Kontanthjælpsloft: Børns Vilkår og socialrådgiverne i skarp kritik

Politik

18/11/2015 22:16

Nick Allentoft

Især børn lider, når far og mor bliver fattige, siger Børns Vilkår, der efterlyser mere hjælp fra kommunerne. Socialrådgiverforeningen forstår ikke, hvorfor regeringen vil kræve, at de ledige arbejder 225 timer om året.
Med indførelsen af det nye kontanthjælpsloft bliver der i mange familier, hvor en eller begge forældre er uden job, fremover færre penge at gøre godt med.    Derfor bør kommunerne give en ekstra hånd til familier på kontanthjælp, så lediges børn ikke fratages muligheden for at få sund skolemad, nyt tøj og et socialt liv på linje med deres klassekammerater.

Det siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår oven på regeringens vedtagelse af et nyt og lavere loft over kontanthjælpen.

- Vores oplevelse er, at når børnefamilier bliver fattigere, så går det ud over børnene.  Jeg håber virkelig, at man ude i kommunerne vil have en stor opmærksomhed på børnenes situation i de her familier. Og måske også sætte ind med afbødende foranstaltninger.   Rasmus Kjeldahl forklarer, hvad der typisk sker i en familie med en i forvejen lav indkomst, når den får endnu færre penge til rådighed:   - Generelt er det ikke børnene, der holder først for. Men når man begynder at presse det helt ned på de niveauer, hvor man måske kan miste 10-20 procent eller mere af sin indkomst, er man først nødt til at sikre sig det allermest basale: at ens bolig er betalt, så man ikke bliver sat på gaden, og at der er mad. Men de ting, som børn skal bruge for at deltage i det sociale liv, herunder tøj, it og mobiltelefoner, er der altså nogle af de her familier, der ikke kan betale. Og det fører til social isolation.   Rasmus Kjeldahl kender eksempler på børn, der drives ud i kriminalitet eller prostitution, fordi de føler sig forpligtet til at hjælpe med at sikre familiens indkomst og ikke vil ligge familien til byrde.   - Der er faktisk eksempler fra Børnetelefonen på unge piger, der griber til prostitution, fordi de i forvejen også er udsatte og har svært ved at sætte grænser, fortæller han.   Rasmus Kjeldahl foreslår, at kommunerne tilbyder fattige børn gratis medlemskab i sportsklubber og hjælp til for eksempel tøj, mobiltelefoner og penge til klassekassen i skolen. Københavns Kommune har ifølge Rasmus Kjeldahl vist et godt eksempel ved at indføre en ordning med gratis skolemad til fattige børn i kommunen.   Andre kommuner opererer med fritidskort, der giver udvalgte børn mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.   Socialrådgivere: Vrangforestilling at ledige ikke vil arbejde Genindførelsen af en skærpet 225-timers regel er udtryk for en vrangforestilling hos politikerne, mener Majbrit Berlau, formand for Socialrådgiverforeningen.   - Reglen er udtryk for, at folk på kontanthjælp bare kan gå ud og tage et arbejde. Men de er jo på kontanthjælp, fordi de netop IKKE kan få et arbejde, siger Maibrit Berlau til Ritzau.   Hun mener, at politikerne bør kende kontanthjælpslovgivningen så godt, at de ved, at man allerede i dag som ledig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Er det ikke tilfældet, kan man ikke modtage kontanthjælp.   - Så den her antagelse om, at der løber en masse potentiel arbejdskraft rundt i kontanthjælpssystemet, som bare driver den af og ikke gider at tage job, det er en vrangforestilling på Christiansborg, siger hun.   Og selv hvis det lykkes at få de 700 ledige i job som følge af det nye loft over kontanthjælpen, vil tusindvis omvendt få forringet deres levevilkår, understreger hun.   I dag er 152.000 personer på kontanthjælp og loftet omfatter også ledige, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp.    Majbrit Berlau er dog glad for, at regeringen har valgt at droppe ideen om helt at afskære ledige på kontanthjælp fra at holde ferie. Med de nye regler nedsættes de lediges ferieret i stedet fra fem til fire uger.   - Jeg er glad for, at det stadigvæk er muligt for ledige at tage deres børn ud af daginstitutionerne og holde ferie med deres børn, siger hun.   Samtidig konstaterer hun også med tilfredshed, at regeringen opgiver at sænke satsen for unge med en uddannelse.   - På den måde er der bremset nogle mindre unoder i aftalen i forhold til det udspil, der lå, siger hun.   FAKTA: Her er Løkkes kontanthjælpsloft Mindre ferie, mindre boligstøtte og krav om mindst 225 timers arbejde på et år er blandt de nye regler. Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om modellen for det, partierne betegner som "et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde".   Der er ændret lidt i forhold til det forslag, regeringen spillede ud med i begyndelsen af oktober, blandt andet får kontanthjælpsmodtagere alligevel ret til at holde ferie. Det havde beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) ellers lagt op til, at de ikke skulle kunne.   Målsætningen med det hele er, at kontanthjælpsmodtagere skal have større gevinst, end de har i dag ved at tage et job, der giver omkring 17.700 kroner om måneden.   For at opnå det bliver der skåret i kontanthjælpsmodtageres særlige støtte og boligstøtte, men ikke i børnerelaterede ydelser og selve kontanthjælpen.   Her er hovedpunkterne i aftalen:   * Kontanthjælpsloftet er som følger   - Enlige uden børn: 13.121 kroner om måneden   - Enlige forsørgere med et barn: 15.031 kroner om måneden   - Enlige forsørgere med to eller flere børn: 15.385 kroner om måneden   - Samlevende og gifte uden børn: 10.849 kroner om måneden   - Samlevende og gifte med et eller flere børn: 14.416 kroner om måneden   * Kontanthjælpsloftet omfatter også folk, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp. For de personer er det månedlige beløb, man kan modtage, lavere.   * Loftet træder i kraft, så snart man begynder at modtage sin ydelse.   * Hvis de samlede ydelser, personen får, overstiger loftet, bliver der skåret i boligstøtte og såkaldt særlig støtte.   * Der er indbygget en mekanisme, der skal gøre, at kontanthjælpsmodtagere, der får deltidsarbejde, får lov at beholde en større del af arbejdsindkomsten selv.   * Der indføres et såkaldt 225-timers krav, der tilsiger, at alle kontanthjælpsmodtager, der kan arbejde, skal præstere mindst 225 timers arbejde inden for et år, ellers bliver der skåret i deres ydelser.   * Hvis kommunen efter et konkret skøn vurderer, at en kontanthjælpsmodtager ikke kan leve op til det, bliver personen undtaget fra kravet.   * For ægtepar gælder, at når ægtefællerne tilsammen har modtaget kontanthjælp i et år, skal begge kunne dokumentere 225 timers arbejde inden for 12 måneder for ikke at blive skåret i ydelse.   * Kontanthjælpsmodtagere kan fremover holde ferie i fire uger mod i dag fem uger.   * Regeringen regner med, at det der svarer til 700 "fuldtidspersoner" vil komme i arbejde som konsekvens af kontanthjælpsloftet. Til sammenligning er mere end 152.000 personer på kontanthjælp.   * Partierne bag aftalen regner med, at kontanthjælpsloftet vil give besparelser på 530 millioner kroner. De penge skal bruges til at lette skatten på de laveste arbejdsindkomster.   * De nye regler træder i kraft 1. april 2016.   Kilder: Aftaleteksten   /ritzau/

Mest Læste

Annonce