Aarhus Kommune efterlyser lige løn til handicaphjælpere

Velfærd

01/11/2016 13:28

Nick Allentoft

Landets næststørste by vil have minister til at indføre ensartede takster for løn til handicaphjælpere.

Lønnen til handicaphjælpere skal være ens over hele landet.

Sådan lyder det fra Aarhus Kommune, der efterlyser ensartede lønvilkår for folk, der arbejder for handicappede borgere.

Som det er nu, udregnes lønnen forskelligt i landets 98 kommuner. Det er uholdbart, lyder det fra socialchef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune.

- Hvis der indføres landsdækkende takster, sikrer vi ens lønvilkår for alle handicaphjælpere, ligesom det vil lette kommunerne for en administrativ byrde, siger Lotte Henriksen i en pressemeddelelse.

Landets næststørste by har henvendt sig til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) for at gøre opmærksom på sagen.

Aarhus Kommunes henvendelse kommer, efter at kommunens hidtidige praksis på området i august blev underkendt af Statsforvaltningen. 

En afgørelse, som kommunen erklærer sig uforstående overfor og vil have Statsforvaltningen til at se på igen.

De handicappede selv ser positivt på det aarhusianske ønske om lige løn til deres hjælpere.

Janne Sander er formand for Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA) - en organisation, der er etableret og styret af handicappede borgere, som har ansat handicaphjælpere.

- Det vil være en stor lettelse for alle parter med et ensartet lønniveau uanset kommune, siger hun.

Janne Sander peger på, at kommunerne bruger meget krudt på at udarbejde deres egne takster ud fra sammenlignelige overenskomster.

- Det er en bureaukratisk og svær opgave for kommunerne. 

- Det er også en uværdig løsning for borgerne at være gidsel i et spil mellem kommunen og deres hjælpere om hvilken løn, der skal betales, siger Janne Sander.

Hun mener, det vil være et stort plus, hvis ministeren kan skære igennem og fastlægge landsdækkende takster. 

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan ifølge serviceloven få tilskud til at ansætte handicaphjælpere.

Det er de handicappede selv, der ansætter hjælperne, men kommunerne, som betaler de kontante tilskud.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce