Socialpædagoger vil have samme magt som forældre

Ledelse

03/01/2015 11:59

Nick Allentoft

Socialpædagoger mener, at de nuværende regler om magtanvendelse går ud over fællesskabet. Forældre har lov til mere end socialpædagoger.

Når et barn på et socialpædagogisk opholdssted efter adskillige opfordringer fortsætter med at smide med maden eller gentagne gange ødelægger de andre børns julegaver, så bør pædagogen have mulighed for fysisk at føre barnet væk.

Men som loven er i dag, vil den handling blive betegnet som ulovlig magtanvendelse. På den måde svigter lovgivningen de mest udsatte børn og unge, mener fagforbundet Socialpædagogerne. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Som reglerne er i dag, er det kun muligt at føre et barn væk rent fysisk eller holde om det, hvis der er tale om en uforsvarlig situation, eller hvis barnet er til fare for sig selv. Vi mener, at det i den slags situationer bør være muligt at tage hensyn til fællesskabet, siger formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen.

Han ønsker også, at reglerne for magtanvendelse fremover kommer til at gælde for plejefamilier.

                   Læs også: Børns Vilkår: Magt mod børn dur ikke

Lisbeth Zornig Andersen, der arbejder med socialt udviklingsarbejde i Huset Zornig, efterlyser også større klarhed i lovgivningen.

- Socialpædagoger kan føle sig magtesløse, hvis ikke de må gøre det, forældre gør i almindelige hjem, siger Lisbeth Zornig Andersen.

Et udvalg under Socialministeriet kommer i begyndelsen af 2015 med forslag til nye regler for magtanvendelser.

                  Læs også: Plejefamilier vil også have mere ret til magt

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard, er enig i, at der er behov for at justere reglerne, så det for eksempel bliver muligt for en pædagog at føre et barn bort, hvis barnet spolerer et måltid i institutionen.

- Vi afventer Socialministeriets rapport. Der er behov for at stramme op med klarere regler for at beskytte både børn, plejefamilier og pædagoger, siger hun til Kristeligt Dagblad.

SF's socialordfører, Trine Mach, advarer til gengæld mod at udvide mulighederne for at bruge magt.

- Vi har behov for at få afdækket brugen af magt og tvang i både social- og sundhedsvæsnet, og grundlæggende skal vi være meget påpasselige med at udvide beføjelserne på det punkt, siger Trine Mach.

 

FAKTA: Hvornår må der bruges magt mod anbragte børn?    

Socialpædagoger efterlyser en udvidet mulighed for brug af magt mod børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet, så der ved magtanvendelse også bliver mulighed for at tage hensyn til fællesskabet og de andre børn.

I dag må en pædagog på et socialpædagogisk opholdssted eksempelvis ikke bære et barn væk, hvis det trods adskillige opfordringer bliver ved med at smide med maden eller gentange gange ødelægger andre børns julegaver.

Læs her, hvor og hvornår der må anvendes magt mod børn:

* Bekendtgørelsen om magtanvendelse omfatter børn og unge under 18 år, som er på et anbringelsessted. Typen af magt, der må anvendes, afhænger af anbringelsesstedet.

* Det er på opholdssteder, åbne og delvist lukkede døgninstitutioner og sikrede afdelinger, at der må anvendes magt.

* I bekendtgørelsen står der, at der må anvendes fysisk magt i form af, at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdsrum, hvis:

1. Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt.

2. Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

* Familiepleje, kommunal plejefamilie og egne værelser er blandt andet ikke omfattet af reglerne.

* Der må kun anvendes magt, hvis der blandt andet er hjemmel til det, og hvis forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Samtidig står der i bekendtgørelsen at brug af magt aldrig må erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

* Der er forbud mod legemlig afstraffelse, fiksering og ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling.

Kilder: Socialstyrelsen.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce