Dagtilbud har greb om fremtidens ledelse

Velfærd

11/9/18 12:34

Anne Mygind Brodersen

Der er stor interesse for kompetenceudvikling i tråd med Ledelseskommissionens anbefalinger i landets dagtilbud. I Faaborg-Midtfyn Kommune træder øverste chef med ud i driften og er engageret i hverdagens store og små ledelsesspørgsmål

- Effektiv og kvalificeret strategisk udvikling af vores velfærdsområder forudsætter, at vi i topledelsen har et nærgående indblik i fagligheden og driften.

Ordene kommer fra Michael Gravesen, koncernchef, Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune, og øverste ansvarlig for dagtilbud, skole, forebyggelse og myndighed.

Den midtfynske kommune er midt i et kompetenceudviklingsforløb hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, bl.a. med fokus på ledelsesudvikling og implementering af den nye dagtilbudsreform.

Da Ledelseskommissionen i foråret kom med sine anbefalinger til god ledelse i det offentlige, vakte det genklang i det midtfynske.

- Vi har mange ledelsesmæssige praksisser i overensstemmelse med Ledelseskommissionens anbefalinger. For mig er det vigtigt, at jeg har indgående berøring med hverdagen i vores dagtilbud. Vores ledere skal kunne komme til mig med stort og småt, siger han med tydelig reference til en af Ledelseskommissionens anbefalinger: ”Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften.”

Genkendeligt billede:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole møder i kommunerne stor interesse for at udvikle dagtilbudsledelsen i tråd med de anbefalinger, som aktuelt har lydt fra Ledelseskommissionen.

- Anbefalingerne stemmer overens med mange af de elementer, som også ligger i dagtilbudsreformen. Vi er engageret i en lang række kommuner, som i disse år arbejder målrettet med kompetenceudvikling, som involverer hele ledelsen lige fra forvaltningschefen til de faglige ledere, siger André Barsøe Jensen, chefkonsulent i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Han uddyber: - Forvaltningscheferne arbejder med i udviklingen af praksis. De dykker ned i, hvad der sker med børnene i hverdagen. Det er en ledelsesmæssig rammesætning, hvor forvaltningen langt fra bare er administration. Den er medspillende i udviklingen af praksis, fremhæver André Barsøe Jensen.

Det midtfynske eksempel

Udviklingen af dagtilbud i Faaborg-Midtfyn fremstår som et stærkt eksempel på den ledelsesudvikling, som UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i disse år oplever interesse for. Det gælder bl.a. også det punkt i Ledelseskommissionens anbefalinger, som siger, at ledere af fagprofessionelle – i det her tilfælde pædagogisk personale – i dialog med medarbejderne skal udøve faglig ledelse baseret på evidens.

- Vi har brugt et helt år i vores kompetenceudvikling på at finde ud af, hvordan vi i fællesskab blandt alle ledere kan prioritere faglige data på både skole- og dagtilbudsområdet, siger Hanne Esther Kristensen, Almen Pædagogisk Konsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune, og ser processen, som yderst værdifuld:

- I pædagogisk sammenhæng har der historisk set været en vis skepsis overfor brugen af data og en evidensbaseret tilgang. Men fordi samtlige 90 ledere er en del af processen, og fordi der følges op med dialog om data mellem dagtilbudsledelserne og koncernchefen, kommer de til at opleve det meget meningsfuldt.

Ledelseskraften og det lokale

Fra Ledelseskommissionens side lyder der endelig også en opfordring til, at ”ledere af medarbejdere skal styrke deres ledelseskraft på basis af lokale, relevante, kvantitative og kvalitative data om effekten af kerneopgaven.”

I Faaborg-Midtfyn Kommune – som i andre kommuner – arbejder UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole derfor med det såkaldte 20-30-50-princip: 20 procent udgør forberedende refleksion og forventningsafstemning med afsæt i lokale behov, 30 procent omhandler kompetenceudvikling og de sidste 50 procent drejer sig om opfølgning, forankring og evaluering.

Netop den sidste halvdel har højeste prioritet i Faaborg-Midtfyn Kommune:

- I forvaltningen understøtter vi udviklingen af professionelle læringsfællesskaber såvel i ledelsesgruppen som i leder- og medarbejdergrupper, siger Michael Gravesen og opsummerer:

- Som ansvarlig for det samlede børn og ungeområde er jeg selvfølgelig optaget af at realisere de politiske beslutninger. Det sker samtidig med respekt for, at hver enkelt institution har hver deres karaktertræk på baggrund af den enkelte ledere, de forskellige medarbejdere samt ikke mindst forældrebestyrelsens rolle.

Tilbud på stribe

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har en række forskellige kompetenceudviklingsforløb målrettet dagtilbudsledelsen. Det er alt lige fra diplommoduler for faglige ledere til flerdages læringsforløb og enkeltdagskurser for forvaltningschefer og områdeledelse.

- Oftest udvikler vi kompetenceudviklingsforløbet i samspil med den enkelte kommune og dennes strategiske målsætninger, siger André Barsøe Jensen.