COK

COK

Lyskær 3e, 1. sal, 2730 Herlev

Telefon: 26830320 Website: www.cok.dk E-mail:

COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetencetilbud for politikere, ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.

Som kommunernes kompetencecenter i forening skaber COK sammenhæng mellem kompetencebehov og praksisnære færdigheder for alle personalegrupper i den kommunale sektor. Netop nu understøtter COK velfærdsreformer på social-, skole- og beskæftigelsesområderne.

COK har kontorer i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og Herlev med i alt cirka 70 medarbejdere.

 

Blogs

 • Verdensmålene – realpolitik eller skåltaler?
  08.05.19 Bæredygtighed

  Der er en risiko for, at verdensmålene gør sig mest på glittet papir, i skåltaler og farverige pins. Skal vi lykkes med at omsætte verdensmålene til handlinger og konkrete løsninger, kræver det, at det offentlige Danmark har en fælles køreplan.

 • Tid til et mere nuanceret syn på ressourcer
  26.03.19 Sundhed

  Måske er det tid til at se på, at sundhedsadministrative medarbejdere ikke kun kan være aflastende for frontpersonalet i forbindelse med bestemte opgaver, men at de også kan bidrage med nye perspektiver i et sundhedsvæsen under pres.

 • Brugen af data stiger, men hvad med kvaliteten?
  18.02.19 Velfærd

  Med de igangværende forhandlinger om sundhedsreformen vover jeg den påstand, at kravet til brug af data i forbindelse med kvalitetssikring og ressourcestyring i ældreplejen stiger.

 • 176 nyuddannede kommunomer
  20.12.18 Uddannelse

  De seneste års teknologiske udvikling har vist, at digitaliseringen og automatisering slår mest igennem på den kommunal og regionale administration.. Det kræver administrative medarbejdere med de rigtige kompetencer og løbende kompetenceudvikling.

 • Det offentlige har brug for stærke projektledere
  06.08.18 Ledelse

  Offentlig projektledelse er en disciplin for sig. I en ofte uforudsigelig hverdag får kerneopgaven let forrang for dit projekt. Derfor er konkrete redskaber og uddannelse nødvendige.

 • Lad filosofien forme dit personlige ledelsesgrundlag
  27.06.18 Ledelse

  Som dygtig offentlig leder skal man ifølge Ledelseskommissionen kombinere handlekraft, personlig indsigt og selvforståelse. Og samtidig forankre den personlige identitet i faglighed og organisatorisk indsigt. Sympatisk, men svært i praksis.

 • Et stærkt kommunalpolitisk fællesskab
  14.03.18 Ledelse

  Årets Kommunalpolitiske Topmøde er veloverstået. Det satte bl.a. fokus på kommunalpolitisk lederskab i en kompleks og foranderlig verden, hvor udviklingen er svær at forudsige og behovet for et stærkt kommunalt fællesskab fortsat er vigtigt.

 • "Strategisk ulydighed" kan være den bedste vej frem
  23.02.18 Ledelse

  Den kommunale mellemleder spiller en afgørende rolle i at gøre politiske visioner og strategiske fokusområder til virkelighed. Nogle gange er den bedste vej evnen til at udvise kortvarig ”strategisk ulydighed” - men den kræver en åben ledelsesdialog.

 • Den kommunale familie løfter flere omstillinger i flok
  13.12.17 Ledelse

  Nøjagtig som 1967 kalder nutiden og fremtiden på en strategisk tilgang til kompetenceudvikling og et velfungerende kompetenceberedskab i kommunerne.

 • Tillykke med valget
  06.12.17 Politik

  Velkommen til de nyvalgte kommunalpolitikere og opgaven med at prioritere og lede udviklingen i den offentlige, lokale velfærd.

 • Hvordan giver vi lokalpolitikere de bedste vilkår?
  13.10.17 Politik

  Enhver kommune bør løbende have principiel drøftelse af, hvor skellet mellem politik og administration går. Ellers vokser risikoen for, at kommunalpolitikerne graver sig ned i for mange enkeltsager fremfor at varetage det politiske lederskab.

 • Hvis psykisk robusthed er løsningen, hvad er så problemet?
  26.09.17 Ledelse

  Psykisk robusthed optræder overalt pt.: I konsulenternes markedsføringsmateriale om vejen til et bedre arbejdsliv, som krav i jobannoncerne og i debatindlæg fra fagfolk, der med hver sin tilgang problematiserer og nedgør ideen om psykisk robusthed.

 • Frivillighed – en vigtig vej til bedre velfærd
  06.09.17 Velfærd

  Landsbyklynger med fokus på vækst, fællessang på plejecenteret eller mentorer der hjælper udsatte børn tilbage på sporet – frivillige initiativer spirer over hele Danmark til gavn for lokalsamfundet og den kommunale velfærd.

 • Fremtidens skolelederuddannelse – mere praksisnær og større fagligt fokus
  08.06.17 Ledelse

  Nye krav og opgaver i skoleledelse er ikke en isoleret udviklingstendens, men spreder sig i fuld fart til andre kommunale fagområder. Derfor forventer COK også, at bl.a. øget praksisnærhed fra en ny skolelederuddannelse spreder sig på samme vis.

 • Kommunalpolitikere bliver aldrig "færdiguddannet"
  16.05.17 Politik

  Der skal langt mere end én valgperiode til at ’færdiguddanne’ landets kommunalpolitikere, viser COK's ”Politikerundersøgelse 2017 – udfordringer og kompetencebehov”. Det centrale spørgsmål er, om de nogensinde bliver - og skal blive - færdiguddannet?

 • Kære leder: Hold de varme hænder varme
  01.05.17 Ledelse

  Medarbejderne i den offentlige sektor er under ekstremt pres i en hektisk hverdag, præget af opgaver med en stigende kompleksitet. Desværre genspejler kompleksiteten sig hverken i ledelsen eller organisationens måde at håndtere dagligdagen på.

 • Faldgruber i faglig ledelse
  18.04.17 Ledelse

  Faglig ledelse scorer højt på den offentlige dagsorden i øjeblikket. Men er faglig ledelse virkelig det nye sort, eller skal vi være opmærksom på faldgruber i jagten på den bedste ledelse af fagprofessionelle?

 • Smid ikke HK'erne ud - uddan dem
  05.04.17 Velfærd

  HK Kommunal Nordjylland opfordrer nordjyske kommuner og regionen til øget samarbejde om uddannelse.

 • Borgerinddragelse forudsætter nye kompetencer
  02.04.17 Velfærd

  Kommunerne er i gang med at gentænke de centrale velfærdsområder og velfærdsløsninger. Temaet var også til debat på KL's Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg, hvor politisk fokus var på, at borgerinddragelse er en oplagt tilgang og et nyttigt redskab.

 • Bliv skarp på rollen som digital leder
  14.03.17 Ledelse

  Hvis kommunerne skal lykkes med at skabe sammenhængende, tilgængelig og effektiv kommunal velfærd ved hjælp af it-løsninger, er der brug for et langt mere strategisk blik på digitalisering.

 • Faglig ledelse gennem hele ledelseskæden
  02.03.17 Ledelse

  Den fornyede interesse for faglig ledelse er ikke opstået ud af det blå. De normsættende politiske udmeldinger og den fortsatte strøm af velfærdsreformer har medført, at faglig ledelse er et kvalificeret bud på meningsfuld og effektiv ledelse.

 • Hæv kvaliteten i landets dagtilbud og bryd den sociale arv
  28.02.17 Velfærd

  Fjern blikket fra bakspejlet: Regeringen har afsat en rammebevilling på 580 millioner kroner til at udvikle kvaliteten af dagtilbud. De skal bruges klogt.

 • Data og resultatstyring i skolen - hænger det sammen?
  20.02.17 Velfærd

  Er der overhovedet en sammenhæng mellem resultatstyring og folkeskolens arbejde med elevdata? Både ja og nej, skriver Mai-Britt Herløv Petersen, chefkonsulent, COK i denne blog.

 • Fremtiden fordrer et kommunalt kompetenceberedskab
  25.01.17 Velfærd

  Radikale forandringer, et begrænset økonomisk råderum og prioriteret velfærd er virkeligheden i landets 98 kommuner og fællesnævneren for nogle af de mange oplæg og debatter på KLs Kommunaløkonomiske Forum, KØF, i sidste uge i Ålborg.

 • ReformDanmark: Skab træningsbaner på jobcentrene, så medarbejderne kan øve sig
  15.12.16 Ledelse

  Hvis medarbejderne i jobcentrene – endnu en gang – skal ændre tilgangen til borgerne, så er det altafgørende, at lederne ændrer syn på efteruddannelse og vejen til nye kompetencer.

Artikler

 • Kommunens økonomiafdeling: Virkelighedens vogtere
  02.03.20 Kommunalt

  Økonomikonsulenterne er på mange måder virkelighedens vogtere, når reformerne ruller, buzzwordene blomstrer og andre drømmer stort i den offentlige sektor. Det mener forsker i styringsdesign i den offentlige sektor, Leon Lerborg.

 • Digitalisering kræver ledelse
  24.05.19 Ledelse

  Tiden er ikke længere til store it-systemer eller mange spredte digitaliseringsprojekter. I stedet er opgaven at finde ud af, hvilke digitale løsninger og teknologier, der er modne nok til, at kommunerne skal satse på dem. Det kræver ledelse.

 • Ny i ledelse … på vej mod en ny rolle
  03.05.19 Ledelse

  COK sætter i her i 2019 fokus på det at være ny i ledelse. En ny rolle som ofte giver mange frustrationer midt i glæden over at være udvalgt og tildelt det ledelsesmæssige ansvar.

 • Lederuddannelse: En løftestang for strategisk udvikling af organisationen
  25.03.19 Uddannelse

  En bevidst ambition med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er fra udbyder COK’s side at sikre både kompetenceudviklingen af den enkelte leder og den strategiske udvikling af organisationen. En ambition, topledelsen i Aarhus Kommune bakker op om.

 • Ledere har også følelser - og pligt til at tackle dem
  13.03.19 Ledelse

  Du behøver ikke elske dine medarbejdere. Men ægte interesse og respekt for medarbejderne er et must, skriver ekspert i ledelse og organisation Hanne Lykke.

 • Offentlige indkøb af kurser og konferencer i vækst
  04.03.19 Uddannelse

  Der er gode nyheder for udbydere af kurser og konferencer til offentlige indkøbere. Indkøbene er i stærk stigning. Det sker efter et markant skift fra et broget og negativt billede for udbyderne for blot få år siden.

 • Nyuddannede kommunomer i Norddjurs Kommune: Uddannelse er en investering
  19.12.18 Uddannelse

  Tre af Norddjurs Kommunes medarbejdere bliver den 20. december færdiguddannet som kommunomer. Det giver dem mulighed for at udvikle deres kompetencer i takt med, at den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig.

 • Gitte får efteruddannelse mod alle odds
  05.12.18 Uddannelse

  55-årige Gitte Biltriss i Team Job i Lejre Kommune er i gang med en kommunal uddannelse, som hun får imod alle odds.

 • Data kan skabe vækst og grøn omstilling
  21.11.18 Velfærd

  Systematisk brug af data rummer store potentialer for vækst og grøn omstilling, men åbner samtidig op for etiske udfordringer.

 • Næstved sætter alle sejl til på efteruddannelse
  09.11.18 Uddannelse

  Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune har netop afsluttet et storstilet kompetenceudviklingsforløb. I løbet af det seneste halvandet år har godt 100 medarbejdere siddet på skolebænken og været fordi eksamenslokalets grønne dug i COK.

 • Bosteder mangler sundhedsfaglige kompetencer
  02.11.18 Social

  Det første risikobaserede tilsyn med landets bosteder har ført til påbud for knap hver tredje af de 136 tilsynsbesøg. Det er medicinhåndteringen og den sundhedsfaglige dokumentation, som halter.

 • Kommunerne på Vestegnen trækker UU-vejledningen hjem
  31.10.18 Uddannelse

  UU Vestegnen bliver nedlagt, og UU-vejlederne er på vej tilbage til kommunerne. Fra august 2019 vil UU-vejledningen fx blive en del af de kommunale jobcentre. En beslutning, der både medfører faglige, organisatoriske og personlige forandringer.

 • Det nødvendige samarbejde mellem medarbejdere og pårørende
  10.10.18 Velfærd

  At inddrage pårørende i omsorgsarbejdet bliver i større og større udstrækning set som en del af opgaveløsningen på plejehjem, bosteder og hospitaler. Ved fælles indsats kan det lykkes at etablere det nødvendige samarbejde og forebygge konflikter.

 • Kommunalpolitikerne er godt i gang
  26.09.18 Politik

  Der er allerede gået et havlt år af indeværende kommunale valgperiode. Heldigvis er de nyvalgte politikere klædt godt på - for knap 75% af dem har skudt deres kommunalpolitiske virke i gang med støtte fra COKs Kattegatforløb.

 • Skriv så borgerne forstår det
  17.08.18 Velfærd

  Det offentlige skal ifølge forvaltningsloven skrive i et sprog, som borgerne forstår. Men det sker ikke altid. Ifølge forfatterne til ny bog kan offentlige ledere og medarbejdere blive bedre til at tage ansvar for en forståelig kommunikation.

 • Implementering af læringsplatform: 6 gode råd
  10.08.18 Ledelse

  Rammesæt den digitale forandring, giv implementeringen tid og styrk teamsamarbejdet. Sådan lyder nogle af de gode råd fra projektleder Mads-Peter Galtt i KL til de skoleledelser, der lige nu er i gang med at implementere læringsplatforme.

 • Replik til Ledelseskommissionen: Bedre ledelse er vigtigere end flere ledere
  20.06.18 Ledelse

  Ledelseskraft viser sig ved, at medarbejderne er handlekraftige og forandringsfleksible i deres daglige virke. Fremtidens organisationer har derfor ikke brug for formelt udpegede ledere, men at medarbejdere at medarbejdere tager ledelse på sig.

 • Læringsledelse: Nye kompetencer skal skabe bedre forløb i skoler og dagtilbud
  25.05.18 Ledelse

  100 medarbejdere fra Aalborg Kommunes PPR er nyuddannede konsulenter i læringsledelse og skal bruge deres kompetencer til bedre vejledningsforløb med pædagogisk personale i skoler og dagtilbud.

 • Kommunale ledere skal lede – men også lytte
  17.05.18 Ledelse

  Motiverende samtaler er relevante også for ledere, fordi en stor del af lederskabet netop går ud på at motivere medarbejdere, siger Bente Malig Larsen, der underviser i Den motiverende samtale hos COK.

 • Specialenhed i Københavns Kommune har skabt én fælles kerneopgave
  18.04.18 Velfærd

  Samarbejdsrum, legitimitet og tillid til det tværgående samarbejde er resultatet af Specialenhedens arbejde i Københavns Kommune. Enheden skaber sammenhæng i sagsbehandlingen mellem to forvaltninger.

 • Ny i politik: Hurtigere i gang efter introduktion
  07.03.18 Politik

  Siden januar har nyvalgte kommunalpolitikere fra hele landet deltaget i COK-introforløbet Kattegat 2018. En af dem er Peter Buchreitz Harbo fra Vesthimmerlands Kommune, 19 år gammel og ny i kommunalpolitik.

 • Ti principper når ledere skal styre projekter
  28.02.18 Ledelse

  Projektarbejdsformen stiller nye og anderledes krav til ledere. Høje-Taastrup Kommune har opstillet ti principper for godt styregruppearbejde.

 • Favrskov: Styrket borgerkontakt kan nedbringe antallet af klager
  21.02.18 Velfærd

  De første erfaringer fra et projekt om Styrket Borgerkontakt i Favrskov Kommune viser, at medarbejderne ved hjælp af nemme teknikker, undgår mange konflikter og får færre klager fra borgerne, som i højere grad føler sig hørt og set.

 • Det kræver nysgerrighed at gøre data til information
  09.02.18 Ledelse

  Sundhedsvæsnet er fuld af data, men for at blive til information, som beslutningstagere og medarbejdere kan bruge i det dagelige arbejde, skal data sættes i kontekst. Det lærer lægesekretærer på nyt efteruddannelsesmodul.

 • Bedre ledelse er vigtigere end flere ledere
  07.02.18 Ledelse

  Ledelseskraft er, når medarbejdere er er handlekraftige og forandringsfleksible. Fremtidens organisationer har derfor ikke brug for formelt udpegede ledere, men at medarbejdere tager ledelse på sig, mener belgisk forfatter.

 • Sætter ledelse i verdensklasse på dagsordenen
  04.12.17 Ledelse

  Hvad er det personlige ’why’ i ledelse, hvad bliver Ledelseskommisionens kommende anbefalinger og er ledelse overhovedet nødvendigt? Det er spørgsmål, COK sætter fokus på, når konferencen ’Chef i Teknik og Miljø 2018’ finder sted.

 • Nyvalgte politikere får tilbudt kursus i byrådsarbejde
  30.11.17 Politik

  Mange nye byrådsmedlemmer vælger at få et kursus i det arbejde, der venter dem, når de starter i byrådene.

 • Politikere holder ikke altid fast i beslutninger
  30.11.17 Politik

  I Silkeborg har 30 lokalråd høringsret. Det betyder mange møder, men også at borgerne føler sig lyttet til.

 • Fri af snærende takststyring – værdi for patienten tæller
  10.11.17 Ledelse

  Bornholm udvikler sit hospital med nye metoder, og det har stor betydning for lægesekretærerne. Og i sidste ende for patienterne, som det hele handler om.

 • Kroniske smerter kræver tværfagligt samarbejde
  08.11.17 Velfærd

  Der er brug for mere viden om patienter med kroniske smerter, mener Bjarne Richter Bjelke, COK.

 • 50 år med COK: Fra højskole til læringspartner
  02.11.17 Velfærd

  COK er fyldt 50 år og gør status over en historie der har sat kompetenceudvikling på den kommunale dagsorden.

 • Thisted Kommune styrker dialogen med erhvervslivet
  24.10.17 Velfærd

  Medarbejdere fra Teknisk Forvaltning, Erhvervsafdelingen og Jobcenteret i Thisted Kommune deltager i øjeblikket i forløbet Styrket Erhvervsdialog, arrangeret af COK. De er nu i gang med at omsætte ny viden til konkret adfærd i lokale virksomheder.

 • Odense Kommune på forkant med pædagogisk ledelse
  11.10.17 Ledelse

  Odense Kommune er på én og samme tid på forkant med nationale anbefalinger til fremtidens skolelederuddannelse og et lokalt generationsskifte blandt skole- og dagtilbudslederne med en ny diplomuddannelse i pædagogisk ledelse.

 • Udviklingsforløb understøtter ny styringsstrategi
  06.10.17 Ledelse

  Center for Arbejdsmarked (CAM) i Næstved Kommune deltager i efteråret i ”Kompetenceudvikling i CAM”, som COK står for. Det bygger på en analyse, der har kortlagt sammenhængen mellem implementering af ny strategi og medarbejdernes kompetencebehov.

 • Uddannelse styrker proceskompetencer
  04.10.17 Ledelse

  Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune uddannede i 2016 i samarbejde med COK et hold interne konsulenter i procesledelse og facilitering. I år har endnu et hold afsluttet uddannelsen, og forvaltningen begynder nu at mærke effekten.

 • Faglig ledelse er ikke for sarte sjæle
  30.09.17 Ledelse

  Faglig ledelse blomstrer i alle former og farver. Det er efterspurgt af medarbejderne, som ønsker sparring og retning i det daglige arbejde - og faglig ledelse efterspørges også af det politiske niveau som valgmuligheder i den politiske proces.

 • Ny kontroluddannelse får ros af deltagerne
  22.09.17 Velfærd

  Den nye uddannelse for kontrolmedarbejdere får stor ros af de første deltagere for at skabe videndeling og genopfriske viden om lovgivning. Uddannelsen har nu åbnet for nye tilmeldinger.

 • Journalisering - en grundpille i den kommunale forvaltning
  06.09.17 Velfærd

  Journalisering er ikke innovation – til gengæld er det en af de vigtigste grundpiller i den kommunale forvaltning, mener Pernille Bischoff, borgerrådgiver og underviser på COK-kurset "Tag ansvar for jeres journalisering".

 • Stor ros til ny kontroluddannelse
  01.09.17 Velfærd

  Forsøget med en ny uddannelse inden for kontrol bliver rost af deltagerne. En af dem mener, at også mange andre end kontrolmedarbejdere kan få udbytte af uddannelsen, der nu udbydes i Herlev og Aarhus.

 • Hvordan mindsker vi brugen af magt?
  30.08.17 Velfærd

  Bring de forskellige fagligheder i spil, lyder det fra COK’s Jeanette Schjællerup.

 • "Jeg skal ikke rådgive eller vejlede - jeg skal supervisere"
  25.08.17 Velfærd

  Leif Storgaard har taget en udddannelse som supervisor med afsæt i sit faglighed som socialpædagog og familieterapeut. Og han har lært at sidde på sine hænder og have fokus på den gensidige kontrakt med den, han superviserer.

 • Det store skridt fra medarbejder til leder
  23.08.17 Ledelse

  Hvordan er det at gå fra medarbejder til leder? Vivi Dahl, fortæller her om, hvordan hun tog springet fra at være pædagog til at blive konstitueret afdelingsleder i Randers Kommune efter et førleder-afklaringskursus.

 • Gensidig tillid og respekt for hinandens banehalvdel
  18.08.17 Ledelse

  God politisk betjening handler om at kende historik og retning, at orientere hinanden løbende og om gensidig respekt for hinandens arbejdsgange. Det mener Jytte Bendtsen, udvalgsformand i Vallensbæk Kommune.

 • Uformel ledelse uden gulerod eller pisk: Distribueret lederskab
  15.08.17 Ledelse

  Distribueret lederskab er, når medarbejdere bliver involveret i at løse formelle og uformelle ledelsesopgaver. Det sker som en naturlig konsekvens af færre ledelseslag og større opgavekompleksitet. Men er ikke uden udfordringer eller begrænsninger.

 • Uddannelse i konflikthåndtering giver lægesekretærer større robusthed
  09.06.17 Velfærd

  Lægesekretærerne på vestjysk akutafdeling har lært at konflikthåndtere patienter, som reagerer voldsomt og pårørende, som er i sorg. Det har givet dem redskaber til at optræde mere professionelt og har gjort arbejdspladsen mere attraktiv.

 • Borgerne er en stor udfordring for kommunalpolitikere
  29.05.17 Velfærd

  "Komplekse problemstillinger" er den største udfordringer for kommunalpolitikerne. Men lige efter kommer "borgerinddragelse", viser en undersøgelse foretaget af COK i 95 kommuner.

 • Jobrotation styrker tværfagligt fællesskab
  24.05.17 Velfærd

  Et jobrotationsforløb i Aarhus Kommune sikrer bedre rammer for fælles kompetenceudvikling og har bragt Børn og Unge et skridt nærmere målet om at skabe en faglig fælles administration.

 • Ny udddannelse til kontrolmedarbejdere
  18.05.17 Velfærd

  Et samarbejde mellem HK Kommunal, KL og COK har mundet ud en helt ny uddannelse på kontrolområdet. Og samtidig har det skabt et overblik over eksisterende uddannelser.

 • Korrekt kontering viser, at vi gør det rigtige
  05.05.17 Ledelse

  Leder Claus Henrik Nielsen valgte at tage på kursus i kontering på beskæftigelsesområdet, alene for at blive klogere på den komplekse praksis – og kom hjem med en større forståelse for maskinrummet.

 • På vej mod professionelle læringsfællesskaber
  03.05.17 Velfærd

  Ledelsen skal i spil, og så er der behov for mere tid til at løfte og udvikle teamkoordinatorfunktionen og teamets opgaver, skriver Inga Kastberg-Hansen i en refleksion over udbyttet af at være på teamkoordinatoruddannelse.

 • Tværfaglighed i den store nøddeknækker
  27.04.17 Ledelse

  Organisationsudvikling: I Esbjerg og på Bornholm arbejder teknik-og miljøforvaltningerne på større både tværfagligt og tværforvaltningsmæssigt samarbejde. Det giver gevinster både indad- og udadtil, mener kommunerne.

 • Grovskitse til en fagligt centreret skoleledelsesfunktion
  24.04.17 Velfærd

  De kommende måneder skal Ledelseskommissionen forsøge at komme med et svar på, hvordan vi får bedre offentlige ledere. Skoleledelse er et eksempel på en ledelsesdisciplin, som kvaliteten af et velfærdsområde er dybt afhængig af.

 • Frivillige løser kerneopgaver
  20.04.17 Ledelse

  En rundspørge fra COK om brugen af frivillige i landets kommuner viser ny tendens: De frivillige står ikke længere kun for hyggeopgaver og socialt samvær. De indgår nu i løsningen af kommunale kerneopgaver. Det stiller nye krav til ledelsesopgaven.

 • Hjemmelavet Vorbasse-model gav ejerskab til vejlederopgaven
  10.04.17 Velfærd

  Skoleleder Torben Precht Jensen fra Vorbasse Skole så et behov for en fælles forståelse for vejledning i læringsmålsstyret undervisning. COK hjalp dem frem til en model, der virkede.

 • Styrket borgerkontakt giver glade medarbejdere og tilfredse borgere
  06.04.17 Velfærd

  Medarbejderne fra Borgerservice i Assens Kommune har været på et forløb i Styrket Borgerkontakt for at gøre dem endnu bedre i stand til at se borgernes behov. Her er de blevet trænet i, hvordan de altid optræder imødekommende overfor borgerne.

 • Plejepersonale har berøringsangst overfor emnet 'seksualitet'
  02.04.17 Velfærd

  Når det kommer til mennesker med handicap og deres seksualitet, kan plejepersonale have svært ved at give råd og vejledning, oplever Marianne Gutte, chefkonsulent hos COK.

 • Undersøgelse: Omfanget af borgerinddragelse vokser
  02.04.17 Velfærd

  Borgere og virksomheder i bliver i højere grad inddraget i sagsbehandlingen på teknik-og miljøområdet, viser COK-undersøgelse. Men der er også behov for, at ledere og sagsbehandlere i kommunerne sikrer, at de udsatte borgere bliver hørt.

 • Hvorfor distribueret ledelse?
  23.03.17 Ledelse

  Det er ofte dine medarbejdere, der styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer, men det er stadig dit ansvar, at opgaverne bliver løst. Læs om, hvordan du sikrer dette med distribueret ledelse.

 • Ny COK-undersøgelse: Tværfaglighed er en hård nød
  14.03.17 Ledelse

  COK har netop gennemført en undersøgelse blandt knap 1.100 ledere og medarbejdere på Teknik og Miljø-området i landets kommuner. Undersøgelsen viser, at medarbejdere og ledere især er udfordret, når de skal samarbejde tværfagligt.

 • Fleksjobbere vil have lige vilkår for uddannelse
  23.02.17 Velfærd

  Vi har lige så meget behov for efter- og videreuddannelse, som vores kollegaer har, lyder det fra fleksjobbere, der har sat sig på skolebænken med hjælp fra HK.

 • Behov for mere viden om kroniske smerter
  31.01.17 Velfærd

  Hvis vi skal lykkes med at hjælpe borgere med kroniske smerter til øget trivsel og livskvalitet, er det afgørende, at både det sundheds- og socialfaglige personale får mere viden om, hvordan de skal håndtere borgere med kroniske smerter.

 • Service er mere end hurtig sagsbehandling
  27.01.17

  Formålet med servicemålsaftalen er at sikre en effektiv sagsbehandling i tæt samspil med virksomheder og borgere. Men kommuner skal passe på ikke at fokusere på tid alene, for god service handler også om dialog og sparring.

 • Det kræver tillid at lede professionelle læringsfællesskaber
  19.01.17 Ledelse

  Læringsledelse er helt centralt for det professionelle læringsfællesskab på skoleområdet – både i forhold til elevernes læring og trivsel og teamets egen læring. Det er erfaringen fra 13 kommunale lederseminarer, COK har gennemført i efteråret.

 • Uformel - og ofte ikke anerkendt - ledelse
  13.01.17 Ledelse

  Nye stillingsbetegnelser som koordinator, teamleder, projektleder og tovholder er nye medarbejderroller, hvor medarbejderne befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder. Hvilken autoritet eller hvilket mandat har den uformelle leder?

 • Effektstyring af folkeskolen?
  19.12.16 Velfærd

  Med det nye regeringsgrundlag er der for første gang lagt op til effektbaseret, økonomisk styring i folkeskolen. Regeringen vil afsætte en pulje på 500 mio., som skal tilskynde skoler til en bedre indsats overfor de fagligt svageste elever.

 • Kommende kommunomer: "Vi lærer at sætte borgeren i fokus"
  08.12.16 Velfærd

  Katrine Hjortdahl Jensen og Majken Havtorn har begge fået opgraderet deres kendskab til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og lært nye værktøjer inden for kommunikation og konflikthåndtering.

 • Kunsten at kontere ledige rigtigt
  09.11.16 Infrastruktur

  Det har de tjek på i Drift og Understøtning i Fredericia Kommune efter en kursusdag i fælles forståelse for beskæftigelsesområdet med nye værktøjer til at finde de rigtige informationer, så bogføringen er korrekt, og refusionen kommer i hus.

 • Efteruddannelse bør tage afsæt i kerneopgaven
  03.11.16 Ledelse

  Den eksisterende måde at tænke kompetenceudvikling på er alt for tilfældig.

 • Driftlederuddannelsen: Ledere sender "plejer" på pension
  01.11.16 Ledelse

  Driftsledere er begejstrede for den lovpligtige uddannelse til jobbet, som er lidt af et kinderæg med både jura, ledelse og teknisk drift. Mød to ledere, der har taget ansvar for opgaven efter uddannelsen.

 • Husk mennesket i misbrugsindsatsen
  12.10.16 Velfærd

  Det er et af hovedbudskaberne fra Steen Guldager, som underviser på et COK-kursus i misbrug og psykiske lidelser. Og det var et budskab, der gik rent ind hos afdelingsleder Morten Pedersen fra Næstved Kommune.

 • Ledelse i kompleksitet: Forandring er ikke en rationel proces
  06.10.16 Ledelse

  Udvikling, bevægelse, innovation. Ønsket om forandring er til at få øje på i retorikken om organisation og ledelse. Men gennem hvilke mekanismer sker egentlig forandring i menneskelige fællesskaber?

 • Fleksjobbere har også brug for videreuddannelse
  29.09.16 Velfærd

  Som fleksjobber på netsat tid er det svært at få relevant videreuddannelse. Derfor tog Gitte Møller Pedersen, der arbejder som fleksjobber i Region Nordjylland, initiativ til at få Kommunomuddannelsen tilpasset fleksjobbere gennem COK.

 • Kompleksitet er tæt forbundet til magtrelationer
  21.09.16 Ledelse

  Ledelse i kompleksitet: Når ledere oplever deres virkelighed som kompleks, hvad er så på spil - hvad presser dem? Denne artikel vil pege på, at ”magt” er et centralt begreb, når det kommer til at forstå kompleksitet.

 • Ledelse i kompleksitet: Brug din dømmekraft
  15.09.16 Ledelse

  Der er en stigende erkendelse af ledelse som en kompleks disciplin. Afdelingschef i COK med ansvar for strategi og ledelse, Pernille Thorup, giver her et indblik i kompleksitetsvidenskaberne og i, hvordan du bedst leder i kompleksiteten.

 • Kompleksitet - når virkeligheden overhaler indenom
  06.09.16 Ledelse

  Kompleksitet har igennem en årrække været på alles læber, når der tales om ledelse. Man hører sætninger som: ”Dygtig ledelse handler om evnen til at oversætte kompleksitet”. Men hvad er kompleksitet egentlig - og hvordan håndterer man den?

 • Faglig ledelse - uden gulerod eller pisk
  30.08.16 Ledelse

  Som faglig leder uden formelt personaleansvar står du ofte i et ledelsesrum uden de grundlæggende redskaber til at lede. Hvordan løser du dine ledelsesopgaver og motiverer dine medarbejdere, når du hverken har pisk eller gulerod at gøre godt med?

 • Læreres og pædagogers læring skal i centrum
  23.08.16 Ledelse

  Tre år efter skolereformen: Nu skal lærere og pædagogers læring i centrum. Udviklingen af elevernes læring går gennem ledelsen af de lærende lærere og pædagoger.

 • Ledelse er rodet og uforudsigelig
  17.08.16 Ledelse

  I artikelserien 'Ledelse i kompleksitet' sætter chefkonsulent i COK, Karina Solsø, fokus på, hvordan ledere som grundpræmis må navigere i en kompleks virkelighed med mange modsatrettede interesser.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner