Et af de områder, der flytter sig rigtig hurtigt herhjemme er det telemedicinske, hvor der er stort potentiale både for effektiviseringer men også bedre patientoplevelser og tryghed. Next Step Citizen er et bud på en fremtidig teknologisk infrastruktur for telemedicin, som også er kommet relativt langt allerede.

OPI udfordrer vores grundtanker

Ledelse

09/10/2014 15:24

Nick Allentoft

Det telemedicinske område er et relativt nyt marked, der er fragmenteret med mange små virksomheder, som udvikler individuelle løsninger. Lisbeth Valther peger her på, at der mangler en grundlæggende digital infrastruktur, som gør det muligt at få de nye løsninger til at fungere med de eksisterende systemer. Det kræver at både offentlige og private åbner op, stiller data til rådighed og laver mere fleksible løsninger

Et af de områder, der flytter sig rigtig hurtigt herhjemme er det telemedicinske, hvor der er stort potentiale både for effektiviseringer men også bedre patientoplevelser og tryghed. Next Step Citizen er et bud på en fremtidig teknologisk infrastruktur for telemedicin, som også er kommet relativt langt allerede.  

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

 

Tænk på hvordan digitalisering har påvirket finanssektoren både i forhold til at erstatte det fysiske besøg i banken, effektivisere arbejdsgange, øge kvaliteten og undgå fejl, sikre nem og hurtig dokumentation for de ansatte og samtidig gøre det langt nemmere og mere overskueligt for kunden. Så er det fristende som almindelig borger at undre sig meget over, hvorfor vi ikke er kommet længere i det offentlige – og specielt på sundhedsområdet, hvor det jo netop handler om livskvalitet og ind imellem også om liv og død.

Modningstid på over 25 år

Da vi begyndte at arbejde med telemedicin i 2012, slog det os, hvor umodent markedet egentlig var. For det første er leverandørsiden utroligt fragmenteret – i begyndelsen af 2013 var der 251 virksomheder med løsninger indenfor telemedicin – og 45 procent af dem havde under 10 medarbejdere.

Vil du med til konference om OPI den 28. okt? Klik her og læs mere.

Selv om vi i Danmark har haft pilotprojekter siden 1987, så er der i 2013 kun eet nationalt projekt (Telesår). De fleste teknologier er fortsat i en tidlig fase og implementering kræver først en lang udviklingsfase.

Der er alt for mange ”stand-alone” løsninger, der ikke taler effektivt sammen med de eksisterende støttesystemer. Der er stor opmærksomhed omkring øget digital borger dialog/kommunikation, men både kommuner og hospitaler mangler infrastruktur til optimering af intern kommunikation på tværs af afdelinger og distrikter for ikke at tale om på tværs af sektorer.

Analoge arbejdsgange overføres ukritisk

Organisation og arbejdsgange fra den analoge verden overføres ukritisk til den digitale verden og dermed opnås ikke de forventede produktivitetsforbedringer.

Derfor er der for det første et stort behov for at sikre stabil infrastruktur baseret på fælles standarder, der kan håndtere telemedicinske løsninger. For det andet er der behov for politisk mod og dygtig forandringsledelse for at kunne implementere nye arbejdsgange og processer i det offentlige.

Svært at sætte borgeren i centrum

Når man sætter den enkelte borger i centrum for sundhedsindsatsen udfordrer man traditionelle arbejdsgange i sundhedsvæsenet. Samarbejde på tværs af organisationer stiller store krav til alle involverede parter. Alene det at skabe en fælles forståelse for teknologi og sprog stiller krav til samarbejde og gensidig tillid på tværs af både offentlige og private parter.

Som privat aktør kan det overraske hvor store forskelle, der er både mellem sektorerne og mellem de enkelte kommuner og regioner, og hvor svært det i virkeligheden er at sætte borgeren i centrum, når først man er ”inde i systemet”.

Jeg oplever, at borgeren generelt er meget positiv og åben for afprøvning af ny teknologi og nye arbejdsgange, mens det modsatte ofte er tilfældet med de offentlige organisationer.

Det er lettere at læne sig tilbage og forlange dokumenterede resultater, før man ændrer noget, end at eksperimentere og skabe ny læring og innovation. Man kan derfor overveje om der overhovedet er plads til innovation i det offentlige system?

Med 98 kommuner og 5 regioner kan det være svært at sætte en samlet ambitiøs agenda med klare stordriftsfordele og det er vel også derfor, at vi ikke for alvor er kommet i gang med storskala brug af telemedicin.

En åben infrastruktur

I Next Step Citizen har vi taget fat i opgaven omkring ”telemedicinsk infrastruktur baseret på fælles standarder”. Tidligere har telemedicinske projekter ofte udviklet egne proprietære løsninger, der er afhængige af en enkelt leverandør. Det har betydet, at viden om borgerne ofte er gået tabt sammen med systemet, eller ligget i siloer, og har været vanskelig at kommunikere til ulempe for et effektivt patientforløb.

Vi har udviklet en infrastruktur, der i stedet for at eje data stiller dem til rådighed for borgere, sundhedsfaglige og andre systemer på tværs af organisationer. Dermed kan nødvendig viden for behandling følge borgeren, så disse oplysninger altid kan tilgås.

Platformen kan desuden sættes sammen af flere standardkomponenter, så flere leverandører kan byde ind med delløsninger. På den måde kan kunden altid sammensætte den bedste løsning til opgaven.

Infrastrukturen er udviklet i innovationsprojektet ”Horsens på forkant med sundhed” – Et OPI-projekt mellem Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens,  Falck Hjælpemidler, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Apotekerforeningen og Next Step Citizen. Vi har desuden deltaget i OPI-projektet ”Digital patientuddannelse” i Region Syddanmark , samt arbejdet tæt sammen med en række kommuner, blandt andre Esbjerg og Varde.

Det er vores erfaring, at de fleste barrierer kan overvindes, når blot man tør sætte spørgsmålstegn ved ”det man plejer at gøre”. Der skal sættes tid af til brugerinvolvering – ikke blot blandt borgere, men også blandt personale og medarbejdere og ledelsen skal sætte en klar retning.

Stafetten går til  

I samarbejdet mellem offentlige parter og private aktører er der mulighed for at skabe en innovativ agenda, som kan være med til at sætte Danmark på verdenskortet. Alt hvad der kræves er politisk mod og visionært lederskab! Og det er nødvendigt, hvis Danmark skal gøre sig forhåbning om at udnytte potentialet i udlandet.

Derfor vil jeg sende ordet videre til Philips Danmark, der som del af en global virksomhed dels kan perspektivere de danske resultater og dels sætte vort lille lands muligheder i forhold til en global udvikling.

 

Mest Læste

Annonce