Løkke: Den blå regering melder sig ind i klimakampen

Bæredygtighed

09/10/18 1:48

Nick Allentoft

Statsministeren og fem andre ministre har præsenteret regeringens længe varslede klimaudspil.

VLAK-regeringen melder sig ind i klimakampen.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag, hvor regeringen har præsenteret sit klimaudspil. 

- Den blå regering melder sig ind i kampen om at få den sorte benzin væk, så fremtiden kan blive grønnere, siger Løkke.

Klimaudspillet vil ifølge regeringen kunne bidrage med cirka 26 millioner ton CO2 til Danmarks klimamål i 2030.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Danmarks klimamål i EU i 2030 betyder, at Danmark har et forventet reduktionsbehov på 32-37 millioner ton CO2 frem mod 2030. 

De forventede klimagevinster ved at droppe benzin og diesel i biler og busser er ikke talt med. Regeringen vurderer, at det kan give yderligere reduktioner på op til 5,5 millioner ton CO2 frem mod 2030.

Udspillet sigter altså mod at opnå en reduktion på lige knap 32 millioner ton CO2 i atmosfæren.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), transportminister Ole Birk Olesen (LA), miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), skatteminister Karsten Lauritzen (V) samt børne- og socialminister Mai Mercado (K) deltog også i præsentationen af udspillet.

Klimaudspillet kommer i forlængelse af en energiaftale. Den blev indgået før sommerferien. I den aftale var alle Folketingets partier med.

Løkke håber, at det samme gentager sig i forhold til klimaudspillet.

Bæredygtighed

Vi samler de væsentlige historier om bæredygtig omstilling her.

 

Blandt initiativerne nedsætter regeringen en kommission. Den skal komme med forslag til en samlet strategi for omstillingen af transportsektoren.

- Vi får en udfordring på den lange bane, fordi vi har et provenu på 50 milliarder kroner fra bilafgifter. Enten skal vi reducere vores omkostninger eller skaffe nogle andre indtægter.

- Derfor nedsætter vi en kommission, der skal komme med bud på, hvordan vi håndterer det, siger Løkke.

Resultatet af kommissionens arbejde skal danne grundlag for den videre indsats efter 2020. Det fremgår af udspillet.

 

OVERBLIK: Her vil regeringen finde penge til klimaet Det er ikke gratis at hjælpe klimaet, erkender regeringen. Kommission skal komme med forslag til finansiering.

Danmark skal også i fremtiden være et grønt foregangsland. Sådan lyder ambitionen i det klimaudspil, regeringen har præsenteret tirsdag.

Men det er uklart, hvad regeringens forslag egentlig koster. Blandt andet forslaget om at gøre miljøvenlige biler mere attraktive.

Her er, hvad regeringen selv oplyser om finansieringen:

* Midler fra finanslovsforslaget for 2019: Her har regeringen afsat en ramme på 250 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022. Af dem skal 50 millioner årligt gå til at opfylde målene om mere sammenhængende natur.

Der er altså 200 millioner årligt tilbage til de øvrige formål, som blandt andet er reduktion af drivhusgasser og renere luft. Hvordan pengene nærmere bestemt bruges, afhænger af finanslovsforhandlingerne.

* En pulje til grøn transport afsat i energiaftalen fra juni: Den er på 100 millioner kroner om året i fem år. Det fremgår af aftalen, at pengene skal bruges på både individuel og kollektiv transport.

* De resterende midler i Grøn Klimapulje, der stammer fra aftalen om at afskaffe PSO-afgiften: Det drejer sig ifølge Ritzaus oplysninger om et engangsbeløb på 26 millioner kroner.

* Pulje til avancerede biobrændsler fra aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer: Den er på 100 millioner kroner om året i syv år.

* Mindre del af en pulje, der er afsat til energilagringsprojekter i en politisk aftale om successionsmidler: Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om et mindre beløb.

* Derudover vil regeringen anvende reserver afsat på finanslovsforslaget for 2019 samt finansiering på energiområdet: Det er ikke specificeret, hvad det dækker over. 

* De tal er dog ganske små, når man sammenligner med en stor og uafklaret post i udspillet, nemlig de 50 milliarder kroner staten årligt tjener på afgifter relateret til biler. De indtægter, svarende til cirka fem procent af statens indtægter, vil forsvinde, efterhånden som bilerne bliver mere miljøvenlige, forventer regeringen. 

* Derfor nedsætter regeringen en kommission, der skal komme med forslag til, hvor staten kan få penge fra, hvis ambitionen om at lokke folk over i de "grønne" biler lykkes.

/ritzau/

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce