Statsrevisorerne på ny efter Skat: Risiko for milliardsvindel

Ledelse

15/12/16 1:15

Nick Allentoft

Der er risiko for, at der er foregået omfattende svindel med refusion af moms, konkluderer Statsrevisorerne. Skat afviser til gengæld, at der er problemer. Se rapporten, der retter sønderlemmende kritik af Skatteministeriet og Skat.
Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at Skats kontrol med udbetaling af negativ moms har været helt utilstrækkelig.   Dermed er Statsrevisorerne ude med noget af den skarpeste kritik, de har i arsenalet.   Kritikken går på, at Skat har ført en alt for lemfældig kontrol med den moms, virksomhederne har fået udbetalt som refusion.

Skandalen om svindel med udbytteskat

Læs meget mere om skandalerne og planerne med Skat på tema-siden her. 

Derfor er der risiko for, at der er sket omfattende svindel. Det er ikke dokumenteret, at der rent faktisk er svindlet, men det kan heller ikke afvises, siger statsrevisorformand Peder Larsen (SF).

Han henviser til, at der er sket en stor stigning i udbetalingen af negativ moms for i perioden 2009-2015 er udbetalingerne steget fra 140 milliarder til cirka 235 milliarder kroner uden Skat har været ekstra opmærksom.   - Det kunne lyde som en kliché, for jeg har tidligere sagt, at revision af udbytteskat er det værste, jeg har set i 25 år. Det her er bare værre endnu. Det her er et helt enestående eksempel på dårlig statslig forvaltning, siger han.   Skatteministeriet har samtidig modarbejdet statsrevisorerne ved at tilbageholde en intern rapport. Samtidig har Skat ikke leveret en plausibel forklaring på den enorme stigning, som i sig selv, ifølge statsrevisoren, burde give Skatteministeriet anledning til at analysere det hele nærmere.    På det grundlag kalder Peder Larsen kontrollen "helt utilstrækkelig og mangelfuld" og tilføjer, at der er risiko for store tab for statskassen.   - Der har været for få medarbejdere, der har arbejdet med for mange sager og haft for lidt tid til det, siger han.

Den radikale statsrevisor, Klaus Frandsen, sammenligner sagen med svindlen med refusion af udbytteskat, hvor statskassen er blevet lænset for omkring 12 milliarder kroner.

- Det er lige så alvorligt. Der er ikke påvist svindel. Men beløbet, der kan være svindlet med, er så meget større. Så selv hvis der kun er svindlet for en lille andel, er det meget alvorligt, siger han.     Skat ser ingen faretegn i stærkt stigende momsrefusion Skat selv mener ikke, at en stigning i udbetalingen af negativ moms på 95 milliarder kroner er tegn på fusk.    - Vi mener godt, vi kan forklare stigningen. Fra 2009 til 2015 er 90 procent af stigningen sket gennem en mulighed, vi har i Danmark, for at få sin moms hurtigere tilbage, hvis man er en eksportvirksomhed. Alene i 2015 har vi udbetalt 160 milliarder kroner til eksportomsætning til de her virksomheder. Og vi kontrollerer selvfølgeligt, at virksomhederne også husker at svare den moms, de skal i Danmark, siger Jim Sørensen, direktør for indsats hos Skat.   Han fortæller, at Skat, når de skal vurdere, om der bliver snydt, kigger på de samlede momsindbetalinger.   - Der kan vi se, om vi har været udsat for massiv svindel. Og kigger man på hele momsprovenuet i forhold til udviklingen i bruttonationalproduktet, så ser det ganske fornuftigt ud. Danmark har en ret høj efterlevelse og der er intet, der tyder på, at vi har været udsat for massiv svindel, siger Jim Sørensen.   Skatteminister Karsten Lauritzen (V) tager dog kritikken meget alvorligt, og inviterer de partier, der er med i aftalen om skattevæsnet til en drøftelse fredag.   - Jeg bliver også nødt til at sige, at der er ikke noget i rapporten eller i den undersøgelse, som Skatteministeriets interne revision har lavet, der konkret dokumenterer, at der er nogen, der systematisk svindler og bedrager skatteborgerne for milliarder på skatteområdet, siger han.   Tidligere på året kom det frem, at Skat var blevet svindlet for over 12 milliarder kroner i udbetaling af såkaldt udbytteskat. Det har ført til en større revision, og der er rejst spørgsmålstegn ved Skats evne til at kontrollere sine udbetalinger.     Her er Statsrevisorernes kritik  Skats kontrol med udbetaling af negativ moms har været helt utilstrækkelig ifølge Statsrevisorerne, der kontrollerer statens regnskaber. Dermed er Statsrevisorerne ude med noget af den skarpeste kritik, de har i arsenalet. Kritikken går på, at Skat har ført en alt for lemfældig kontrol med den moms, virksomhederne har fået udbetalt som refusion.   Kritikken lyder bl.a.:  
  • Skatteministeriet har ikke sikret, at Skats kontrol med negativ moms inden udbetaling er tilfredsstillende.
  • Skatteministeriet kan ikke forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med cirka 68 procent i perioden 2009-2015.
  • Skatteministeriet har ikke i tide reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område.
  • Skats tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Kontrollen er ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer.
  • Visiteringsmedarbejderne hos Skat skal - på i gennemsnit cirka tre minutter - afgøre, hvilke angivelser der skal henholdsvis til udbetaling og til kontrol.
  • Af de angivelser, der er udvalgt til kontrol, er det kun en mindre del, der faktisk kontrolleres.
  • Skat udbetaler automatisk godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, svarende til cirka 0,5 milliarder kroner årligt, uden forudgående kontrol.
  • Skat har i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) behandlet knap 4000 positive momsangivelser forkert. Det har medført, at der uretmæssigt er udbetalt cirka 722 millioner kroner uden lovhjemmel.
  FAKTA: Her er Statsrevisorernes skala for kritik Der er både små og store næser i farvandet, når Statsrevisorerne uddeler kritik af ministre og styrelser. Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at Skats kontrol med udbetaling af negativ moms har været helt utilstrækkelig. Dermed er Statsrevisorerne ude med noget af den skarpeste kritik, de har i arsenalet.   Her kan du læse om Statsrevisorernes opgave og de forskellige grader af kritik:   * Statsrevisorerne skal holde styr på, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene forvaltes så effektivt som muligt.   * Statsrevisorerne kan udtale kritik af for eksempel ministre, ministerier, styrelser og tilsyn på baggrund af rapporter fra Rigsrevisionen. Er kritikken af en minister særlig slem, siger man, at en minister har fået "en næse".   * Statsrevisorerne besluttede i 2007 at indføre en "karakterskala" for kritikken, som går fra det mest positive til det mest negative og ser sådan ud:   - finder det meget/særdeles positivt.   - finder det positivt.   - finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.   - påpeger/understreger/henstiller/forventer.   - beklager/finder det bekymrende/foruroligende.   - finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.   - kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.   - påtaler/påtaler skarpt.   - påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.   Kilde: Folketinget.   FAKTA: Her er Skats skandalesager Skat har i den seneste tid været plaget af skandaler. Læs her om nogle af Skats møgsager:   * Forvaltningen sejler: I september 2015 revser Folketingets statsrevisorer for syvende år i træk Skat. Forvaltningen sejler stadig, lyder konklusionen. Kritikken går især på, at Skat ikke kan inddrive offentlige restancer.   Statsrevisorerne peger blandt andet på, at Skats problemer med it-systemet EFI har medført stigende restancer, hvilket har kostet staten mindst 1,3 milliarder kroner.   * It-koks i EFI: Skat stopper i 2015 den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem). Det sker på baggrund af en delrapport fra Kammeradvokaten.   EFI har tilsyneladende både glemt at opkræve gæld og opkrævet gæld, som var forældet.    EFI rummer så mange fejl, at en rapport i september 2015 helt anbefaler at skrotte det milliarddyre system.   I april 2016 kommer det frem, at problemerne betyder, at Skat mangler at inddrive 82,7 milliarder kroner. 14 milliarder kroner må eftergives.   * Snydt for milliarder: Skat anmelder i slutningen af august skattesnyd for omkring 6,2 milliarder kroner til Bagmandspolitiet.    Svindlen skal være sket i forbindelse med udbetaling af aktieudbytter.   Svindelbeløbet stiger løbende og lander på 12,6 milliarder kroner.   Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.   * Potentiel momssvindel for milliarder Statsrevisorerne påtaler manglende kontrol med udbetaling af negativ moms.   Udbetalingen er steget med 90 milliarder kroner til 235 milliarder kroner fra 2009 til 2015.   Kun to procent af udbetalingerne bliver kontrolleret.   Det er ikke bevist nogen form for svindel.   Kilder: Skat, Ritzau, Berlingske.   /ritzau/

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce