Radikale vil oprette klagenævn for aktindsigter

Ledelse

02/05/2017 11:55

Nick Allentoft

Radikale mener, at der er brug for et uvildigt klagenævn, der kan vurdere rimeligheden i afslag på aktindsigt.
Snart skal offentlighedsloven tages op til revision, og i den forbindelse har Radikale Venstre et forslag, der skal rette op på den kritik, der har været af loven.   Partiet mener, at der er alt for stor forskel på, hvordan det enkelte ministerie fortolker lovens paragraffer.

Derfor foreslår De Radikales politiske leder i Politiken, at man opretter et uafhængigt klagenævn.

- Jeg mener, det er ret åbenbart, at der har været en uensartet praksis, hvor nogle ministerier har været mere restriktive end andre.   - Der vil et klagenævn kunne bidrage til, at der ikke er nogen, der holder kortene tættere på kroppen end andre, siger Morten Østergaard til avisen.   Over for Ritzau tilføjer han, at "det skøn som ligger i reglerne bliver udnyttet meget forskelligt fra ministerie til ministerie."   - Og vi kan se, at de fleste af de lande vi sammenligner os med, af samme grund har et klageorgan, som sikrer en ensartet praksis. Sådan at det ikke er afgørende, hvor man søger aktindsigt, men om ansøgningen om aktindsigt lever op til lovens krav. Det kan sådan et klageorgan være med til sikre, siger han.   Morten Østergaard foreslår, at man lader Folketingets Ombudsmand udpege det ene nævnsmedlem.   Også Advokatrådet og det juridiske fakultet på et af de danske universiteter bør efter Østergaards mening udpege et medlem.   Han mener desuden, at nævnets afgørelser bør danne præcedens for fremtidige afgørelser. Og de skal træffes hurtigt.    Og så skal der være fuld åbenhed om afgørelserne. 

- Det kan forhåbentligt i sidste end føre til færre klager, fordi ministerierne bliver bedre til at behandle sagerne, siger han. 

Forhandlinger om en revision af offentlighedsloven går i gang denne uge.   - Vi har aftalt, at de skal være afsluttet inden sommerferien, og i princippet burde et nyt klageorgan være på plads fra årsskiftet, siger Morten Østergaard.   FAKTA: De omstridte paragraffer i offentlighedsloven Særligt tre paragraffer i den omdiskuterede offentlighedslov har skabt stor debat. Få her et overblik over den omstridte offentlighedslov:   * Ændringerne af offentlighedsloven blev vedtaget i 2013 af Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og De Konservative.   * Folketingets Ombudsmand har konkluderet, at offentlighedens adgang til aktindsigt er blevet væsentligt indskrænket med den nye lov.   * Det er især tre paragraffer, som har ført til store protester. De indskrænker alle adgangen til aktindsigt i ministrenes arbejde:   - Paragraf 22 blokerer for offentlighedens adgang til ministre og embedsmænds kalendere.   - Paragraf 24 giver mulighed for at blokere for offentlighedens indsigt i dokumenter, der udveksles på et tidspunkt, hvor det har betydning for embedsværkets rådgivning af en minister.   - Paragraf 27 kan mørklægge offentlighedens indsigt i dokumenter udvekslet mellem myndigheder, ministerier og folketingsmedlemmer.   Kilder: Justitsministeriet, Politiken, Retsinformation.dk.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce