"Total har netop oplevet at få lukket boringen. Det, at der ikke er en præcis lov, gør det også til en ganske usikker forretning for Total. De må have en interesse i en afklaring," siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, ifølge Politiken. Foto: Steen Brogaard.
"Total har netop oplevet at få lukket boringen. Det, at der ikke er en præcis lov, gør det også til en ganske usikker forretning for Total. De må have en interesse i en afklaring," siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, ifølge Politiken. Foto: Steen Brogaard.

SF vil stoppe boringer efter skifergas

Bæredygtighed

15/5/15 7:19

Mikkel Sarka

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, vil sætte en bremse for udvinding af skifergas i Danmark på grund af usikkerhed

Danmark skal have en lov om udvinding af skifergas. Den skal være så striks, at den i realiteten aldrig kommer i brug. 

Det foreslår SF's formand, Pia Olsen Dyhr, ifølge Politiken.

- Jo mere viden vi får, jo mere må vi erkende, at der ikke skal bores efter skifergas på land. Der er alt for megen usikkerhed forbundet med det, siger hun til Politiken.

Hun opfordrer også regeringen til at indlede forhandlinger med det franske olieselskab Total, der har fået tilladelse til at bore efter skifergas i Danmark. 

Foreløbig er selskabet gået i gang med en prøveboring ved Dybvad i Nordjylland.

- Total har netop oplevet at få lukket boringen. Det, at der ikke er en præcis lov, gør det også til en ganske usikker forretning for Total. De må have en interesse i en afklaring. 

- Derfor skal der nu indledes forhandlinger med Total om det videre arbejde. Jeg tror, at når vi får en ny lovgivning, vil det være uinteressant for Total at bore i Danmark, fordi kravene vil være så strikse, siger SF’s formand.

Hendes bekymring går på den proces, der hedder fracking, og som skal anvendes senere, hvis prøveboringen bliver en succes. Det er en proces, hvor der sprøjtes kemikalier ned i undergrunden.

For Venstre er det helt afgørende, at eventuelle boringer efter skifergas skal ske på en måde, så de ikke påvirker miljøet og grundvandet. Men helt at sige nej til boringer allerede nu er langt ude, mener Venstre. 

- Det er for tidligt at udelukke, at det kan lade sig gøre at udvinde skifergas i Danmark, også selvom vi sætter nogle strenge miljømæssige krav, siger klima- og energiordfører Lars Christian Lilleholt (V) til Ritzau. 

- Vi er parate til at give skifergassen en chance i energiforsyningen, tilføjer han.

Total har fået lov til at genoptage boringen, efter at Energistyrelsen havde suspenderet tilladelsen i en uge, fordi det franske selskab havde anvendt et kemikalie, der ikke var nævnt i dets miljøgodkendelse.

Læs også: Styrelse: Ikke behov for ny VVM-undersøgelse af skifergas 

Myndighederne vurderer, at stoffet ikke er farligt at anvende, og Total har lovet en grundigere mærkning af kemikalier på borepladsen, så lignende uheld undgås.

Episoden førte til, at Miljøministeriet overtog ansvaret for at miljøgodkende prøveboringen fra Frederikshavn Kommune. 

I forvejen havde ministeriet overtaget ansvaret for miljøgodkendelse, hvis Total går videre til næste fase og begynder at anvende fracking.

Som det er nu, sker efterforskningen i henhold til reglerne i planloven, miljøbeskyttelsesloven og undergrundsloven. De indeholder hver især bestemmelser om, hvilke krav der skal være opfyldt, og hvilket ansvar selskabet har, hvis noget går galt.