der anviser en retning; men det er først når borgere begynder at tage ansvar og handle i fællesskab, at de nye løsninger opstår,, siger Annemette Digman, der har skrevet flere bøger om offentlig innovation og bl.a er formand for samskabelsesforeningen Sager der Samler, som har base i Aarhus.

Digman peger på, at en af de helt store udfordringer for samskabelse er blevet systemets styrke.

- Det er ikke altid helt enkelt at få en dialog mellem system og aktivisterne. Begge parter skal udvikle nye kompetencer, hvis vi skal blive bedre til reel samskabelse, hvor også initiativretten er overladt til borgerne. Sager der Samler bidrager meget gerne til denne udvikling, siger hun.

Netop Aarhus Kommune har stor fokus på Samskabelse, og har derfor også sat gang i en bevægelse, der skal omstille systemet til samskabelse. Stadsdirektør Niels Højberg fortæller, at samskabelse er en helt central vej til at nyudvikle og omstille velfærdsmodellen.

- I Aarhus Kommune er vi overbeviste om, at samskabelse er en af de nødvendige veje, vi må følge, hvis vi reelt skal få udviklet løsninger, der i højere grad end nu, inddrager borgerens egne kræfter og erfaringer, siger Niels Højberg.

 

Kriser søger svar

For Mediehuset DenOffentlige, som har valgt at bakke initiativet til en landsdækkende bevægelse op, handler det om at bringe aktører sammen og skabe fælles forståelse.

- Vi skal være ærlige i den her debat. Der er meget fluffy over begrebet samskabelse, som mange opfatter som et nyt ord for samarbejde. Men graver man lidt dybere, så er samskabelse som bevægelse og begreb måske en vej ud af mange af de kriser vores samfund befinder sig i, siger chefredaktør Nick Allentoft.

Han peger på, at gamle metoder og konservative strukturer er udfordret fra alle sider.

- Demokratiet er i historisk krise, ledere og politikere kæmper med tillidskrise og den velfærdsmodel vi alle er vokset op med er under voldsom forandring. I det lys er der mere end nogensinde brug for at finde nye og relevante svar på samarbejde. Men endnu vigtigere der et enormt behov for at søge alternativer til hierakiske strukturer, der konstant væltes omkuld af udviklingen. Her kan samskabelse levere en del af svaret, siger Nick Allentoft.

 

FAKTA

Samskabelse på DenOffentlige

Samskabelse har fået sin egen sektion på DenOffentlige.dk/samskabelse samt i hovedmenuen på forsiden. Her vil alle, der ønsker at bidrage, kunne komme til orde enten som udgivere med egne historier, nyheder, debat og cases eller med gæsteindlæg.

Se alle historier i sektionen på dette link: DenOffentlige.dk/samskabelse

 

Samskabelsesbevægelsen

En række offentlige organisationer, private virksomheder og frivillige foreninger har taget initiativ til dannelse af en national bevægelse for samskabelse. (Se dem alle her.)

Den landsdækkende samskabelsesbevægelse er åben for alle, der ønsker at etablere et tættere samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at samskabe fælles løsninger og initiativer, der kan bidrage til at udvikle og forny velfærdssamfundet. Alle der kan tilslutte sig bevægelsens formål og principper kan være med og derved tage aktiv del i bestræbelsen på at udvikle vores velfærdssamfund.

Alle med interesse for samskabelse kan tilslutte sig Samskabelsesbevægelsen og dermed bidrage til en ny folkebevægelse, der skaber og formidler nye løsninger.

Læs mere her

 

Sager der Samler

Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister og et innovationsmiljø, der skaber nye løsninger nedefra. I sin kerne handler det om, hvordan vi som borgere gennem opfindsomhed og handlekraft i hverdagen kan være med til at forme og forandre vores samfund. Vi forbinder demokratiet med det levede liv.

Læs mere her

 

Mest Læste

Annonce