"Alene i dette skoleår har vi deltaget med store grupper af elever i mange forskellige indsamlinger og også modtaget flotte takkebreve fra de pågældende organisationer," sådan skriver elevrådsformand Victor Agertoft Vistisen og rektor Jens Boe Nielsen fra Nørre Gymnasium i deres indlæg om frivillighed på Nørre G.

Frivilligheden blomstrer på Nørre Gymnasium

Velfærd

22/04/2015 09:20

Mikkel Sarka

"Der er et stærkt elevengagement i organiseringen af skolens fester, oppyntning, oprydning, garderobe, i at repræsentere skolen ved besøgsdage, i elevrådet, i tutorfunktioner når nye elever skal introduceres og i deltagelse i skolens forskellige udvalg og projekter, " Sådan skriver elevrådsformand Victor Agertoft Vistisen og rektor Jens Boe Nielsen fra Nørre Gymnasium, som er beliggende i Husum. I samarbejde med foreningslivet og organisationer har man på Nørre Gymnasium skabt en frivillighedskultur, som i høj grad er med til at udvikle elevernes blik for andres behov frem for deres eget.

Mange tak til Karsten Brisell fra EnergiCenter Voldparken for Frivilligheds-stafetten og spørgsmålet, hvorfor Nørre G har sat frivillighed på skoleskemaet og hvilke potentialer vi ser i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet. 

For nogle år siden indførte Undervisningsministeriet muligheden for at give et særligt bevis til elever, som havde bidraget med 20 timers frivilligt arbejde uden for skolen i løbet af det gymnasiale forløb. Ministeriet var her stærkt påvirket af den internationale gymnasiale uddannelse International Baccalaureate (IB), som vi også udbyder på Nørre G. Denne uddannelse har det som en del af sit program, at eleverne i løbet af 2 år skal levere 50 timers frivilligt arbejde ud fra den opfattelse, at unge som får deres ungdomsuddannelse i udgangspunktet er særligt privilegerede og at de derfor bør give noget tilbage til det samfund, som har skabt rammerne for deres muligheder.

Det er en smuk tanke og den har reelt haft sit aftryk også i gymnasiet i mere end 25 år, hvor gymnasieelever har deltaget i Operation Dagsværk (OD). Her giver eleverne en årlig arbejdsdag til gavn for andre børn og unges uddannelse i lande, som ellers ikke kan give disse børn den mulighed. Men nu er engagementet i frivillige aktiviteter blevet institutionaliseret for så vidt, som man altså får et diplom, når man har erlagt 20 timer. Fra skolens side må vi ofte være aktive for at minde eleverne om denne mulighed. Det er heldigvis ikke diplomet som motiverer, men tilfredsstillelsen ved indsatsen i sig selv.

Frivilligheds-stafetten på DenOffentlige.dk

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.Læs mere om Frivilligheds-stafetten her

Fokus på Operation Dagsværk

Fra skolens side gør vi meget for at motivere eleverne til at deltage i Operation Dagsværk. Al undervisning lægges uden om denne dag i november og eleverne står således over for valget: vil jeg holde fri (altså ikke gøre en frivillig indsats) eller vil jeg hjælpe til? Heldigvis vil de fleste elever fra Nørre G. gøre det sidste og således har Nørre G. i de sidste mange år ligget i top tre i forhold til de enkelte skolers samlede indsamlingsresultat.

Men vi lukker også rigtig mange andre aktører ind, som efterlyser frivillig arbejdskraft. Det er oftest et ønske om at få nogen til at hjælpe med indsamling til velgørende arbejde. Og de bliver altid taget godt imod og der er altid mange elever, som melder sig til at bidrage. Det er vores klare opfattelse, at lydhørheden over for organisationer, som efterlyser hjælp, er vokset støt over de sidste 20 – 30 år. Tidligere kunne vi som skole godt opleve, at OD blev politiseret eller at en gruppe unge havde et særligt nytteaspekt på deltagelsen i frivilligt arbejde: hvad får jeg personligt ud af det? I dag er deltagelsen i de frivillige aktiviteter blevet noget, som i langt højere grad indgår som en naturlig del af en elevs tilværelse og noget, som giver en tilfredsstillelse i sig selv.

Alene i dette skoleår har vi deltaget med store grupper af elever i mange forskellige indsamlinger og også modtaget flotte takkebreve fra de pågældende organisationer. Organisationerne får lov til at holde et indlæg på en morgensamling og i det efterfølgende spisefrikvarter er der typisk en kø hos den pågældende organisation. Således har Nørre G.s elever deltaget i indsamlinger, i lektiehjælpscaféer for folkeskoleelever, kørt ture med plejehjemsbeboere og i arbejdet som frivillige i en række ungdomsklubber/idrætsklubber.

Frivillighed udvikler eleverne

Denne ændrede holdning afspejles også i arbejdet internt på skolen. Der er et stærkt elevengagement i organiseringen af skolens fester, oppyntning, oprydning, garderobe, i at repræsentere skolen ved besøgsdage, i elevrådet, i tutorfunktioner når nye elever skal introduceres og i deltagelse i skolens forskellige udvalg og projekter.

Samlet set udvikler det elever med blik for andres behov – mere end for egne. Og det bliver et vigtigt fundament for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Fremtidens borgere får blik for at gøre det, som gavner os alle, mere end at gøre det, som kun gavner den enkelte selv. Og så udgør det et uvurderligt bidrag til livskvalitet og gensidig omsorg i en tid, hvor der nok kan være særligt fokus på besparelser, på effektivitet og på at måle og veje som grundlaget for investeringer.

Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF) er en af de organisationer, som er stærkt afhængige af frivilliges indsats. Vi vil gerne sende stafetten videre til Karl Vilhelm Nielsen, formand for Dansk Handicap Idræts Forbund for at høre lidt om, hvordan man her nyder godt af det frivillige engagement og hvordan man motiverer til deltagelse på frivillig basis.

Mest Læste

Annonce