Regeringen vil af med taxametersystem

Politik

02/10/2015 14:35

Suleman Haider

Videregående uddannelser skal ikke længere automatisk have penge efter, hvor mange studerende de får igennem.

Regeringen lægger op til at skrotte taxametersystemet. Uddannelserne skal have et helt nyt bevillingssystem, siger uddannelsesminister- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) til Ritzau.

Hvordan systemet præcist skal skrues sammen, har ministeren ikke lagt sig fast på. Men sigtet er klart: 

Det nye bevillingssystem skal sikre bedre kvalitet i uddannelserne, at flere tager en uddannelse med udsigt til beskæftigelse samt at det er muligt at uddanne sig i hele landet.

Det vil dermed være et opgør med det nuværende system, hvor uddannelsesinstitutionerne får de såkaldte taxameterpenge, efter hvor mange studerende de uddanner.

- Det handler om kvalitet frem for kvantitet.

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke er en spareøvelse. Det er en øvelse i at fordele beløbet, som vi bruger, på en klogere måde, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren har tænkt sig at nedsætte dels en arbejdsgruppe i sit ministerium, dels en gruppe bestående af repræsentanter for uddannelsessektoren og erhvervslivet, der skal finde frem til, hvordan pengene skal fordeles fremover.

Det skulle gerne resultere i, at det nye bevillingssystem kan træde i kraft i finansåret 2018.

- Vi arbejder med en helt åben model. Det er ekstremt vigtigt, at sektoren kan bidrage, siger ministeren, der lover en "grundig dialog" med uddannelsesinstitutionerne.

Regeringen har aflyst den hidtil gældende målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Reformen af bevillingerne skal ses i det lys, fastslår Lunde Larsen.

- Vi ønsker ikke at have bestemte måltal for, hvor mange der tager en lang videregående uddannelse. Vi ønsker, at folk tager en uddannelse, som fører til beskæftigelse, siger han.

Selvom Esben Lunde Larsen ikke vil tage forskud på den nærmere indretning af systemet, så forestiller han sig, at det vil betyde færre uddannelser, der historisk set har høj ledighed, uddannelser af højere kvalitet og flere uddannelsestilbud i hele landet.

- Regeringens klare ambition er, at så mange danskere som overhovedet muligt skal tage en uddannelse. Men vi har ikke et ønske om, at vi år efter år skal uddanne flere og flere med en lang videregående uddannelse, som der ikke er efterspørgsel på, siger han.

Mest Læste

Annonce