Det er færre end i 2010: Lussinger og rusk er en del af hvert sjette barns liv

Velfærd

31/5/16 10:58

Nick Allentoft

Ifølge rapport har børn med faglige eller personlige udfordringer større risiko for at blive udsat for vold. Elever skal kunne tale med lærere om problemer i hjemmet. Men lærerne er under tidspres, mener deres formand.
17 procent - eller næsten hvert sjette barn - har været udsat for en form for fysisk vold i hjemmet i løbet af det seneste år.   Det viser en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), der er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 elever i 8. klasse.

Anders Dinsen om velfærd, inklusion og systemer

Anders Dinsen blogger på DenOffentlige om velfærd, inklusion og livet som bruger af offentlige services. Læs mere om Dinsen og hans tankevækkende blogindlæg her. 

I forhold til en lignende undersøgelse fra 2010 er der tale om et mindre fald, men det er ifølge rapporten for tidligt at konkludere, at der er tale om "en varig tendens".

- Men det kunne tyde på, at samfundets normer og lovgivning om vold mod børn påvirker forældres handlemønstre i retning af at reducere volden, skriver SFI.   Det er særligt hos familier, der i forvejen har problemer, at børn oplever vold. Også børn, der opfatter sig selv som fagligt svage, har større risiko for at blive udsat for vold.   - Bedre uddannelse kan naturligvis ikke forhindre, at et barn bliver udsat for vold. Men på den lange bane kan en styrkelse af unges uddannelse måske være med til at forebygge vold i fremtiden, vurderer forsker og projektleder Helene Oldrup fra SFI.

Socialminister Karen Ellemann (V) hæfter sig ved, at 12 procent af de voldsramte børn aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med det om.

- For mig sætter SFI's rapport en tyk streg under, at vi som voksne har pligt til altid at reagere på mistanke om vold og andre overgreb.
- Lige nu skriver jeg ud til pædagoger, skolelærere og andre fagpersoner for at understrege, hvor vigtigt det er at reagere, hvis man fornemmer, at et barn eller en ung ikke trives, siger ministeren i en skriftlig kommentar.   Ifølge undersøgelsen har omkring hvert 12. barn været udsat for psykisk vold fra forældre, eksempelvis ved flere gange at blive kaldt dum og grim eller blive truet med at blive smidt ud hjemmefra.   - Det kan være meget ødelæggende og begrænsende for de børn, der er udsat for psykisk vold. Der bør derfor sættes langt mere fokus på at hjælpe disse børn, mener Helene Oldrup.   Det står i rapporten også klart, at mange af de unge, der har været udsat for vold det seneste år, har haft volden tæt på livet i længere tid.   Lærere savner tid til at hjælpe voldsramte børn Folkeskolens lærere skal ikke kun stå ved tavlen og undervise i grammatik, matematiske formler og historie. Lærerne skal også snakke med elever, der ikke ser ud til at trives og måske er udsat for vold. Men tiden til de fortrolige samtaler er knap.   Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er ikke i tvivl om, at lærerne spiller en væsentlig rolle, når vold mod børn i hjemmet skal bekæmpes.   - Det er vigtigt, at vi som lærere er et frirum for eleverne i skolen. At de har muligheden for at tale med en lærer og en voksen på en anden måde. Derfor skal vi have tid til børnene, og det er desværre noget af det, der er presset i den danske skole i dag, siger Anders Bondo Christensen.     Formanden for Danmarks Lærerforening genkender billedet af, at børn fra socialt og økonomisk trængte familier er særligt udsatte. Derfor skal vold i hjemmet bekæmpes på samfundsplan såvel som tæt på eleverne.   - Vi har en underretningspligt, som vi selvfølgelig skal tage alvorligt. Men det, at vi underretter de sociale myndigheder, forandrer ikke i sig selv situationen. Der skal følges op, siger Anders Bondo Christensen.   Spørgsmål: Sørger lærerne for at tale med børn, der ikke synes at trives?   - Det tror jeg, at vi gør. Men desværre har vi i dag fået betydeligt mindre tid til det enkelte barn. Det er dybt frustrerende for en lærer, hvis han eller hun ikke føler, at der er tid til at følge op på et barns vanskeligheder.   /ritzau/

Annonce