Satspulje på ældreområdet: Nyt videnscenter og uafhængigt tilsyn

Velfærd

13/11/2017 11:25

Nick Allentoft

Satspuljeaftale på ældreområdet fordeler over 300 mio til blandt andet at bekæmpe ensomhed og oplyse om plejehjem. Hent den politiske aftale her.

Satspuljeaftalen på ældreområdet er mandag faldet på plads. I alt afsættes 326,6 millioner kroner til initiativer, der styrker den danske ældrepleje. 

Det er VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der står bag aftalen. 

Læs mere om de mia-store satspuljer

Med satspuljerne kan politikere og ministre hvert år fordele millioner og atter millioner til konkrete projektet.

Læs mere om satspuljer her

Enhedslisten står som det eneste parti udenfor. Enhedslisten kritiserer, at pengene til satspuljen findes ved at lade offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp stige med en langsommere takt end lønninger.

LÆS OGSÅ OM OVERLEVELSESGUIDE FOR PÅRØRENDE

Ældreminister Thyra Frank fremhæver, at der blandt andet afsættes penge til en ny plejehjemsportal. Den skal give tryghed og gennemsigtighed til det ministeren betegner som "et af de vigtigste valg i den tredje alder".

- Det er de ældres sidste hjem, og for mange er det en stor omvæltning at flytte. Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre, siger Thyra Frank.

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, fremhæver, at der også sættes 28,8 millioner kroner af til en såkaldt fællesskabspulje. Den skal give ensomme hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at deltage i "civilsamfundet".

- Med aftalen sætter vi ind i forhold til det store problem med ældre, der sidder ensomme i eget hjem. Det er typisk de ældre, der hverken har familie eller venner, som kommer på besøg. 

- Med den nye fællesskabspulje, som er særlig vigtig for os, får vi nu fundet veje til at hjælpe ensomme ældre ind i nye fællesskaber og ud af ensomheden, siger Astrid Krag.

 

Fakta om satspuljeaftalen 2018-2021

Med satspuljeaftalen fordeler satspuljepartierne i alt 326,6 mio. kr. til følgende initiativer på ældreområdet:

• Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 mio. kr. (2018-2021) 
• Plejehjemsportal: 12,5 mio. kr. (2018-2021) 
• Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 mio. kr. (2018-2021) 
• Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 19,7 mio. kr. (2021) 
• Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre: 34 mio. kr. (2018-2020) 
• Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 28,8 mio. kr. (2018-2021) 
• National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende: 15,8 mio. kr. (2018-2021) 
• Informationskampagne om inkontinens: 1 mio. kr. (2018) 
• Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab: 13,5 mio. kr. (2018-2021) 
• Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose: 44,7 mio. kr. (2018-2021) 
• Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse: 1,9 mio. kr. (2018) 
• Finansiering af politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen: 31,6 mio. kr. (2018-2021) 
• Administrationsudgifter: 2,9 mio. kr. (2018-2021) 

Aftalen på ældreområdet er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

 

Mest Læste

Annonce