Her er S-R-regeringens projekt

Politik

03/02/2014 14:48

Freja Eriksen

Flere job og bedre velfærd er overskriften på Helle Thorning-Schmidts anden regering, der består af S og R.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) præsenterede mandag S-R-regeringens nye ministre. Efter SF's exit fremlagde de to partiledere samtidig en erklæring om den nye regerings arbejde.

Læs den her:

Flere job og bedre velfærd

Regeringen arbejder for et Danmark med flere job og en bedre velfærd. Et Danmark, der står sammen. Et Danmark i udvikling.

Seks sager der viser en dyb politisk krise

Her er seks sager, der viser, at SF’s udtræden af regeringen ikke løser noget. Det er afstanden mellem vælgere og politikere på Christiansborg, der er det reelle problem. Alle sager har det fællestræk, at politikernes mentale afstand til vælgerne er stigende. Det er den reelle udfordring i en tid, hvor sociale medier betyder, at vi ironisk nok er tættere på hinanden end nogensinde før.

Læs mere. 

 

Dansk økonomi har det bedre end for blot ét år siden. Store dele af erhvervslivet er i vækst. Beskæftigelsen stiger igen. Færre mennesker er ramt af ledighed i dag end for 4 år siden. Samtidig er der kommet styr på de offentlige finanser. 

En sund offentlig økonomi er afgørende for at opretholde høj troværdighed omkring dansk økonomi, lave renter og en høj velfærd for fremtidige generationer. 

De spirende tegn på fremgang betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Tværtimod skal vi arbejde videre med at udvikle Danmark.

Regeringen vil fortsat sikre orden i økonomien og forbedre rammerne for vækst
og job i Danmark. Samtidig gennemfører vi målrettede sociale forbedringer og udvikler vores fælles velfærd. 

Og vi tager ansvar for det Danmark vi efterlader til vores børn gennem investeringer i uddannelse og grøn omstilling. Det skaber et Danmark i balance.

I den kommende tid vil regeringen vægte to hovedopgaver.

For det første skal flere danskere i arbejde. Og danskere, som har et arbejde, skal være trygge ved, at de kan finde et nyt, hvis de mister det arbejde, som de har.

Derfor vil vi for det første forny og forbedre indsatsen for mennesker, som står uden arbejde, så de hurtigere kommer i varig beskæftigelse. Vi vil styrke uddannelserne, så flere bliver faglærte og kvaliteten af de videregående uddannelser løftes.

Vi vil forbedre rammerne for, at virksomheder skaber job i Danmark gennem nye vækstinitiativer. Vi vil styrke konkurrencen, forenkle erhvervsreguleringen og forbedre den offentlige service til virksomhederne.

Og vi vil udnytte Danmarks grønne konkurrenceevne, så vi når vores klimamål og skaber grundlag for fornyet grøn eksport. Vi vil gennemføre en klimalov og søge opbakning i Folketinget til de virkemidler, som gør at vi kan nå målene.

Vi vil bygge videre på de reformer, som allerede er vedtaget, herunder reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, sygedagpenge, SU. Vi har vedtaget en stor skattereform, som sænker skatten for mennesker med almindelige lønindkomster. 

Samtidig har vi skabt flertal for markante lettelser for erhvervslivet.

For det andet vil vi skabe økonomisk grundlag for, at vi fortsat kan udvikle vores fælles velfærd og sikre en rimelig social balance. En fælles velfærd, hvor alle har lige muligheder. Og hvor vi som borgere bliver inddraget og får en hjælpende hånd, når vi har behov for det - uanset om vi er børn, unge, ældre eller mennesker, som er syge.

Vi har sat flere penge af til bedre sundhed og til at flere kan få en uddannelse. Vi har afsat én milliard kroner ekstra til de ældre på finansloven for 2014. Vi har fjernet fattigdomsydelserne. 

Regeringen går ikke ind for offentlig nulvækst. Vi vil år for år bruge lidt mere på velfærden. Vi vil arbejde benhårdt for at gøre de reformer, som allerede er vedtaget, til virkelighed. 

Det gælder ikke mindst folkeskolereformen, som er en central del af indsatsen for at sikre, at vores børn og unge bliver den bedst uddannede generation i danmarkshistorien. De børn, der starter i skole efter sommerferien, får flere timer i dansk og matematik samt engelsk fra første klasse.

Samtidig vil regeringen modernisere den offentlige sektor, så vi får endnu mere velfærd for pengene. Vi vil fjerne unødige regler og bureaukratiske krav, der tager tid og ressourcer fra kerneopgaverne. 

Med smartere arbejdsgange, digitalisering, velfærdsteknologi mv. vil vi frigøre 12 milliarder kroner frem mod 2020. De penge skal blive i den offentlige sektor og bruges til at løfte kvaliteten. 

Regeringen har igangsat en grøn omstilling af Danmark. Vi vil sikre et rent miljø, en rig natur og begrænse de klimaforandringer, som truer vores klode. 

Vi har ambitiøse målsætninger for dansk klima- og energipolitik, herunder at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 procent i forhold til niveauet i 1990. 

Vi har indgået en aftale om en meget ambitiøs grøn energiplan med mere vedvarende energi. Vi vil fremsætte forslag til en klimalov i foråret. Vi vil også i år følge op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vores beskyttede naturområder, vandmiljøet mv.

Vi er en regering med store ambitioner for det danske samfund, og vi står foran mange opgaver i den kommende tid. Samtidig vil vi fortsat arbejde for at finde løsninger i EU og tage ansvar, der hvor vi kan gøre en forskel i verden.

Det kræver en indsats fra hver enkelt af os. Det kræver især en indsats af os i fællesskab. 

Regeringen vil samarbejde med alle folketingets partier, med arbejdsmarkedets parter, med frivillige organisationer - vi samarbejder med dem, der vil. Om at skabe nye job og ny velfærd - og sikre en udvikling i balance.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce