Trafikaftale: Mere motorvej og nye vejafgifter

Infrastruktur

22/09/2017 08:36

Nick Allentoft

DF-aftryk på bilforliget: Når danskerne fremover kan købe billigere biler, så skal udenlandske bilister være med til at betale for gildet.
Bilister skal fremover betale en fjerdedel mindre for at køre over Storebæltsbroen. Det har regeringen aftalt med Dansk Folkeparti, viser aftaleteksten.   - Vi sænker prisen for at køre over Storebælt med 25 procent, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).   Regeringen kom med samme forslag i august. Dengang var Dansk Folkeparti afvisende, fordi partiet hellere vil udbygge motorvejen over Fyn først.   LÆS Pressemeddelelse og faktark om aftalen her   Aftalen bliver et både og. Fra 2018 vil prisen falde. Imens skal der bygges et tredje spor mellem Nørre Aaby og Odense V. 

Takstnedsættelsen bliver først "fuldt indfaset", når motorvejen mellem Nørre Aaby og Odense V er fuldt udbygget. Regeringen skriver i aftalen, at den vil fremlægge en konkret model senere.

Da regeringen kom med sit forslag, lød argumentet fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), at det vil binde Danmark bedre sammen.    - Det gavner borgerne, og det gavner i høj også erhvervslivet, sagde Brian Mikkelsen dengang.   - Takstnedsættelsen betyder øget mobilitet, da arbejdstagere lettere kan pendle mellem forskellige landsdele, og det betyder nye markedsrelationer og billigere fragt af varer på tværs af landet.   I aftaleteksten er det skrevet ind, at de projekter, der er nævnt i regeringsgrundlaget, ikke er blevet udskudt eller forsinket som følge af aftalen.   Der er tale om en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg.   Sænkningen af priserne blev præsenteret som en del af den større aftale om registreringsafgifter.   Aftalen blev præsenteret og fremlagt torsdag aften i Finansministeriet. Her var flere ministre og ordførere til stede. Blandt dem var en begejstret Simon Emil Ammitzbøll.   - For mig er enhver skattelettelse en god skattelettelse, svarede han på et af spørgsmålene.   Hos Dansk Industri er der ros til aftalen, siger branchedirektør i DI for transport og infrastruktur Michael Svane.   - Det er godt for mobiliteten, at vi både får en permanent udvidelse af den vestfynske motorvej og lavere takster på Storebælt.   - Det er godt for pendlerne og for virksomhederne, som bedre vil kunne tiltrække arbejdskraft på begge sider af bæltet, siger han i en skriftlig kommentar.   FAKTA: Europæiske bilister betaler bompenge og gebyrmærker Regeringen og Dansk Folkeparti vil indføre vejafgift, så udenlandske bilister må betale for at køre i Danmark. Det er en konsekvens af den aftale om registreringsafgiften, som regeringen og Dansk Folkeparti torsdag aften er blevet enige om.    Læs om den kommende vejafgift her:   * Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre periodebaserede vejafgift er i Danmark for person- og varebiler.   * Både danske og udenlandske bilister skal betale afgift, men de danske bilister vil blive kompenseret gennem et fald i andre afgifter.   * I Europa er der 20 lande, hvor bilister skal betale vejafgift for at køre på bestemte strækninger.   * Nogle steder trækker bilisterne en billet i en luge ved indkørslen til betalingsstrækningen på bestemte motorveje. Den betales, når de kører fra vejen igen. Sådan er det for eksempel i Italien.   * Andre steder i Europa skal man betale en anden form for afgift, der baserer sig på de såkaldte vignetter, som skal købes og være fastgjort i ruden.    * En vignet baserer sig på tid frem for afstand, som typiske vejafgifter ellers gør, og den kan gælde i nogle dage, uger eller et helt år.    * Sådan en model er også undervejs i Tyskland, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har hentet inspiration.    * De tyske bilejere vil per automatik få tilsendt en vignet, mens de samtidig skal betale mindre i vægtafgift.    * EU-Kommissionen vil dog have afprøvet den tyske model ved EU-Domstolen, fordi den er blevet beskyldt for at diskriminere udenlandske chauffører.   * Ifølge den danske aftale vil udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.   * En sådan ordning kan tidligst indføres fra 2020.   * Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejafgift, som danske og udenlandske lastbiler i dag betaler for at køre i blandt andet Danmark.   * Betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre.    Kilder: dpa og det tyske transportministerium, Skatteministeriet, FDM.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce