Realkreditten har det for let: Ekspertudvalg anbefaler at sløjfe flere realkreditgebyrer

Velfærd

16/09/2016 11:02

Nick Allentoft

Det skal være nemmere og billigere at skifte realkreditlån, lyder anbefalingen fra ekspertudvalg.
Rentestigninger og andre prisforhøjelser skal varsles i bedre tid. Og i varslingsperioden skal kunderne hverken betale indfrielsesgebyr, kurtage eller kursskæring, hvis de ønsker at skifte til et andet institut.   Sådan lyder en central anbefaling fra det ekspertudvalg om realkredit, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har nedsat i kølvandet på debatten om stigende bidragssatser.   Udvalget har konkluderet, at omkostningerne ved at skifte institut er en barriere for, at kunderne finder en anden låneudbyder, når priserne stiger. Det fortæller professor Nina Dietz Legind, der har stået i spidsen for udvalget.

Troels Lund Poulsen erklærer sig klar til at indføre syv af udvalgets otte anbefalinger. Men lige netop anbefalingen om, at der ikke skal være gebyr for at skifte institut, efter at der er varslet prisforhøjelser, vil han ikke umiddelbart sige ja eller nej til.

- Vi begynder politiske forhandlinger før efterårsferien, og jeg håber at lave en bred politisk aftale de kommende måneder, siger han.   Den anbefaling får også kritik fra den finansielle sektors interesseorganisation, Finansrådet, der ellers også er positivt stemt over for udvalgets liste.   Finansrådet kalder det et "vidtgående skridt".   - Det er unødig indgriben i private virksomheders prispolitik og prisdannelsen på et frit konkurrencemarked.    - Kurtage og kursskæring ved indfrielse af lån afspejler omkostninger forbundet med køb af obligationer, hvor låntager kan vælge selv at købe obligationerne på et frit marked, skriver organisationen i en pressemeddelelse.   Udvalgets øvrige anbefalinger går især ud på at sikre bedre information til kunderne. Realkreditselskaberne skal have pligt til at oplyse kunderne om årsagen til prisstigninger. Og hvis en prisstigning ikke er varslet og begrundet korrekt, skal den ikke have lov at træde i kraft.   Derudover skal institutterne oplyse kunderne om deres muligheder for at omlægge lån, og hvor de kan finde information om andre lånudbydere, hvis priserne stiger.     FAKTA: Ekspertudvalg har undersøgt realkredit Det skal være billigere og nemmere at være realkreditkunde, lyder et politisk ønske. En gruppe af eksperter med professor Nina Dietz Legind i spidsen har derfor gransket det danske marked for boliglån.   Her er, hvad udvalget havde til opgave:    * Belyse konsekvenser for realkredittens kapitalomkostninger og bidragssatser af kommende skærpede kapitalkrav. Et væsentligt argument fra realkredittens side  har været, at skærpede kapitalkrav giver øgede omkostninger, der derfor medfører højere gebyrer.   * Pege på områder hvor der nationalt er stillet yderligere krav til realkreditinstitutter og vurdere mulighederne for at forenkle reglerne.   * Vurdere tilsynspraksis på området og lovgivningen bag denne.   * Undersøge udviklingen i rente, bidragssatserne og de samlede omkostninger fordelt på forskellige lånetyper og institutter og foretage en international sammenligning på området.   * Beskrive kundernes omkostninger ved at skifte realkreditinstitut og vurdere, om omkostningerne er en barriere for kundernes mulighed for at skifte realkreditinstitut. Hvis omkostningerne er en stor barriere, vil det svække konkurrencen.   Udvalget skal i den forbindelse se på indfrielsesmodeller og -vilkår mellem realkreditlån og pengeinstitutters prioritetslån.   * Vurdere om der er behov for at ændringer i god skik-reglerne.   Kilder: Udvalgets kommissorium, Ritzau.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce