I sit nye vækstoplæg kommer FTF med en håndfuld konkrete forslag rettet mod at styrke OPI. Foto: Henrik Freek

Medarbejderne er benzinen i OPI

Ledelse

12/06/2014 14:35

Freja Eriksen

Medarbejderne skal være medskabere af innovation. Alternativet er skrivebordsløsninger, der bliver trukket ned over hovedet på medarbejderne - med stor risiko for dårlig implementering. Bente Sorgenfrey, formand for FTF, har fire forslag til hvordan OPI’en får mere fart på.

Hvordan kan fagbevægelsen bidrage til at udbrede offentlig-privat innovation? Sådan lyder spørgsmålet fra KL’s formand, Martin Damm, som har overdraget stafetten til mig. Det har jeg flere bud på, men før jeg uddyber dem, vil jeg besvare det helt grundlæggende spørgsmål: Hvorfor er vi i fagbevægelsen overhovedet optaget af at udbrede OPI?

I fagbevægelsen arbejder vi - ligesom politikere og arbejdsgivere - for at forny den offentlige sektor. Den offentlige sektor har ikke uendelige økonomiske ressourcer til rådighed, så hvis vi skal forbedre kvaliteten, skal der udvikles nye og smartere måder at arbejde på. Her er samarbejde mellem offentlige og private aktører en vigtig drivkraft for nytænkning og udvikling af nye produkter og arbejdsgange. 

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

 

Og ingen OPI uden medarbejdere. Fagbevægelsens aktie i OPI handler om medarbejderne - de er selve benzinen i OPI-motoren. Der er ikke noget, medarbejderne i den offentlige sektor er mere optagede af end at skabe god kvalitet for borgerne. Forskning viser, at medarbejdernes ønske om at levere god undervisning, god sygepleje, god genoptræning, god pædagogik, god vejledning til den arbejdsløse osv. udgør den allervigtigste motivationsfaktor i deres arbejdsliv - med egne løn- og arbejdsforhold længere nede af hitlisten.

Medarbejdernes engagement

Medarbejdernes engagement og involvering er helt afgørende for, at udviklingsprojekter mellem private og offentlige aktører munder ud i konkrete produkter og arbejdsgange, der kan implementeres med succes i hverdagen.

Jakob Mandøe, direktør i virksomheden Icura, der sammen med flere kommuner har udviklet et digitalt genoptræningsværktøj, siger det sådan her:

”Man slipper ikke af sted med at implementere noget, hvis ikke medarbejderne er taget i ed. Som virksomhed skal man sørge for at lytte til fagfolkenes behov og ønsker; de står på mål for kvaliteten, så de skal have sikkerhed for, at teknikken virker. Vores sparring med ergo- og fysioterapeuter har i høj grad kvalificeret vores arbejde med at udvikle et værktøj, der fungerer godt i dagligdagen – det er kæmpestort at få afprøvet produktet hos folk, der ikke bare har en teoretisk interesse i det, men som skal bruge det hver dag”.

Alternativet til medarbejderne som medskabere af innovation er skrivebordsløsninger, som bliver trukket ned over hovedet på medarbejderne - med stor risiko for dårlig implementering.

I fagbevægelsen arbejder vi på at skabe gode rammer for, at medarbejderne inddrages i OPI. Eksempelvis arbejder vi som part i tillidsreformen grundlæggende med at forny den offentlige sektor indefra - med tillid mellem medarbejdere og ledere og plads til fagligheden.

Viden skal sættes i system

En vigtig opgave for fagbevægelsen er også at indsamle og udbrede ny viden om OPI. Direktør i DI Karsten Dybvad skriver i sit indlæg den 7.5.14. her på bloggen, at det samlede overblik over OPI-projekter ikke er godt nok. I FTF er vi helt enige. Erfaringer fra OPI-projekter skal udbredes langt mere systematisk. Derfor står vi sammen med regeringen og de offentlige arbejdsgivere bag det nye Center for Offentlig Innovation, som er den del af tillidsreformen. Centeret, som blev etableret i efteråret, er i fuld gang med at indsamle viden.

FTF står også sammen med en række andre parter bag en ny forskningsrapport fra KORA og RUC. Rapporten evaluerer en række cases, hvor samarbejdet gennemgående har ført til øget omsætning og flere arbejdspladser for de private firmaer. Samarbejdet har desuden givet aktørerne vigtig ny viden, nye forretningsområder, større netværk, adgang til nyt marked, ændring i arbejdskulturen og større medarbejdertilfredshed. I forbindelse med rapporten er der udarbejdet en kortlægning over samtlige ca. 250 danske OPI-projekter om velfærdsløsninger.

I fagbevægelsens ser vi det også som en vigtig opgave at udbrede den viden, vi selv løbende samler op gennem vores kontakt til medarbejdere ude på arbejdspladserne. FTF har eksempelvis oprettet en vidensbank på vores hjemmeside med mange gode eksempler på OPI-projekter.

Endelig er vi med til at promovere de ildsjæle, som på mange arbejdspladser er den bærende kraft i innovationsprojekterne – eksempelvis på konferencer som Velfærdens Innovationsdag.

Mere fart på

Mange OPI-projekter har set dagens lys gennem de senere år, og flere er på vej. Men der skal langt mere fart på. Vi har brug for nye vækstpartnerskaber mellem offentlige og private virksomheder. Den mængde af viden, nytænkning og opfinderkraft, der findes hos medarbejdere i både den private og den offentlige sektor, kunne smeltes sammen på tværs af de to sektorer i langt højere grad, end det sker i dag – til at skabe nye produkter og flere private job.

Derfor kommer FTF i sit nye vækstoplæg med en håndfuld konkrete forslag rettet mod at styrke OPI. 

For det første foreslår vi et ’dating-site’, hvor offentlige og private virksomheder kan udveksle problemer, ideer og løsninger. For det andet foreslår FTF et særligt uddannelsesprogram, hvor OPI-praktikere kan få efter- eller videreuddannelse i forskellige aspekter af OPI.

For det tredje foreslår FTF en national og uvildig OPI-instans, der kan give bindende forhåndstilsagn til potentielle OPI-partnere om udbudsretlige problemstillinger. Tilsagnene skal give parterne mod på at gå i gang med et projekt, i stedet for - som det ofte sker i dag - at lade et godt projekt blive ved tanken, fordi regeljunglen virker afskrækkende i sig selv. Endelig foreslår FTF, at der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg - en taskforce - der skal analysere barrierer for OPI og fremlægge forslag, der kan begrænse og helt fjerne barriererne. Udvalget skal også finde frem til gode konkrete eksempler på OPI, som andre kan drage nytte af.

I en tid, hvor der er brug for, at alle gode kræfter går sammen om at skaffe flere arbejdspladser i den private sektor og om at opretholde vores velfærdssamfund, er det oplagt, at de to sektorer bruger hinanden til nytænkning og nyskabelser.

Stafetten går til Jens Klarskov

Jeg vil gerne sende stafetten videre til adm. dir. i Dansk Erhverv Jens Klarskov. Mit spørgsmål lyder: Hvordan kan de private servicevirksomheder fremme OPI?

 

Mest Læste

Annonce