Fra idealistiske tanker til hardcore action

Velfærd

28/01/2013 10:32

Nick Allentoft

Hvad sker der, når man tager en flok trendsættende og actionorienterede virksomhedsejere og inviterer dem til ”braindance” ud fra spørgsmålet ”Hvad skal der til for, at I tager et socialt ansvar i jeres virksomhed og ansætter mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet?”

Af Tommy Wølk, sekretariatschef i Code of Care

Dir. Peter Nørgaard, Creativ Company, har gennem mere end 10 år sat overlæggeren for virksomhedens sociale ansvar højt. Han spørger nu til, hvordan vi kan få flere virksomheder til at se værdien af det rummelige arbejdsmarked og handle derpå.

Den Vestjyske Model for Social Ansvarlighed

Hvad sker der, når man tager en flok trendsættende og actionorienterede virksomhedsejere og inviterer dem til ”braindance” ud fra spørgsmålet ”Hvad skal der til for, at I tager et socialt ansvar i jeres virksomhed og ansætter mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet?”.

En række kommuner har henvendt sig til Code of Care for at benytte organisationens erfaring med at inspirere til, informere om og skabe innovation indenfor det at ansætte mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer i livet.

I samarbejde med Holstebro kommune har vi oprettet en Task Force bestående af ti virksomhedsejere og stillet dem ovenstående spørgsmål. Med udgangspunkt i, at alle gerne vil deltage i et fællesskab af ligesindede, der arbejder for et fælles mål, har virksomhedsejerne stillet sig skulder ved skulder og sagt: ”Vi vil gerne tage et socialt ansvar, for her kan vi være med til at sikre vores velfærdssamfunds udvikling”.

Det har skabt et anderledes relationsdannende forum, hvor det offentlige, det private og de frivillige organisationer sammen har sat en række initiativer i gang og skabt resultater. 

Forundring skaber forandring

Det første, Task Force teamet undersøgte, var de økonomiske forhold på området, så de kunne se og forstå konsekvenserne af deres indsats. Der blev spurgt ind til, hvad de penge, der kunne spares på overførselsindkomster, ville betyde for oprettelse af institutionspladser, tid til de ældre, bedre skoler – og sågar mulighed for at sænke skatten og dermed øge konkurrenceevnen. Væsentlige argumenter for mennesker, der er vant til at tænke omsætning, effektivitet og bundlinje.

Dernæst så gruppen på lovgivningen på området. Hvad kan lade sig gøre? Hvor fleksible er reglerne? Og hvordan kan vi så gøre det til en fornuftig forretning for virksomheden og det offentlige – og samtidig gøre noget for et menneske i en sårbar situation? Disse informationer blev indhentet og skabte grobund for lysten til at stå sammen og sætte de innovative kræfter i spil.

Fra idealistiske tanker til hardcore action

Task Forcen valgte nu at udfordre Jobcentret på deres forståelse af virksomhedens processer, struktur og organisation. De ville undersøge, om jobkonsulenterne ville kunne indgå i kvalificeret dialog med virksomhedens ledelse. Flere medlemmer af Task Forcen var til debatmøde med kommunens jobkonsulenter, og der afholdes nu sparringsmøder ude i virksomhederne, hvor jobkonsulenter får evaluering på den metode, de benytter til at etablere kontakt og skabe jobs.

Der er også planlagt møder med arbejdsmarkedets organisationer for at sikre, at der er klangbund for Task Forcens arbejde – og at de faglige parter er medspillere på projektet.

Internt i Task Forcen udfordrer medlemmerne nu hinanden på, hvor mange jobs de kan spotte i deres respektive virksomheder. Hvor har du set en mulighed? Hvem har oprettet hvor mange job på særlige vilkår? Hvilken vinkel bruger du, når du taler til de øvrige medarbejdere om det, at vi som ledelse ønsker at tage et socialt ansvar? Hvordan har du formuleret det i din strategi? Hvordan arbejder du med inspiration og erfaringsudveksling på ledelsesniveau, som skaber en oplevelse af at stå sammen om noget vigtigt – noget der giver mening?

Et andet resultat af processen er desuden, at virksomhedsejerne bruger hinanden til at oprette tværgående ”socialansvarlighedsinspirationsteam” for deres egen virksomhed. I det forum samles jobkonsulenten, produktionsskolen, uddannelsesinstitutioner og andre for at skabe kreative løsninger, der spotter et fleksjob og som dækker virksomhedens behov for arbejdskraft.

Et fletværk med vokseværk

”Det her giver så meget mening, at vi skal have flere med!” Sådan var oplevelsen i Task Force teamet, og det har resulteret i at teamet har besluttet at fem-doble sig selv.

Første trin er at samle unge erhvervsdrivende og iværksættere. De skal samme proces igennem, under vejledning af Task Force medlemmerne og faciliteret af Code of Care ud fra tanken, at nye virksomheder fra starten skal have et socialt sigte med i deres handlingsplaner. Det vil give social kapital over for medarbejdere, kunder og leverandører og skabe forretningsmæssig goodwill.

For at udvide kredsen yderligere, inviterer Task Forcen deres egne leverandører og kunder ind i fletværket. Ved et arrangement, hvor deltagerne deles op i brancherne produktion, handel og servicefag, vil Task Force medlemmerne videregive deres egne erfaringer, viden og entusiasme til denne udvidede kreds. Dette skal resultere i branchebaserede Task Forces styret af virksomhedsejerne selv. Så jurister, bankfolk, revisorer, ejendomsmæglere på tværs af konkurrencemæssige skel, kan udvikle jobs – og endog dele medarbejdere på særlige vilkår.

Task Forcen har yderligere tilbudt Jobcentret at stille op til peptalk over for de fleksjobbere, der har brug for et entusiastisk input for at tage det næste skridt på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Processen vil, som anbefalet af Cabi, Vinsa og VFSA, fortsætte gennem oprettelsen af et Virksomheds Advisory Board for Jobcentret. Det betyder, at det tætte samarbejde mellem de offentlige og de private kræfter kan blive ved med at styrke hinandens indsats. 

Fra debatskabelse til jobskabelse

Ud fra devisen om at virksomhedsejere gerne lytter til succesrige virksomhedsejere, får initiativet flere til at stå sammen om at finde løsninger – deres egne løsninger på de udfordringer, som samfundet står over for. At finde passionen sammen og løfte de smukke tanker om ”mere care og mindre mig” op på et handlingsniveau, det er hvad denne involverende proces handler om.

Ved at deltage aktivt i det paradigmeskifte, der får virksomhederne til se deres eget ansvar for velfærden i samfundet, sikres samhørighedsoplevelsen mellem alle implicerede parter.

Det er lykkedes at skabe passion hos virksomhedsejerne – og Code of Care er klar til at facilitere denne proces andre steder i landet. Det giver mening og handling. 

…så svaret på Peter Nørgaards indledningsvise spørgsmål er – JA.

- Ved at dele viden omkring og dermed forståelse for, at det er en fælles opgave at drage omsorg for de, der har brug for særlige vilkår for at indgå i et job.
- Ved at indgå i dette fællesskab med vilje og lyst og konkret se efter de opgaver, der kan løses på nedsat tid eller under specielle forhold.
- Samt ved at opleve glæden ved at have brugt sin egen styrke til at komme et andet menneske i møde.

Det er de enkle skridt, der skal til for at få virksomheder til at åbne døren for mennesker med udfordringer i livet.
…og så har Task Force medlemmerne ansat en række fleksjobbere i deres egne virksomheder og flere jobs er under etablering – så det virker at sætte virksomhedsejere sammen og lade dem selv sætte dagsordnen.
Vi har samlet en række udtalelser fra Task Force medlemmerne i en lille film, som du kan lade dig inspirere af - 

Her kan du også se en skematisk udgave af ”Den Vestjyske Model for Social Ansvarlighed”.

”Den bedste øvelse for hjertet er at bukke sig ned og samle et andet menneske op” – og dermed påtage dig Code of Care symbolet som et adelsmærke!

For uddybning af processen, kontakt sekretariatschef Tommy Wølk.

Stafetten går til Steen Hildebrandt 

Hvilken betydning har det for dansk erhvervsliv og for vores samfund, at lederne i højere grad ser deres egen virksomhed som en integreret del af de samfundsmæssige udfordringer fremtiden viser os?

Med et spørgsmål vil jeg gerne sende stafetten videre til prof. Steen Hildebrandt medlem af Code of Cares Advisory Board.

Mest Læste

Annonce