Manglende fritstilling i opsigelsesperioden giver udfordringer i organisationen

Ledelse

19/4/16 11:50

Teglkamp & Co

En ny undersøgelse viser, at det har konsekvenser, når det offentlige ikke fritstiller i forbindelse med afskedigelser.

Oven på krisen er der ikke mange virksomheder – hverken de private eller offentlige, som ikke har skullet afskedige i større eller mindre omfang. I forbindelse med afskedigelserne skal le-derne som regel også tage stilling til om de opsagte skal fritstilles. Det håndteres ret forskelligt i det offentlige og de private, med forskellige resultater til følge.

Teglkamp & Co. har gennemført en undersøgelse af hvordan afskedigelserne er blevet håndteret. 254 har deltaget i undersøgelsen. Det er der kommet en række interessante resultater ud af.

Hele undersøgelsen kan læses på www.teglkamp.dk

 

Problemer når opsagte skal blive i opsigelsesperioden

I forbindelse med afskedigelser skal virksomheden tage stilling til, om de afskedigede skal fritstilles, så snart de har overdraget deres opgaver eller om de skal blive i hele opsigelsesperioden. I knapt halvdelen af tilfældene valgte ledelsen, at de opsagte medarbejdere skulle blive i opsigelsesperioden. I godt halvdelen af tilfældene blev de opsagte fritstillet stort set med det samme. I de resterende tilfælde skulle de opsagte blive og arbejde i opsigelsesperioden.

Undersøgelsen viser, at det giver problemer, når de opsagte medarbejdere skal arbejde i opsigelsesperioden. Således oplevede hver 3. at det skabte en dårlig stemning i organisationen, så længe de opsagte medarbejdere gik rundt i organisationen. Tilsvarende oplevede også godt hver 3. medarbejder, at det var svært at komme videre.

Der kan selvfølgelig være mange grunde til at en virksomhed vælger ikke at fritstille de opsagte medarbejdere. Nogle af problemerne ved ikke at fritstille fremgår af følgende kommentarer fra nogle af deltagerne:

”De afskedigede ønskede ikke selv at blive fritstillet, men deres tilstedeværelse og ageren skabte en dårlig stemning.”

”Der var ligeledes loyalitetskonflikter i forhold til arbejdspladsen, da de få der blev til sidste dag skulle af med deres frustrationer og reaktioner på fyringen.”

”Fritstillingen var sandsynligvis med til at skabe utryghed blandt de tilbageværen-de, fordi de først på et senere tidspunkt fik en ordentlig information.”

Offentlige ansatte bliver ikke fritstillet

Der er langt større tradition for at bruge fritstilling i den private sektor end i den offentlige sek-tor. I det offentlige er det 3 ud af 4 afskedigelsesrunder, hvor de opsagte skal møde på arbejdet i opsigelsesperioden. Det giver en dårlig stemning på arbejdspladsen og gør det svært for organisationen at komme videre. Flere end hver 10. af de opsagte medarbejdere vælger da også at sygemelde sig i opsigelsesperioden mod kun 3% af det privatansatte medarbejdere.

Offentlige arbejdspladser er længere tid om at komme over en fyringsrunde

Godt 40% af deltagerne oplevede, at man egentlig kom hurtigt videre efter afskedigelserne. Men for langt hovedparten – 6 ud af 10 – tog det tid at komme over afskedigelserne. Hver 4. deltager oplevede at det tog mellem et halvt og et helt år at komme videre.

Offentlige virksomheder er længere tid om at komme over en afskedigelses runde end private virksomheder. Hver 3. offentlige arbejdsplads er ifølge undersøgelsen stadig præget af afske-digelserne ½-1 år efter eksekveringen mod kun hver 5. private arbejdsplads.

Konsekvensen af manglende fritstilling er altså at organisationen er præget i af afskedigelserne i længere tid og at det dermed bliver svært at komme videre.

Særlig offentlige virksomheder bør derfor overveje, om ikke man skal bryde med traditionen med at fastholde, at medarbejderne skal blive og arbejde i opsigelsesperioden. Meget tyder på, at det vil være langt bedre for alle parter, at fritstille de opsagte.

Yderligere oplysninger:  Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99, e-mail: [email protected]

Annonce