Koch-udvalg: Der er forskel på kontanthjælp og nyttejob

Velfærd

17/03/2015 11:21

Nick Allentoft

Ekspertudvalg vil gøre det mere økonomisk attraktivt at være i nyttejob frem for på kontanthjælp.

Det såkaldte Carsten Koch-udvalg vil øge den økonomiske gevinst ved at være i nyttejob frem for på kontanthjælp.

Det fremgår af den sidste del af ekspertudvalgets anbefalinger til, hvordan man kan få de godt en halv million danskere, der befinder sig "på kanten af arbejdsmarkedet" i job.

- Vi vil have flere borgere i kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Vor ledetråd er en virksomhedsrettet indsats. Der er i dag rigtigt få, der får en virksomhedsrettet indsats, siger Carsten Koch på et pressemøde tirsdag.

Udvalget blev 2013 nedsat af SR-regeringen, og det foreslog i februar 2014 at ændre indsatsen for ledige på dagpenge.

Af 777.500 i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse har udvalget set på personer på sygedagpenge, revalidering, førtidspensionister eller kontanthjælp. Det er en gruppe på 530.000-540.000 personer.

                Læs mere om Koch-udvalget her

Netop den virksomhedsrettede indsats modtages med åbne arme af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S).

- Jeg er enig med eksperterne i, at et vigtigt punkt i det videre arbejde skal være et større virksomhedsrettet fokus, hvor vi hjælper udsatte borgere i gang med træningsforløb på arbejdspladserne. Vi skal også fortsat styrke og skabe mere kvalitet i den tværfaglige indsats, siger han.

- Ekspertgruppens arbejde lægger sig i forlængelse af de tre store reformer, regeringen har gennemført for udsatte borgere, siger ministeren og henviser til regeringens reformer af blandt andet kontanthjælpen, fleksjobordningen og sygedagpengene.

FAKTA: Her er Carsten Koch-udvalgets 28 anbefalinger Godt 500.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal i job, selvom de har begrænsninger i arbejdsevnen.

Ekspertgruppen med tidligere skatteminister Carsten Koch i spidsen har netop afleveret sin anden og sidste rapport til regeringen. 

I rapporten foreslår eksperterne en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de godt 500.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Udvalget er i alt kommet med 28 anbefalinger. Her er nogle af dem:

* Der skal oprettes et nyt forberedende virksomhedsforløb. Det skal forberede borgere, der har været på offentlig forsørgelse i mere end to år til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

* Der skal indføres en fleksibel privat løntilskudsordning, der skal smidiggøre overgangen fra privat virksomhedspraktik til privat løntilskud.

* Jobrettede tilbud skal være udgangspunktet. Statens refusion af kommunernes driftsudgifter skal målrettes uddannelses- og virksomhedsrettede indsatser. Det gælder blandt andet udgifter til brobygningsforløb.

* Ekstra indsats til de mest udsatte borgere. Blandt andet skal man målrette den gentagen aktivering, så kontanthjælpsmodtagere, der har gået passiv det seneste år, får pligt til et virksomhedsrettet tilbud.

* Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et tillæg, hvis de deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats.

* En let og ubureaukratisk indgang for virksomheder i jobcentret.

* Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats via et nyt efteruddannelsesprogram til jobkonsulenter, der arbejder med borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

* Effektfuld mentorstøtte til flere borgere – især i overgangsperioder fra offentlig forsørgelse til for eksempel job og uddannelse. Mentorstøtten kan forlænges i op til seks måneder ad gangen i overgangsperioder, hvis kommunen vurderer, at det vil gavne borgeren. Mentorstøtte skal være frivilligt.

* Hver borger skal have én plan, der går på tværs af de offentlige systemer.

* Forsøg med øget borgerindflydelse på mål og indsats og forsøg med inddragelse af netværk og civilsamfund. Mere uddannelse og opkvalificering

* En målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse og afskaffelse af forrevalidering og virksomhedsrevalidering.

* Gunstigere regler for voksenlærlingeordningen for langtidsledige. Timetilskuddet hæves til for eksempel 50 kroner for virksomheder, som ansætter en voksenlærling over 25 år, der har været mere end to år på offentlig forsørgelse.

* Ufaglærte sygedagpengemodtagere over 30 år skal have ret til en realkompetencevurdering og dermed ligestilles med kontanthjælpsmodtagere, der allerede har den mulighed i dag.

* Mulighed for "smidigere" afdrag på gæld til det offentlige. Det skal styrke incitamenterne til at komme i job.

* Mulighed for forhåndskompensering af borgernes udgifter til transport.

* Mulighed for aktive tilbud til indsatte i fængsler.

* Delvis raskmelding skal være udgangspunktet ved længere sygemelding.

* Støtte når man går fra dagpenge til kontanthjælp. Selvforsørgende skal for eksempel have ret til samtaler i jobcentret inden for de første tre måneders ledighed, foreslår eksperterne.

Kilder: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce