Hvem kan stemme og stille op til kommunalvalg?

Politik

20/11/17 9:35

Nick Allentoft

4.557.652 personer kan stemme ved det kommende Kv/Rv17. Læs her, hvem der kan stemme og opstille.
Til kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag 21. november skal danskerne skal beslutte, hvem der skal sidde i kommunalbestyrelser og regionsråd landet over.

Følg KV17 og RV17 på temasiderne

Vi samler alle væsentlige historier om Kommunalvalget 2017 og Regionsrådsvalget 2017 på disse temasider: KV17 / RV17

I alt kan 4.557.652 personer stemme ved det kommende valg. Otte procent af vælgerne er udenlandske statsborgere.

Men hvad skal der til, før man må stemme og stille op til et kommunalvalg? Det kan du få svaret på her:

Hvem kan stemme? - Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen (eller regionen) og som opfylder et af følgende krav:   - Har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller har boet fast i Danmark i de sidste tre år før valgdagen.   Hvem kan ikke stemme? - Udlændinge, der er på tålt ophold.   - Udlændinge, der er udvist ved endelig dom.   - Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse   - Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf eller lignende idømt af en international straffedomstol.   Hvem kan stille op? - Enhver, der har valgret til kommunale og regionale valg, er som udgangspunkt også valgbar.   - Betingelser for valgret skal dog være opfyldt senest klokken 12 om mandagen 43 dage før valgdagen (man skal dog senest fylde 18 år på valgdagen).   Hvem kan ikke stille op? - Ligesom ved andre valg er man ikke valgbar, hvis man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd. Det afgøres af Valgbarhedsnævnet.   - Man kan dog godt stille op, hvis der på valgdagen er gået mindst tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.   - Har man fået en ubetinget straf på mere end seks måneder, skal der gå fem år.   Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. /ritzau/  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce