Kommuner afgør hver tiende sag om sygedagpenge forkert

Velfærd

13/04/2016 13:21

Nick Allentoft

Flere sager om sygedagpenge bliver afgjort forkert. Minister vil have en ny vejledning på området.

Når sygemeldtes arbejdsevne bliver vurderet af kommunen, sker det korrekt i de fleste sager. Men hos hver tiende sygemeldte ville deres sag have fået en anden afgørelse, hvis de havde klaget over den.

Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, der har gennemgået 115 sager. Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) vil have udarbejdet en vejledning på baggrund af undersøgelsen.

- Det er positivt, at langt størstedelen af kommunernes afgørelser er korrekte. Beslutninger om sygemeldtes helbredssituation er meget betydningsfulde for den enkelte. Derfor skal en meget stor del af beslutningerne være korrekte, siger han.

- Der mangler stadig 15 procent, og det vil vi gøre noget ved. Derfor har jeg bedt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering om at udsende en vejledning, så kommunerne kan få et endnu bedre beredskab, siger ministeren.

Praksisundersøgelsen ser på afgørelser efter paragraf 7 i sygedagpengeloven. Det handler om, hvorvidt man er i stand til at arbejde og kan raskmeldes.

115 sager er gennemgået. I 98 af sagerne overholder kommunerne de betingelser, der skal være opfyldt efter sygedagpengelovgivningen. Men 17 af sagerne ender altså med en forkert afgørelse.

11 af sagerne ville være blevet ændret, hvis de var blevet påklaget. Derudover ville seks af sagerne være blevet hjemvist til fornyet behandling, fordi der mangler relevante oplysninger fra lægen.

- Mit mål er, at vi næste gang, der bliver lavet en tilsvarende undersøgelse, har mere end 85 procent af sagerne, der er korrekte, siger Jørn Neergaard Larsen.

Undersøgelsen blev sat i gang af tidligere beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S). Det skete efter en del kritik fra fagforeninger, der mente, at kommuner uretmæssigt stoppede for udbetaling af dagpenge.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce