Direktør på psykiatrisk privathospital: Vi bruger ikke tvang

Sundhed

23/05/2019 22:45

Granhøjen

Ville der eksistere andre tv-kanaler, hvis DR leverede ordentlige programmer, kunne man lige så godt sige, når man stiller spørgsmål ved privathospitaler, skriver direktør for Skovhus Privathospital Kit Kjærsgaard og peger på, at patienter ikke udsættes for tvang hos hende.

Ville Skovhus Privathospital stadig være der, hvis det offentlige system gav den behandling, som det skal?

Nogenlunde det spørgsmål fik jeg fornylig, da DR skulle på besøg på Skovhus Privathospital for at lave et indslag til TVavisen om den vækst, vi som psykiatrisk privathospital gennem de sidste år har oplevet i antallet private betalere. Journalistens spørgsmål gav mig anledning til at tænke over den måde, vi i Danmark ser på det private sundhedsvæsen. Er det blot et nødvendigt onde? Er det noget, der kun opstår og har berettigelse, fordi det offentlige ikke leverer?

For Skovhus Privathospital har det aldrig været målet at være en erstatning for dårlig offentlig behandling. Det ville være et utrolig lidt visionært mål både fagligt og forretningsmæssigt. Jeg kunne have svaret provokerende med et modspørgsmål om, der ville eksistere andre tv-kanaler, hvis DR leverede ordentlige programmer? Eller om DR2 og DR3 var nødvendig, hvis DR1 lavede gode programmer. DR laver bestemt gode programme, men jeg ville være ked af ikke at have alternativer. Jeg hører nemlig til dem, der er overbevist om, at konkurrence og forskellige alternativer kommer både kunder, virksomheder og samfundet til gode. Sådan tror jeg, de fleste har det. Men hvorfor skal det så ikke gælde på sundheds- og socialområdet.

Nedbrudt kassetænkning

Skovhus Privathospital har siden starten for 12 år siden haft den ambition, at vi på flere områder vil tilbyde et alternativ til den psykiatriske behandling, der i dag primært i findes det offentlige. Jeg kan nævne mange områder, men lad mig tage et par eksempler ud.

Læs mere fra Granhøjen

Granhøjen har en blog på DenOffentlige, hvor institutionen løbende deler viden og forholder sig til debatten om bosteder.

Forstander Grete Mikkelsen har skrevet flere indlæg.

Se indlæg fra Granhøjen her.  

Vi har i 12 år drevet et psykiatrisk hospital uden brug af tvang. Vi må som private ikke bruge tvang, så man kan måske sige, at omstændighederne har tvunget os til det. Men vi har opbygget en lang række kompetencer i at arbejde forebyggende i forhold til udadreagerende adfærd hos patienter. En forebyggelse, der tager afsæt i den måde, vi har valgt at organisere os på. På Skovhus Privathospital lægger vi vægt på hele tiden at kunne observere patienterne og deres tilstand for at kunne vurdere deres tilstand og effekt af behandlingen. Psykiatere og psykologer har kontor dør om dør med patienterne, de spiser sammen, og afstanden mellem personale og patient er minimeret betydeligt.

Vi har nedbrudt den kassetænkning, der hersker mellem somatikken og psykiatrien. Vi kombinerer fysioterapi, ernæringsvejledning, musikterapi, familieterapi med den psykiatriske behandling, fordi vi ser på det hele menneske i behandlingen. På samme måde ser vi bag om den psykiatriske lidelse. Vi behandler dobbelt- og trippeldiagnoser, hvor man ud over sin psykiske lidelse måske også har et alkohol- og/eller et stofmisbrug. Og vi arbejder med at finde årsagerne til misbruget.

Psykisk sygdom kan ramme alle i alle stadier af livet. Derfor skal et psykiatrisk hospital indrette behandlingen, så den passer til patienterne. Det gør vi på Skovhus Privathospital. Vi kan fx tilbyde dagbehandling, mens patienten bor hjemme, eller vi kan indrette en indlæggelse, så patienten kan fortsætte sit arbejde samtidig med behandlingen. Det er en individuel behandling. Og vi kan inddrage de pårørende i det omfang, som patienten og de pårørende ønsker. Psykisk sygdom kan belaste en familie voldsomt, og derfor kan det være vigtigt, at inddrage de pårørende både under og efter behandlingen.

Vi skal kunne vælge

Dette er blot nogle af de områder, hvor vi har forsøgt at udvikle nye tilgange til behandlingen, fordi vi mener, at borgerne skal have et valg. Ikke et valg mellem offentligt eller privat. Men et valg mellem hvilken tilgang og type af behandling, som passer til dem. Det er jo det, der kendetegner et frit samfund. At vi kan vælge. Men det er også det, der styrker og udvikler en sektor. Vi kan lære af hinanden, og vi kan måske også presse hinanden til at blive bedre.

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

På Skovhus Privathospital er vi naturligvis glade for, at vi får flere og flere patienter. Men jeg tror, at de fleste, der står i spidsen for en virksomhed, vil have kunder, der vælger virksomheden til, og ikke fordi de fravælger andre. Jeg ved, at vores patienter vælger Skovhus Privathospital til. Først og fremmest fordi vi gør et godt stykke arbejde. Men der er ingen tvivl om, at mange af de patienter, der kommer til os, har en dårlig oplevelse fra det offentlige. Ikke fordi de ansatte ikke gør det godt. Men patienterne har en oplevelse af manglende tid og manglende behandling. Det er patienter, der har fået det dårligere og dårligere, mens de ventede på behandling.

Erkender det politiske system, at der ikke er kapaciteten til at give patienterne den nødvendige behandling, så kan patienterne blive henvist til os og få behandling for de skattekroner, som de jo har betalt. Vi kan behandle patienterne til takster, der er lavere end det offentliges. Det eneste, der blokerer, er ideologi og politik. Vi har brug for et sundhedsvæsen med alternativer og sund konkurrence om patienterne. For patienternes skyld. 

Mest Læste

Annonce