FV-kandidat: Lav asylcentre om til åbne bofællesskaber

Politik

02/11/18 4:45

Stine Helles

Skift burkaforbud og smykkelov ud med åbne bofællesskaber for asylansøgere, og giv dem ret til at arbejde, skriver Stine Bardeleben Helles, der også vil udelukke partier, der ikke vil anerkende internationale konventioner, fra politisk indflydelse

Morten Messerschmidt kritiserede i et indlæg i BT d. 15. oktober dansk udlændingepolitik for at mangle konkrete tiltag. Men problemet med dansk udlændingepolitik er ikke, at den ikke er konkret - for hvad kan vel være mere konkret end smykkelov, burkaforbud, ghettoplan og tolkegebyr?
Problemet er, at de ansvarlige politikere i høj grad danser efter Dansk Folkepartis pibe, når de stramning efter stramning bringer Danmark længere væk fra frisind og ordentlighed og tættere på at være et lille, selvtilstrækkeligt og fremmedangst kolonihavereservat.

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Jeg har derfor 10 anbefalinger til dansk udlændingepolitik:

1) Alle konventioner skal overholdes, og Danmark skal sætte en ære i at efterleve de internationale standarder for, hvordan man modtager og behandler mennesker på flugt.

2) Vi skal igen tage imod de kvoteflygtninge, som tilfalder Danmark ifølge FNs fordelingsnøgle. Hverken flere eller færre.

3) Danmark skal gå fuldt med i de internationale samarbejder og tage vores andel af verdens flygtninge. Det betyder ikke at vi skal åbne grænserne, men at vi tager det medansvar, som tilfalder os uden at svigte fællesskabet.

4) Flygtninge skal ikke vente 3 år på familiesammenføring, men have deres sag afgjort indenfor 6 måneder. Bliver de afvist, skal de hjælpes til at forlade Danmark hurtigst muligt.

5) Uledsagede flygtningebørn skal have ret til at blive indkvarteret i trygge og kærlige rammer og hjælp til at blive genforenet med deres forældre, enten i Danmark eller et andet trygt sted.

6) Asylscentrene skal nedlægges eller omdannes til åbne bofælleskskaber. Indkvartering af asylansøgere skal ske tæt på lokalbefolkningen med det lokale rådhus som administrativt centrum. Det vil skabe fundamentet for en god integration og mulighed for at etablere sociale relationer og dermed give den enkelte asylansøger mulighed for at integrere sig huritgere.

7) Asylansøgere skal have lov at tage op til 15 timers arbejde om ugen, mens de venter på at få afgjort deres sag. Det vil gøre det langt nemmere for dem at integrere sig  i det danske samfund, hvis de får lov at blive her

8) Danmarks flygtningeindsats skal ikke finansieres ved at reducere udviklingsbistanden, men udgøre en selvstændig post i budgettet for vores internationale engagement. Indsatsen er en forebyggende indsats, der skal gøre det lettere at håndtere den nuværende krise, som vil blive en permanent tilstand, når klimaforandringerne slår igennem.‪

9) Danske politikere skal holde op med at blande alt, hvad der handler om mennesker, som ikke er født i Danmark, sammen under overskriften ’udlændingepolitik’. Vi skal skelne mellem mennesker med forskellige udfordringer og behov, og mellem mennesker på flugt og arbejdsmigranter. Dansk politik skal ikke baseres på fjendebilleder og frygt. I stedet skal vi arbejde på at skabe reelle løsninger på de konkrete områder, hvor vi er udfordret.

10) Partier, som ikke anerkender Danmarks forpligtelser overfor de internationale konventioner, skal holdes udenfor indflydelse. Dansk politik skal ledes af politikere, som står på mål for internationalt samarbejde, sund fornuft og høje humanitære standarder, som kendetegner de værdier, som har skabt Danmarks positive rolle og position i verdenssamfundet. Ikke på andedammens smålige verdensangst.

Min liste over nødvendige indsatser kunne være meget længere. Men det vigtige er, at vi har et helt grundlæggende problem i Danmark, som handler om, at vores politikere, godt anført af Dansk Folkeparti, har fået lov at bilde danskerne ind, at muslimsk indvandring er den største udfordring, vi står overfor som land og folk. Det bluff er vi nødt til at afmontere, hvis vi skal være i stand til at løse de virkelige problemer: At fattigdommen stiger i Danmark, at socialt udsatte bliver svigtet af systemet, at grundvandet er fyldt med gift, at stress er blevet en folkesygdom, at vores unge mistrives psykisk og ikke kan få den hjælp, de har brug for. Og at klimaet er under forandring på en måde, som kræver masser af politisk handlekraft, hvis vi skal have et rigt og trygt land at leve i i fremtiden.

 

Annonce