SU-stop og kontrol skal stoppe fravær i gymnasier

Uddannelse

07/5/18 6:11

Freja Eriksen

Højt fravær på ungdomsuddannelser er et sygdomstegn, som skal bekæmpes, siger undervisningsministeren.

Fem konkrete initiativer skal stoppe gymnasieelevers pjækkeri og fravær, der kan gå ud over deres karakterer. 

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Initiativerne kommer fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), og de skal forpligte alle gymnasier til mere målrettet at sætte ind over for fraværet.

- Der er et alt for højt fravær på ungdomsuddannelserne. Det er simpelthen skredet, og det går ud over studiekulturen og det faglige niveau. Det er et sygdomstegn, der skal bekæmpes, siger Merete Riisager.

Konkret vil ministeren administrativt fra næste skoleår gennemføre, at alle gymnasier ensartet registrerer, når eleverne ikke kommer til timerne.

Hvert enkelt gymnasium skal desuden obligatorisk sætte et mål for, hvor meget elevernes fravær skal nedbringes, og fraværet skal offentliggøres på gymnasiernes hjemmesider.

Ministeren vil også skærpe ministeriets tilsyn med gymnasiernes håndtering af fraværet.

Endelig vil hun udsende et brev, hvori hun understreger, at et gymnasium som minimum skal gribe ind, hvis en elev har et fravær på 15 procent. Heri vil hun også indskærpe muligheden for at fratage eleven SU.

Merete Riisager understreger, at grænsen "langtfra" betyder, at det generelt er acceptabelt at have et fravær på 15 procent.

- Det er afgørende, at vi har en seriøsitet omkring vores uddannelser, at vi tager uddannelse alvorligt, siger ministeren. 

- Bruger man sin uddannelse som et værested eller møder man ikke op, så er man selvfølgelig heller ikke berettiget til SU. Det er klart, fastslår Merete Riisager.

S afviser SU-stop som straf for pjæk

Undervisningsordførerne fra både Venstre og Socialdemokratiet genkender Riisagers diagnose. Men når det så kommer til, hvad man skal gøre ved problemet, ser partierne lidt forskelligt på det.

Socialdemokratiet er imod at ministeren vil indskærpe over for gymnasierne, at de har mulighed for at fratage eleverne SU, hvis de har for meget fravær.

- Vi tror ikke på, at det er den rigtige løsning. Det er en kultur, der skal ændres ude på skolerne. Det er skolerne lokalt, der skal finde ud af, hvordan kulturen skal ændres, så man får nedbragt sygefraværet, siger undervisningsordfører Annette Lind (S).

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, kan godt se nogle fordele i en mere ensartet registrering af fravær. Det må bare ikke føre til mere bureaukrati, fastslår hun.

Muligheden for at trække gymnasieeleverne i SU er et af de "hårde værktøjer" at tage i brug, mener Anni Matthiesen.

- Men hvis man som ung melder sig til en ungdomsuddannelse, så får man muligheden for at få SU. Så er det ensbetydende med, at man skal møde op til timerne for at få den ydelse, siger hun.

Både Venstre og Socialdemokratiet mener, at det er nødvendigt at have øje for, hvorfor eleverne pjækker.

- Der kan være unge mennesker, der har ondt i livet og har brug for hjælp, fordi de måske er havnet i noget skidt, siger Anni Matthiesen.

Hun nævner blandt andet psykologhjælp og hjælp til at håndtere stress som noget, der kan være med til at nedbringe fravær.

Annette Lind er på samme linje.

- Vi vil se på, hvorfor man har fravær. Det kan være fordi, man er kronisk syg eller har andre problemer, der skal afhjælpes, siger hun.

- Hvis det er pjæk, skal man i skole. Men at fratage SU'en er ikke nogen god idé.

/ritzau/