Efter orientering af partilederne: Løkke får ros fra modstandere, mens DF er skeptisk

Politik

07/9/15 7:21

Nick Allentoft

Statsministerens ageren i flygtningesituationen vækker respekt hos modstandere, mens DF kræver grænsekontrol. S-formand Mette Frederiksen står fast på, at EU ikke skal bestemme dansk flygtningepolitik.

Der findes ikke en dansk løsning, kun en europæisk, erklærede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han mandag eftermiddag orienterede den danske offentlighed om flygtningesituationen.

- Det er i sagens natur ikke et problem, Danmark kan løse alene. Vi er nødt til at finde en fælles europæisk løsning på et fælles problem, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Den melding får ros fra en for Løkke lidt uventet kant, nemlig SF og De Radikale.

Flygtninge overblik

Tusinder og atter tusinder af mennesker kommer i øjeblikket til Europa for at flygte fra forfølgelse og krig med drømmen om et liv i tryghed. Debatten raser om, hvad Europa skal gøre, og hvad Danmark selv skal gøre.  Vi samler væsentlige og udvalgte relevante artikler på denne temaside.  

- Jeg er mildest talt tilfreds. Det er måske lidt overraskende set fra SF's side, men der er ingen tvivl om, at de, der kommer, selvfølgelig skal have deres sag behandlet, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, efter et orienteringsmøde i Statsministeriet mandag aften.

Her kom det frem, at 800 personer er rejst ind i Danmark med henblik på at søge asyl, enten her eller i vore nabolande. Flere af flygtningene har tilkendegivet, at de ønsker at rejse til Sverige.

- De, der ikke ønsker at blive i Danmark, og gerne vil videre til Sverige, må vi jo se, om vi ikke kan få til Sverige, lyder det fra Olsen Dyhr, der venter, at regeringen vil anlægge en pragmatisk tilgang ved de forestående forhandlinger.

De Radikales partileder, Morten Østergaard, beskriver regeringens kurs som et "nybrud".

- Jeg synes, det er rigtigt at placere sig der, hvor man gerne vil tage en del af det fælles ansvar, siger han.

Anderledes bekymrede og skeptiske toner lyder fra Dansk Folkeparti. Formand Kristian Thulesen Dahl beskriver situationen i Danmark som "wild west"-tilstande.

Han er bestemt ikke begejstret for, at statsministeren ønsker en europæisk løsning.

- Det er det svar, vi næsten ser altid, når der er et problem: Kan vi ikke løse det et andet sted? Kan man ikke løse det i Bruxelles? Der ser jeg gerne, at man har et større dansk islæt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han ønsker i stedet, at Danmark skal indføre grænsekontrol, lade flygtninge opholde sig midlertidigt i statslige centre og samtidig øge bistanden til flygtningelejre i nærområderne.

Det sidste, mener han, kan finansieres ved, at udgifterne til asylansøgere herhjemme vil falde, samt eventuelt ved at omlægge udviklingbistanden. 

Mette F: EU skal ikke bestemme dansk flygtningepolitik Strømmen af flygtninge og migranter, der i disse måneder efter bedste beskub gelejder sig gennem de europæiske lande, er en "uhyre alvorlig situation".   Men det er ikke EU, der skal bestemme den danske politik på området.   Det fastslår Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, forud for et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der mandag har hidkaldt lederne fra Folketingets partier for at drøfte situationen.    - Det er en uhyre alvorlig situation, vi står i, det kan alle se med egne øjne, siger Mette Frederiksen.   Hun havde ikke nogen klar løsningsmodel med ind til mødet med Lars Løkke, der på et pressemøde tidligere på eftermiddagen erkendte, at Danmark "er blevet overhalet af virkeligheden", når det gælder omfanget af flygtninge, der søger til - og også igennem - landet.   - Der er ingen politikere, der skal stille sig op og påstå, at der er nogen lette løsninger på den værste flygtningekrise i rigtig, rigtig mange år. Og først og fremmest er jeg glad for, at Lars Løkke erkender det. Det er vigtigt for mig at sige, at det er Socialdemokraternes klare holdning, at det bør være danske politikere og det danske folketing, der fastsætter dansk flygtninge- og udlændingepolitik, siger hun.   - For lige så vigtigt det er, at vi hjælper mennesker på flugt, lige så vigtigt er det, at vi har styr på, hvor mange der kommer hertil, lyder det fra Socialdemokraternes formand.   Her er Thulesens tre flygtningeforslag til Løkke Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har tre forslag til, hvordan flygtningesituationen kan løses. Det sagde han forud for et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de øvrige partiledere mandag.   Dansk Folkeparti vil først og fremmest have indført kontrol ved Danmarks grænser, så grænsebetjente kan sende asylsøgere tilbage til eksempelvis Tyskland. Dermed er der ved at blive tegnet en alvorlig skillelinje op mellem Thulesen og Løkke, som på et pressemøde tidligere mandag talte imod at indføre grænsekontrol.   - Det er lidt forunderligt, hvis statsministeren baserer vores politik om at sikre grænserne på, at de folk, der kommer ind, nok forsvinder igen, fordi de vil til et andet land. Det er underligt, at man ikke vil have styr på tingene som statsminister. Det ville jeg i hvert fald gerne, hvis jeg sad i hans sted, siger Kristian Thulesen Dahl.   Han henviser til, at Dublin-forordningen giver danske grænsebetjente ret til at sende flygtninge tilbage til Tyskland, så de kan få behandlet deres asylansøgning der.    Dansk Folkepartis andet ønske er, at flygtninge ikke længere skal huses i lejligheder og parcelhuse af kommunerne, når de har fået ophold i Danmark. I stedet skal de blive i centre drevet af staten, indtil de kan sendes hjem igen.    Det sidste punkt på Thulesens liste er øget indsats i nærområderne, så der gives mere hjælp til de flygtninge, der ikke har mulighed for at flygte fra nærområder til Europa. Statsministerens udmelding om behovet for en fælles europæisk løsning på flygtningeproblemet er blevet udlagt som en ny kurs fra Lars Løkke Rasmussen. Og som en kold skulder til Dansk Folkeparti, der er blandt de EU-skeptiske partier i Folketinget.   Kristian Thulesen Dahl anerkender dog, at Lars Løkke Rasmussen og resten af partilederne står i en ny situation, som kalder på nye løsninger:   - Jeg mener grundlæggende, at man skal agere i den verden, vi er i er. Der er sket ting de seneste uger, som ingen af os drømte om i maj eller juni. Tyskland har sat de fælles spilleregler ud af kraft. Indtil nu havde vi troet, at man ville forsøge at opretholde det system, der er bygget op omkring Schengen og Dublin-forordningen. Det system har åbenlyst spillet fallit. Derfor mener vi også, at de partier, som tidligere har været modstandere af grænsekontrol, nu må være tilhængere, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.   /ritzau/

 

Annonce