Efter vold og drab på flere bosteder: Mere magt til personale og ny type bosted på vej

Velfærd

18/8/16 12:24

Nick Allentoft

Regeringen vil forebygge vold på bosteder, hvor fem ansatte er dræbt på fire år, siger sundhedsminister. KL vil give personalet flere magtbeføjelser, mens regionerne foreslår ny form for bosteder.
På nogle botilbud for psykisk syge er det en rigtig stor udfordring at forebygge vold for at skabe trygge vilkår for de ansatte og patienterne. 

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Derfor vil regeringen ifølge sundhedsminister Sophie Løhde (V) se på, hvordan regionerne laver planer for at udskrive psykisk syge patienter.

Løhde er torsdag i samråd i sundhedsudvalget sammen med social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).   - Der er ikke nogen enkle og hurtige løsninger på dette problem. Det er vigtigt, at vi lytter, inden vi lægger os fast på løsninger. Vi er alle enige om, at der er behov for en styrket voldsforebyggende indsats på landets botilbud, siger Sophie Løhde.    LÆS OGSÅ: Syge udskrives uden planer   Regeringen har bedt en arbejdsgruppe med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner se på bosteder. Inden september kommer arbejdsgruppen med sine anbefalinger til regeringen.   Samrådet er indkaldt af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. De kræver svar på, hvordan samarbejdet forbedres mellem behandlings- og socialpsykiatrien.   I april blev en 57-årig sosu-assistent dræbt af en psykisk syg patient på det kommunale bosted Center Lindegården i Roskilde. Det var femte drab på bosteder på fire år.   - Det er en fuldstændig uholdbar situation, at medarbejdere på botilbud skal gå på arbejde med livet som indsats, siger Karen Ellemann.   Løsningen kan være bosteder, hvor personalet må anvende tvang, som nu er ulovligt. KL og Danske Regioner er ivrige fortalere for den ny institution.   Det kan ifølge professor i psykiatri Poul Videbech være nødvendigt.

- Mennesker, der er så svært psykisk syge, at de ikke selv forstår, de er syge, kan i sjældne tilfælde være meget farlige. Derfor kan det være nødvendigt at udøve tvang for at beskytte dem selv eller personalet, siger han.

  KL foreslår ny type bosted for psykiatriske patienter Der er behov for en ny type institution, som kan rumme de borgere, der ikke er plads til i psykiatrien, men som er for syge og farlige til at komme ud i de kommunale tilbud.   Det foreslår Kommunernes Landsforening (KL) forud for, at sundhedsminister Sophie Løhde (V) og social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) skal i åbent samråd om de drab, som de seneste år er sket på kommunernes bosteder.   Det seneste drab skete for fem måneder siden, hvor en 57-årig sosu-assistent blev dræbt af en psykisk syg beboer på det kommunale bosted Center Lindegården i Roskilde.   - Jeg tror, at en del af årsagen er, at man har reduceret i de psykiatriske sengepladser over en årrække. Derfor er man nødt til at finde et alternativ til de mennesker, der er for syge og voldsomme til at være i de kommunale tilbud, siger Jacob Bundsgaard, næstformand i KL.    Den nye type institution skal være et behandlingstilbud og ikke et nyt botilbud, foreslår KL. Institutionerne skal derfor drives af regionerne.   Der har dog på forhånd lydt skeptiske røster fra blandt andre fagforeningen Socialpædagogerne og Danske Patienter. De frygter, at det vil betyde, at psykisk syge vil blive behandlet med mere tvang.   - Vi skal have det lange lys på her, og der er øgede magtbeføjelser, mere medicin og tvang er ikke løsningen, siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen   Også organisationen Danske Patienter er bekymret ved tanken om at flytte psykiatrien ind på bostederne.   Der er i stedet brug for veluddannet og kvalificeret personale, lyder det fra næstformand Ebbe Henningsen.   Ifølge Jacob Bundsgaard opstår der dog situationer, hvor tvang er nødvendigt.   - Det er vigtigt at understrege, at det kun er noget, der skal bruges, hvis der ikke er andre alternativer. Det må ikke stå i vejen for den pædagogiske indsats, siger Jacob Bundsgaard.    - Der kan dog være nogle tilfælde, hvor vi simpelthen er nødt til at bruge tvang for at beskytte medarbejdere og andre beboere, fordi borgere optræder voldsomt, siger han.    Samtidig opfordrer KL til, at personalet på de kommunale tilbud også får lov til at benytte magtbeføjelser i enkelte tilfælde. Det kan eksempelvis være afskærmning, låsning af døre eller kropsvisitation.    FAKTA: Danske Regioner vil lave en helt ny type bosteder Regeringen arbejder sammen med regionerne på et udspil, der skal stoppe vold på landets kommunale bosteder. Efter en række voldsomme episoder, nogle med døden til følge, er regeringen på vej med et nyt forslag til, hvordan vold på kommunale bosteder kan undgås.   Danske Regioner er sammen med Kommunernes Landsforening (KL) inviteret med om forhandlingsbordet.   Førstnævnte udarbejdede i maj et forslag til, hvordan en helt ny type institution skal løse problemet med voldelige angreb. Meget tyder på, at store dele af forslaget kommer med i regeringens udspil.   Læs mere om forslaget her:   * Psykisk syge patienter indlægges i dag enten på sygehusenes psykiatriske afdelinger eller bor på kommunale bosteder.   * På de psykiatriske afdelinger må personalet anvende tvang, mens ansatte på bostederne ikke må.   * Den nye institution skal kombinere psykiatrien med bostederne, så tvangsanvendelse bliver lovlig.   * Tilbuddet skal være for de mest ustabile med psykisk sygdom, der i dag bor på bosteder. Der er tale om 150-200 pladser på landsplan.   * Regionerne skal drive den nye type bosted.   * Der skal være "markant" øget tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale.   * Nøgleordene er "rehabilitering" og "recovery" (at komme sig, red.).   Kilde: regioner.dk og Danske Regioners notat "Bedre sammenhæng og sikkerhed i indsatsen for de mest udsatte mennesker med psykisk sygdom".   /ritzau/  

Annonce