Rod i VUC-udbetaling af bonusser og kørepenge: Studietur til over en halv million

Ledelse

18/02/2016 22:23

Nick Allentoft

Rigsrevisionen har fundet en række fejl i administrationen hos VUC'erne. Ledere får udbetalt bonus i blinde.
Der er rod i administrationen på en række af landets voksenuddannelsescentre (VUC), konstaterer Rigsrevisionen i en ny beretning til Folketingets Statsrevisorer. Det drejer sig blandt andet om udbetaling af bonusser eller resultatløn til ledende medarbejdere.
Københavns VUC har eksempelvis udbetalt resultatløn til to ledere, der slet ikke har en resultatkontrakt. VUC Hvidovre-Amager, VUC Fyn og VUC Syd har udbetalt den aftale resultatløn, uden at man dog kan redegøre for, om målene reelt er opfyldt. Endelig har VUC Vestsjælland udbetalt en særlig bonus til lederen for den samme opgave, som vedkommende også for resultatløn for at afløse, og det strider mod den gældende vejledning.   Derudover har Rigsrevisionen konstateret, at der ofte mangler retningslinjer for udbetaling af kørselsgodtgørelse. Kun 6 af 16 undersøgte VUC'er har retningslinjer for, hvornår man kan få kørselsgodtgørelse til den høje sats. Det betyder, at en del ansatte får udbetalt får meget i kørselsgodtgørelse.    I et konkret eksempel i Rigsrevisionens rapport har en ansat kørt 2157 kilometer om måneden til høj sats (3,70 kroner pr. kilometer), selv om der skulle have været afregnet til den lave sats (2,05 kroner pr. kilometer.).   Dermed har den ansatte i den måned alene fået udbetalt 3559 kroner for meget.   Endelig har Rigsrevisionen også konstateret mangelfulde bilag og beskrivelser for en række tjenesterejser.   Blandt andet har VUC Holstebro-Lemvig-Struer betalt i alt 622.593 for en tur for 72 ansatte til Istanbul, som havde til formål "at øge fællesskabet og kendskabet til hinanden".   Der var på turen, der varede fem dage, dog kun programsat to timers fagligt indhold.   Formanden for Lederforeningen for VUC, Verner Rylander-Hansen, konstaterer at der er behov for at skærpe regnskabspraksis.   - Det tager vi naturligvis til efterretning og vil straks sætte gang i en dialog i sektoren om, hvordan vi fremadrettet kan få bedre gennemsigtighed og ensartethed i vores regnskaber, skriver han i en pressemeddelelse som kommentar til beretningen.   Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har oplyst, at man primo 2016 vil præcisere de gældende regler for blandt andet løn- og ansættelsesvilkår, kørselsgodtgørelse og tjenesterejser.    Den melding bliver godt modtaget i Lederforeningen for VUC:   - Vi vil naturligvis rette op på de regnskabstekniske ting, vi har fået påpeget. Ligesom vi fremadrettet vil bruge retningsanvisninger fra ministeriet til at rette vores praksis ind.   - Vi har et stykke arbejde at gøre i sektoren nu i forhold til at ensrette procedurerne, siger Verner Rylander-Hansen.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce