Ledelsesekspert om fusion: Ny institution kommer til at stå stærkt

Uddannelse

31/07/2018 15:44

Anne Mygind Brodersen

Fusionen af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt vil øge samarbejde på tværs og fokus på at omsætte viden til effekt er potentialer. Dermed får Region Syddanmark en stærkere aktør i ledelses- og organisationudvikling, mener Kuno Johansen.

En fusion er vejen frem. Det mener Kuno Johansen, der i rollen som chef for afdelingen Ledelse og Organisation har fået til ansvar at sikre, at det kommende UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole også i fremtiden kan levere den brede vifte af kompetencer, der efterspørges i den offentlige sektor og i erhvervslivet.

Opskriften lyder på maksimal udnyttelse af det brede manøvrerum, der opstår, når viden og kompetencer på tværs af professioner mødes inden for forskning, udvikling og uddannelse.

- Helt grundlæggende mener jeg, at vi bliver bedre i stand til at leve op til de forventninger, som omverdenen har til os, når det kommer til at kunne agere samarbejdspartner inden for udvikling af organisation og ledelse, fortæller Kuno Johansen og fortsætter,

- Jeg tror på, at vi sammen bliver bedre i stand til at byde ind med den bredspektrede viden, der skal til for at sikre, at uddannelse ikke kun skaber effekt hos den enkelte men også omsættes til ny praksis hos virksomheder og i institutioner, fortæller Kuno Johansen.

Agilitet blandet med et solidt videngrundlag

Et afgørende succesparameter i fusionen bliver evnen til at tage det bedste fra begge verdener i opbygningen af det fremtidige samarbejde. Og på tværs af systemer, arbejdsgange og know-how. Her bliver det ifølge Kuno Johansen tydeligt, at det også er to meget forskellige institutioner, der smelter sammen.

- Det er mit indtryk, at EAL overordnet set haft en mere agil tilgang til samarbejde, planlægning og ledelse, fortæller han.

- Her har man på nogle områder været i stand til at rykke hurtigt, fordi man har accepteret, at man ikke har ligget inde med al nødvendig viden fra et start og har måtte blive klogere og ændre retning undervejs, uddyber Kuno Johansen og fortsætter,

- Konsekvensen af at være ung og adræt kan til gengæld være en manglende vidensdybde på visse områder, og her står UCL på et solidt vidensgrundlag, der kommer fra anvendt forskning. Det giver kvalitet i udførelsen. Og hvis vi kan kombinere de to styrker, også når det kommer til mødet med virksomheder og institutioner, så kan det blive rigtig godt.

Mindre fokus på leverandørrollen

Den agile tankegang kan med fordel også tænkes ind i de forskellige samarbejder med omverdenen, der ikke altid behøver at tage udgangspunkt i et uddannelsesforløb.

Nogle udfordringer kalder i større grad på praktisk udvikling i felten, målrettede gruppeforløb eller coaching, hvis effekten af uddannelse i institution eller virksomhed skal stå mål med effekten hos det enkelte individ.

Her bliver UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles rolle først og fremmest at være partner i udviklingen af nye løsninger - og ikke kun leverandør af uddannelse.

- Vi er rigtig gode til, som uddannelsesinstitutioner, at definere vores formål som er at levere gode, solide uddannelser. Men for omverdenen er uddannelse et middel til at nå i mål med en udfordring. Det kan være automatisering i industri 4.0 eller en anden strategisk målsætning, og vejen derhen kan ikke altid klemmes ind i en studieordning eller en bekendtgørelse, fortæller Kuno Johansen.

- Med os som samarbejdspartner vil man i fremtiden have én indgang til en lang række eksperter inden for hver deres felt. Måske skal vi ikke altid starte med uddannelse, men starte med at kigge på, hvordan vores ekspertviden hurtigst muligt kommer ud og skaber effekt i omverdenen, fortæller Kuno Johansen.

Fokus på fremtidens velfærdssamfund

Siden fusionen blev bekendgjort er der allerede sket meget på området for efter- og videreuddan-nelse på tværs af EAL og UCL. Afdelinger er blevet lagt sammen og de første tanker i forhold til den nye organisering er allerede ført ud i livet.

- Om fem år har UCL taget kvantespring ift. at blive en af erhvervslivets foretrukne partnere inden for ledelses- og organisationsudvikling. Vi har udnyttet institutionens stærke netværk til at være mere tilstede ude i marken og byde proaktivt ind, når det kommer til udvikling af praksisnære løs-ninger. Og så er vi blevet en afgørende aktør inden for debatten om - og udviklingen af - fremtidens velfærdssamfund, svarer Kuno Johansen adspurgt om sine visioner for fremtidens UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Generelt drømmer han om, at institutionen bliver mere synlig i debatten, så den vigtige viden nemmere bliver omsat til handling.

- Inden for eksempelvis velfærdsteknologi kommer vi til at stå rigtig stærkt. Her er tale om et felt, der i høj grad rummer både private og offentlige aktører, og hvor vi med vores vifte af uddannelser og forskningsområder er i stand til at byde ind på tværs af hele vidensspektret. Det glæder jeg mig til for alvor at komme i gang med, afslutter en forventningsfuld Kuno Johansen, der fra i dag har titlen som Afdelingschef for Ledelse og Organisation i den nye institution.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole slår første gang dørene op den 1. august.

Se også Syddanmark har fået en ny uddannelsesinstitution

Mest Læste

Annonce