Sådan skaber vi sammenhæng i sundhedsvæsenet

Velfærd

15/04/2013 11:44

Nick Allentoft

Region Syddanmark samarbejder med Odense Kommune og almen praktiserende læger i Odense om at udvikle en model, der vil sikre mere sammenhængende patientforløb for ældre medicinske patienter og borgere, som lider af f.eks. stress eller depression.

Af Per Busk, Direktør for Sundhed, Region Syddanmark

Formålet er at skabe et velfungerede og forpligtende samarbejde mellem sundhedsvæsnets sektorer, så borgerne oplever større sammenhæng i deres patientforløb.

Først og fremmest vil jeg gerne takke Helene Bækmark , der er direktør for Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, for stafetten. Det giver mig nemlig muligheden for at beskrive, hvordan vi fra Region Syddanmarks side - i samarbejde med almen praktiserende læger og Odense Kommune - arbejder på at give syddanske borgere et mere sammenhægende patientforløb. 

Det fælles projekt hedder Integrated Care, og det er en afprøvning af en konkret samarbejdsmodel, hvor Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark, almen praktiserende læger i Odense og Odense Kommune sammen skal skabe sammenhæng i patientforløbene for ældre medicinske patienter og borgere med f.eks. stress og depression. 

Projektet er blevet til på baggrund af de mange forandringer og store udfordringer, vores sundhedssystem står over for i disse tider. For med den demografiske udvikling og sygdomsudviklingen, ser vi stadig flere ældre og flere med en kronisk sygdom eller en sindslidelse. 

En samlet sundhedsindsats 

I forbindelse med de seneste års udvikling, er der også kommet øget fokus på den væsentlige rolle kommuner og praktiserende læger spiller i forhold til forebyggelse og koordinering. 

Og det er her udfordringen ligger. For mange ældre og udsatte borgere har nemlig svært at finde hoved og hale i dagens sundhedsvæsen. Vi oplever, at patienterne har snesevis af kontakter på tværs af sektorerne, men at der ikke er sammenhæng i de individuelle patientforløb.

Alle – både kommuner og sundhedsvæsenet - er heldigvis enige om, at der er behov for at gå nye veje – sammen. Der er stærkt brug for, at de tre hovedaktører – sygehuse, almen praktiserende læger og kommuner – træder tættere sammen og i fællesskab med borgeren skaber mere effektive og sammenhængende patientforløb. Og det er det, vi forsøger med Intergrated Care.

International inspiration

Inspirationen til projektet i Odense stammer fra det britiske 'North West London Integrated Care Pilot', som en delegation fra Region Syddanmark i september 2012 var på studietur til London for at nærstudere.

Formålet med det britiske projekt fra 2011 er at forene partnere fra primærsektor, plejesektor, sygehuse, psykiatri, socialforvaltninger for at forbedre patientkvalitet og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Et af de nye tiltag involverede etableringen af multi-disciplinære grupper, som skulle drøfte patientforløb og særlige cases, inden for diabetes- og ældre medicinske patienter. Og det har skabt et bemærkelsesværdigt resultat. Antallet af indlæggelser i perioden juli 2011-januar 2012 faldt med 6,6 procent.

Fokus på ældre og udsatte patientgrupper

Helt enkelt sat op, så er vores danske version tænkt som et initiativ, der kan hjælpe bl.a. borgere i den arbejdsdygtige alder tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt, og støtte op om syge og ældre borgere, så de får en mere stabil hverdag via en velkoordineret sundhedsindsats på tværs af sektorerne.

Det vil vi helt konkret gøre ved arbejde ud fra den ovenstående samarbejdsmodel. Denne model baserer sig på, at vi opretter samarbejdsgrupper mellem fagpersonale fra kommunen, sygehuset og de praktiserende læger. Sammen skal de via en fælles database med patientoplysninger tage hånd om behandlingsplanlægning og opfølgning.

Helt konkret sætter vi ved de ældre medicinske patienter fokus på øget livskvalitet og færre akutte indgreb. Udover at vi kan få forbedret patientoplevelsen for en af vores mest sårbare patientgrupper, så betyder forbedret sundhed i målgruppen også, at vi vil kunne reducere udgifter til pleje og omsorg.

I forhold til borgere med stress, angst og depressioner er vores mål, at tidlig koordineret indsats vil kunne begrænse sygdommes udvikling samtidig med, at det vil reducere sygefraværet og udstødningen fra arbejdsmarkedet. Overordnet set vil det reducere samfundets udgifter til overførselsindkomster. Og for at sætte vores målgruppe her i relief, kan jeg nævne, at der hvert år i Odense Kommune alene tildeles overførselsindkomst til ca. 1.200 borgere på grund af nydiagnosticeret angst eller depression.

Ledelsesmæssige udfordringer 

Som projekt giver Intergrated Care anledning til en række ledelsesmæssige udfordringer. Først og fremmest kræver en succes, at ledelsen fra alle sider af samarbejdet går til den med krum hals – også når arbejdet går på tværs af tilgange, tænkning og traditioner. 

Samarbejdet skal også i fokus selvom der er klare forskelle på alt fra styringsformer – i form af f.eks. overenskomster og økonomisk ramme – til interessenter, der strækker sig fra OUHs mange forskellige faggrupper til kommunens jobcenter og socialområde. Og så har jeg ikke engang taget hul på de politiske forventninger til projektet.

Med baggrund i ovenstående, kræver et projekt som Intergrated Care derfor i høj grad, at viljen til samarbejde er lige så stærk og klar som de ledelsesmæssige udmeldinger til dem, der skal tage sig af det daglige samarbejde. 

Stafetten gives videre til Arne Nikolajsen, direktør for Sundheds og Omsorg i Esbjerg Kommune

I Region Syddanmark arbejder vi på mange niveauer med at gøre behandlingsforløb og patientoplevelser så individuelle som muligt. Vi vil gerne væk fra tanken om kasseinddeling og standardforløb. I Esbjerg Kommune arbejder de med nogle spændende nye tiltag indenfor patientuddannelsestilbud. Hvordan udvikler I de mere individuelt-orienterede forløb, så de ikke fremstår som ensartede koncepter. Hvordan implementerer I dem i det daglige og hvordan har responsen været? 

Læs de tidligere indlæg i Effektiviserings-stafetten

Mest Læste

Annonce