Staten slipper bremsen: Vækststrategi med DNA og forsøg på mennesker

Politik

08/01/2018 08:10

Thomas Birk Kristiansen

Lægemiddelforsøg på mennesker er “big business” i Danmark. Derfor er der lagt en nøje strategi for smidig offentlig betjening af medicinalindustri og for brug af danskernes sundhedsdata og DNA. Alt sammen for at tiltrække investorer.

Der skal tiltrækkes investeringer og flere lægemiddelforsøg til Danmark. Målet er at firedoble det beløb, som lægemiddeludviklende virksomheder investerer i de tidlige medicinske forsøg i Danmark, blandt andet via forskning i personlig medicin og DNA. Strategien fremgår af rapporten ”Start with Denmark”, der udkom i foråret 2017.

I rapporten kan man læse, at der igennem 5 år er blevet gennemført en række initiativer for at forbedre betingelserne for at gennemføre kliniske forsøg, det vil sige medicinske forsøg på mennesker, i Danmark.

Strategien skrider fremad og værdien af kliniske forsøg i Danmark er angiveligt stigende. Det vurderes i rapporten ”Værdien af kliniske forsøg i Danmark. I 2017 kom Vækstteam med anbefalinger til regeringen om forbedrede rammevilkår for medicinalindustrien i Danmark.

LÆS MERE statens fokus på BNP, besparelser og forsøg på mennesker vha. DNA

Nationalt Genom Center er under opstart og netop i disse dage behandler Folketinget lovgivning, der skal fastlægge i hvor stor grad danskerne skal have selvbestemmelse over egne DNA-kortlægninger og sundhedsdata. Der mangler imidlertid debat om centrale spørgsmål:

  • Hvorfor er regeringen så forhastet på personlig medicin når det nødvendige analysearbejder ikke er færdigt?
  • Er det virkeligt nødvendigt at danskerne skal være verdens mest brugte forsøgspersoner, når det gælder farlig afprøvning af forsøgsmedicin på mennesker?
  • Hvorfor skal staten og ikke den enkelte borger tjene på private sundhedsdata og DNA?
  • Holder statens antagelser om vækst ved investering i personlig medicin og forsøg på mennesker?
  • Hvorfor er der ikke åbenhed om at statens strategi for personlig medicin er med dagsorden om vækst og forsøg på mennesker?
  • Hvordan er det muligt at lave den nødvendige juridiske proportionalitetsvurdering af om forringelser i privatlivsbeskyttelse ved personlig medicin står i rimeligt forhold til målet som forfølges, når man endnu ikke er færdig med etiske analyser og økonomien hviler på antagelser?

 

Mest Læste

Annonce