Find fem fejl: Ifølge redaktionens gennemgang regner Beskæftigelsesministeriet forkert fire gange i deres egen tabel og en gang deres pressemeddelelse.

Talmagi og fejl fra minister

Velfærd

27/06/2018 17:28

Nick Allentoft

Regnefejl og uigennemskuelige tal præger Beskæftigelsesministeriets kommunikation om kontanthjælpsloft og 225-timersregel.
"Antallet af personer på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp fortsætter sit fald med nu 23.600 færre fuldtidspersoner end i april 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen blev indført. I marts 2018 var der 133.000 såkaldte fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet, når man tager højde for sæsonudsving. Faldet på de 23.600 i forhold til april 2016 udgør 15,1 pct."   Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, som flere medier har viderebragt.   Vil man se nærmere på ministeriets tal i deres eget vedhæftede faktaark, er det dog ikke muligt at finde tal fra netop marts 2018, da arkets tabel omfatter tal for april 2018.   I ministeriets pressemeddelelse er der en regnefejl på 100 mennesker: Fra april 2016 til marts 2018 er antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp faldet med 23.500.   

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

Ud over at præsentere et svært gennemskueligt - og umiddelbart fejlbehæftet - regnestykke melder Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse intet om antallet af borgere, der er overgået til såkaldt selvforsørgelse. Dette er et mørketal, som ministeriet ikke har kunnet svare på tidligere forespørgsler omkring. Ingen ved således, hvor mange borgere, der vælger velfærdsstatens system fra. Selvforsørgere er borgere, der lever af lån, formue, hjælp fra familier og venner eller måske ender på gaden.   Ligeledes undlader ministeriet i sin kommunikation at oplyse vækst i andre tal. Deres eget faktaark viser for eksempel, at flere og flere kommer i bl.a. jobafklaring, revalidering og på sygedagpenge. Mellem april 2016 og februar 2018 er disse tal - ifølge ministeriets egen tabel - steget med 7.300 fuldtidspersoner. Her lader også til at være opstået en regnefejl - en gennemgang af tabellen fører til et samlet antal på 7400 personer.    Det reelle fald i beskæftigelsessystemet som følge af de reformer, ministeren henviser til, er altså snarere på 16.100 personer.    Fortæller om falsk succes   Ifølge ministeriet skal faldet i antal på forsørgelse altså have en direkte forbindelse med kontanthjælpsloftet og reglen om, at borgere på kontanthjælp skal levere 225-timers arbejde på årsbasis i form af nytte- eller småjob. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger i den forbindelse:   

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

"Det er glædeligt, at vi måned for måned i snart to år har set antallet i kontanthjælpssystemet falde støt. Vi skal bruge de gode konjunkturer til at få alle med, sådan som vi er godt i gang med i satspulje-projektet ”Flere skal med”, hvor vi netop giver langtidsledige særlig hjælp til at blive en del af arbejdsmarkedet."   Pressemeddelelsen fortsætter:    "Ser man alene på udviklingen i kontanthjælpssystemet det seneste år - fra marts 2017 til marts 2018 - er antallet af personer faldet med 9,2 pct. Desuden er det samlede antal på overførselsindkomst faldet med over 40.000 fra april 2016 til februar 2018."   Bag dette samlede fald i fuldtidspersoner på overførselsindkomst (40.400 for at være præcis) ligger også et fald i mennesker på dagpenge og efterløn. De helt store bevægelser skal findes i disse to grupper, som er gået helt fri af kontanthjælpsloft og 225-timersregel. Fra april 2016 til februar 2018 er antallet af efterlønsmodtagere alene faldet med 17.800 personer. I samme periode er antallet af personer på dagpenge og midlertidige ydelser faldet med 6.200.   

Note:

Det har taget redaktionen på DenOffentlige samlet 3,5 arbejdstime at oversætte og tyde tallene fra Beskæftigelsesministeriet for at afprøve budskabet fra ministeren. Vi tager derfor også forbehold for, at der kan være misforståelser i vores oversættelse, men vurderer samtidig at det er væsentligt og relevant, at pege på, hvor vanskeligt det er at gennemskue ministeriets kommunikation og tal.

 

Mest Læste

Annonce