Foto: Claus Bjørn Larsen

Brug borgerne. For bedre løsninger – og et styrket lokaldemokrati

Når kommunerne stiller nye krav til borgerne, må både lokalpolitikere og det lokale embedsværk også tilpasse sig den nye ”kommunemodel”. Den gammeldags ”vi alene vide”-kultur blandt embedsmændene skal simpelthen helt forsvinde. Borgerne skal have en reel mulighed for indflydelse. Hvad skal deres motivation for at engagere sig ellers være?

Af Marianne Thyrring, kommitteret i Økonomi- og Indenrigsministeriet, direktør for DMI

Tak for muligheden for at deltage i stafetten om den offentlige sektor og det, Lisbeth Binderup kalder ”Kommunen 3.0” – fællesskabskommunen. Det er en vigtig dagsorden.

Jeg er enig i, at kommunerne er midt i en overgangsfase, en modernisering om man vil, som kalder på nye roller. Vi ser det ved, at kommunerne stiller nye krav til borgerne. Ældre bliver trænet til selv at bruge støttestrømper i stedet for, at hjemmehjælperen kommer forbi to gange dagligt og tager strømperne af og på. Kommuner stiller haveredskaber til rådighed for frivillige i mindre lokalsamfund i stedet for selv at så og passe blomsterne i blomsterkummerne ved gadekæret. Når kommunerne på den måde stiller nye krav til borgerne, må både lokalpolitikere og det lokale embedsværk også tilpasse sig den nye ”kommunemodel”.

Det lokale demokrati er udfordret

Hvad er min baggrund for at kloge mig ud i dette emne?

Siden januar har jeg haft fornøjelsen af at lede et projekt, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager satte i gang. Opgaven lød: Tag temperaturen på det lokale demokrati. Mere konkret har vi løst opgaven ved, at analyse- og forskningsinstituttet KORA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse for ministeriet, samtidig med, at ministeriets task force ud i det lokale demokrati har gennemført en ”demokratirundtur” til 17 vidt forskellige kommuner. Vi har talt med borgmestre, kommunale direktører og frem for alt: borgere! Vi har bl.a. holdt demokrativærksteder i hver af de 17 kommuner, hvor vi har bedt deltagerne svare på, hvordan deres lokalpolitikere skal tilrettelægge processen, hvis det er nødvendigt at lukke en af kommunens skoler. Det kunne få de fleste borgere ud på stolekanten.

Både spørgeskemaundersøgelsen og rundturen er afsluttet, og ministeriets rapport er lige på trapperne. Og jeg tør godt her løfte sløret for vores konklusion: det lokale demokrati er udfordret. Men samtidig er det min klare opfattelse, at der blandt både lokalpolitikere og borgere er en vilje til at styrke det lokale fællesskab efter nogle år, der har tæret på det lokale demokrati.

Borgerne har det fleste steder på min rundtur givet udtryk for, at de oplever en større afstand mellem dem og deres lokalpolitikere nu end tidligere. Kommunalreformen kan være en del af forklaringen – den var medvirkende til, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra godt 5000 til 2500. Men kommunalreformen forklarer ikke udfordringerne for det lokale demokrati alene. Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise er et centralt element, som Lisbeth Binderup også nævner. På min rundtur fik jeg indtryk af, at kommunalpolitik mange steder er kommet til at handle om netop økonomi. Også i et omfang, hvor de kommunale ledere og lokalpolitikere har forsømt at inddrage borgerne undervejs i processen. Og her tror jeg, vi står med selve nøglen til at forny det lokale demokrati: lokalpolitikerne skal i højere grad lytte til borgerne og bruge deres input til at finde bedre løsninger.

Åbenhed for borgerne

Det fører mig til Lisbeth Binderups spørgsmål: Kan offentlige ledere spille en aktiv rolle i arbejdet med at forny og forstærke det lokale demokrati, gennem øget dialog mellem borgere og politikere, med det formål at styrke legitimiteten af de politiske beslutninger og dermed styrke det lokale demokrati?

Mit svar er rungende og kort: JA! Vi kan som offentlige ledere gøre en forskel – og vi skal.

Vi skal bistå politikerne i at nå de politiske mål, de har sat sig. Og vi skal bistå dem i at føre de beslutninger ud i livet, som de træffer. I begge tilfælde har vi som offentlige ledere vide muligheder for at gøre en forskel. Både i forhold til, hvor åbne processer der bliver tilrettelagt, og hvor meget borgerne bliver inddraget. Den gammeldags ”vi alene vide”-kultur blandt embedsmændene skal simpelthen helt forsvinde.

De borgere, jeg har mødt på min demokratirundtur, udtrykte tydeligt en vilje til at engagere sig i deres lokale demokrati og i de lokalpolitiske beslutninger, som får konsekvenser for dem. Men på visse betingelser. De kræver, at politikerne tilrettelægger beslutningsprocesserne som f.eks. ny skolestruktur som en åben, transparent proces. De kræver at få tal og fakta på bordet, så de kan se konsekvenserne af de forskellige muligheder. Og de kræver at blive inddraget så tidligt i processerne, at de kan nå at få reel indflydelse på beslutningsprocessen.

Det kan man vel ret beset ikke fortænke dem i? Uden muligheden for reel indflydelse, hvad skal deres motivation for at engagere sig og stille sig til rådighed så være?

Mit svar til dig, Lisbeth er, at: Ja, jeg deler i store træk din optimisme, når det kommer til det lokale folkestyre. Jeg har tiltro til, at det nye kuld kommunalpolitikere, som vi skal vælge nu til efteråret, vil udstikke klare politiske signaler om, at dialogen med lokalsamfundene og borgerinddragelsen skal højere op på dagsordenen. Dermed kan embedsfolkene ikke være det fjerneste i tvivl om, at det er slut med lukkede processer bag nedrullede gardiner på rådhusene og snuptags-løsninger, der farer hen over hovederne på de borgere, det får konsekvenser for.

I åben dialog vil politikere, borgere og embedsfolk kunne finde bedre løsninger på mange udfordringer. Og samtidig styrke det lokale fællesskab.

Stafetten går til Jacob Bundsgaard

Derfor har jeg valgt at sende stafetten videre til Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard. Mine spørgsmål til ham er: Hvilke forventninger har du til embedsværkets evne og vilje til at lytte? Og: hvor store ambitioner om øget dialog og borgerinddragelse tror du, det næste kuld kommunalpolitikere vil sætte sig i byrådsstolene med fra næste valgperiode? Det er et indlæg jeg glæder mig til at læse!

 

Emneord: Lederskab, Ledelse, Demokrati, Lokaldemokrati, Marianne Thyrring, Jacob Bundsgaard, Borgerinddragelse, Offentlig ledelse
Lederskabs-stafetten på DenOffentlige.dk Lederskabs-stafetten skal mobilisere lederskabsreformen over Danmark. Hvis vi vil kunne håndtere fremtidens samfundsmæssige udfordringer, stiller det krav om lederskab i alle sektorer og på alle...
Aktivitet: Artikler: 46 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 12.09.13 henriette
  brug de lokale aktører

  jeg mener at man med fordel også kunne inddrage de medarbejdere "på gulevet" der skal omsætte tanker og visioner til handlinger. Der ved man om nogen om tingene holder vand! Er der en rød tråd mellem det forvaltningen og myndighedsområderne sætter i søen eller bliver det blot endnu et stykke papir der aldrig kommer live.

 • 12.09.13 Leif Jeberg
  Web 2.0 og de sociale medier ændrer spillereglerne på den lokalpolitiske bane!

  Må det være tilladt at underbygge dette spændende indlægs udtalte behov for for ”Kommunen 3.0” – fællesskabskommunen" ved en case fra det virkelig.

  Nedenstående læserbrev blev bragt i Sjællandske i marts i år i kampen mod etablering af et shoppingscenter i Vordingborg by, som på sigt ville aflive handelslivet i kommunes to ligeværdige købssteder Præstø og Stege.

  "Nye politiske spilleregler - også i Vordingborg

  Leder i Sjællandske den 6. marts 2013 diskuterer de nye politiske spilleregler! Nogle politikere kan ikke lide Vordingborgpolitikernes-vogter.dk. Vi beskyldes for at true og afpresse politikerne, ja, vi er sågar blevet beskyldt af Niels Fog (C) for at være halvkorrupte og sammenlignet med torturstater.

  I politikere må imidlertid vænne jer til, at de sociale medier har ændret spillereglerne på den politiske bane, jævnfør lederen i Sjællandske 6. marts. I politikere protesterer mod, at vi vælgere vil kende til jeres holdninger? Ja, så uartige er vi faktisk, for vi vil vælge jer på jeres politiske holdninger og værdier - ikke på jeres evne til at sagsbehandle?

  Vi er borgere med holdninger og værdier, og dem vil vi kæmpe for. Er vi blevet de reelle politikere, og I politikere blot til umedgørlige sagsbehandlere? I politikere vil undersøge projekter i detaljer, før I vil tage stilling. Det kalder I “den demokratiske proces”. Men når vi spørger til jeres holdninger, kalder I os udemokratiske og påstår, at vi blander os i den demokratiske proces?

  Jeg har arbejdet med forandringsprocesser i mange år, og det er min erfaring, at det er helt afgørende for succes, at medarbejdere (læs borgere) involveres i processen, før ledelsen (læs politikerne) låser sig fast på en løsning. Når først ledelsen har erkendt, hvad den vil, giver den sjældent rum til ændringsønsker.

  For tiden er I politikere i Vordingborg Kommune i færd med at forholde jer til et shoppingcenter i Vordingborg. Når I har fundet den løsning, I foretrækker, vil I sende jeres forslag i høring hos borgerne. Og ved den slags lejligheder plejer I at sige:

  “Nu skal I borgere jo ikke regne med, at vi indarbejder jeres ændringsforslag, for vi kan jo ikke efterkomme alles ønsker, men vi lytter til jer”.

  Vi borgere oplever, at I politikere stort set gennemfører jeres forslag uændret efter høringen. Men hvem lytter I egentlig til i jeres erkendelsesfase? Jo, det er såmænd embedsmændene, konsulenterne, investorerne bliver først hørt, når I har besluttet jer?

  Men det er jer, der i virkeligheden leverer et pseudo demokrati, når I ikke involverer os, før I beslutter jer borgere ønsker et sandt demokrati. Vi vil på banen, har låst jer fast i jeres egen selvforståelse, og I kommer til at indse, at spillereglerne på den politiske bane har ændret sig.

  De sociale mediers indtog kan I ikke ignorere. Store multinationale virksomheder som Toyota har opdaget det, Netto om polske varer har opdaget det, den amerikanske præsident har opdaget det, diktatorerne i Mellemøsten har opdaget det - mon ikke osse I lokalpolitikere vil opdage det?

  Kære politikere, involver os før I beslutter jer – det er besværligt, men det giver varige løsninger og tilfredse borgere.

  Vi vælgere er kompetente borgere og vi engagerer os gerne - om I synes om det eller ej!"

  Leif Jeberg

 • 11.09.13 Leif Jeberg
  Vordingborg kommune er et eksempel på en kommune, hvor nærdemokratiet er nødlidende.

  Et interessant indlæg, som bekræfter problematikken i Vordingborg kommune. Ærgerligt, at denne kommune ikke har været med i undersøgelsen.

  I Vordingborg kommune har vi flere eksempler på, at kommunen ved væsentlige og betydningsfulde projekter holder borgerne uden for indflydelse. Politikerne færdighandler deres projekter i lukkethed sammen med embedsmændene og ofte ved hjælp af konsulenter, hvorefter projekterne sendes i den lovpligtige høring. På dette sene tidspunkt i processen er politikerne så fastlåste i deres stillingstagen, at borgernes indflydelse er på niveauet "at rette som til der eller omvendt".

  Af total magtesløshed har undertegnede designet en blog med det formål at gøre en forskel til kommunevalget til november. Den er blevet en stor succes, og har på det seneste ført til etablering af en borgerliste.

  Bloggen er et eksempel på, at web 2.0 og de sociale medier ændrer spillereglerne på den lokalpolitiske bane. De gamle politikere er meget fortørnede over på den måde at blive udfordret offentligt - deres rævekager tvinges nu frem i lyset, og borgerne får et kvalificeret overblik over politikerne dispositioner og holdninger. Det politiske fokus forstærkes yderligere, fordi både TV og de trykte medier begynder at interessere sig for bloggen, når de registrerer dens mange besøg.

  Er er nogen, der vil forsøge sig med noget tilsvarende i deres forsøg på at råbe lokalpolitikerne op, så kontakt mig via bloggen. Jeg stiller gerne mine erfaringer til rådighed.

  Se bloggen her: vordingborgpolitikernes-vogter.dk

  Leif Jeberg

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også