Sådan er 470 demens-millioner fordelt

Politik

15/12/2016 07:54

Nick Allentoft

Regeringen og satspuljepartierne er blevet enige om fordelingen af demenspuljen på 470 mio kroner. Hent aftalen her.

Med sidste års satspuljeaftale blev det vedtaget at afsætte 470 millioner kroner til en demenshandlingsplan. Torsdag er regeringen samt alle statspuljepartierne blevet enige om udmøntningen af pengene:

Udredning og behandling

1,6 millioner kroner til et værktøj til opsporing af demens.

145 millioner kroner til at samle udredningen på færre, tværfaglige enheder.

3,0 millioner kroner til nye nationale kliniske retningslinjer.

6,1 millioner kroner til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin.

2,0 millioner kroner til nationale anbefalinger til optimale tværsektionelle og tværfaglige forløb.

 

Pleje, omsorg og rehabilitering

2,5 millioner kroner til håndbøger med anbefalinger til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige praksis.

32 millioner kroner til flere og bedre tilbud om fysisk træning.

0,5 millioner kroner til et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne.

 

Støtte og rådgivning til pårørende

2,5 millioner kroner til værktøjskasse med patient- og pårørendekurser.

39 millioner kroner til dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.

37,5 millioner kroner til rådgivnings- og aktivitetscentre.

 

Demensvenlige samfund og boliger

25 millioner kroner til aktiviteter, der giver et demensvenligt samfund.

13 millioner kroner til at gøre flere plejeboliger mere demensegnede.

2,5 millioner kroner til en mærkningsordning for demensboliger.

6,0 millioner kroner til forsøg med demensvenlige sygehuse.

 

Øget viden og kompetenceniveau

6,7 millioner kroner til forskningsstrategi.

1,0 millioner kroner til Den Danske Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens.

145 millioner kroner til et kompetenceløft i kommuner og regioner.

0,3 millioner kroner til uddeling af årets demenspris.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce