COK

COK

Lyskær 3e, 1. sal, 2730 Herlev

Telefon: 26830320 Website: www.cok.dk E-mail:

COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompetencetilbud for politikere, ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.

Som kommunernes kompetencecenter i forening skaber COK sammenhæng mellem kompetencebehov og praksisnære færdigheder for alle personalegrupper i den kommunale sektor. Netop nu understøtter COK velfærdsreformer på social-, skole- og beskæftigelsesområderne.

COK har kontorer i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og Herlev med i alt cirka 70 medarbejdere.

 

Blogs

  • Verdensmålene – realpolitik eller skåltaler?
    08.05.19 Bæredygtighed

    Der er en risiko for, at verdensmålene gør sig mest på glittet papir, i skåltaler og farverige pins. Skal vi lykkes med at omsætte verdensmålene til handlinger og konkrete løsninger, kræver det, at det offentlige Danmark har en fælles køreplan.

  • Tid til et mere nuanceret syn på ressourcer
    26.03.19 Sundhed

    Måske er det tid til at se på, at sundhedsadministrative medarbejdere ikke kun kan være aflastende for frontpersonalet i forbindelse med bestemte opgaver, men at de også kan bidrage med nye perspektiver i et sundhedsvæsen under pres.

  • Brugen af data stiger, men hvad med kvaliteten?
    18.02.19 Velfærd

    Med de igangværende forhandlinger om sundhedsreformen vover jeg den påstand, at kravet til brug af data i forbindelse med kvalitetssikring og ressourcestyring i ældreplejen stiger.

  • 176 nyuddannede kommunomer
    20.12.18 Uddannelse

    De seneste års teknologiske udvikling har vist, at digitaliseringen og automatisering slår mest igennem på den kommunal og regionale administration.. Det kræver administrative medarbejdere med de rigtige kompetencer og løbende kompetenceudvikling.

  • Det offentlige har brug for stærke projektledere
    06.08.18 Ledelse

    Offentlig projektledelse er en disciplin for sig. I en ofte uforudsigelig hverdag får kerneopgaven let forrang for dit projekt. Derfor er konkrete redskaber og uddannelse nødvendige.

  • Lad filosofien forme dit personlige ledelsesgrundlag
    27.06.18 Ledelse

    Som dygtig offentlig leder skal man ifølge Ledelseskommissionen kombinere handlekraft, personlig indsigt og selvforståelse. Og samtidig forankre den personlige identitet i faglighed og organisatorisk indsigt. Sympatisk, men svært i praksis.

  • Et stærkt kommunalpolitisk fællesskab
    14.03.18 Ledelse

    Årets Kommunalpolitiske Topmøde er veloverstået. Det satte bl.a. fokus på kommunalpolitisk lederskab i en kompleks og foranderlig verden, hvor udviklingen er svær at forudsige og behovet for et stærkt kommunalt fællesskab fortsat er vigtigt.

  • "Strategisk ulydighed" kan være den bedste vej frem
    23.02.18 Ledelse

    Den kommunale mellemleder spiller en afgørende rolle i at gøre politiske visioner og strategiske fokusområder til virkelighed. Nogle gange er den bedste vej evnen til at udvise kortvarig ”strategisk ulydighed” - men den kræver en åben ledelsesdialog.

  • Den kommunale familie løfter flere omstillinger i flok
    13.12.17 Ledelse

    Nøjagtig som 1967 kalder nutiden og fremtiden på en strategisk tilgang til kompetenceudvikling og et velfungerende kompetenceberedskab i kommunerne.

  • Tillykke med valget
    06.12.17 Politik

    Velkommen til de nyvalgte kommunalpolitikere og opgaven med at prioritere og lede udviklingen i den offentlige, lokale velfærd.

  • Hvordan giver vi lokalpolitikere de bedste vilkår?
    13.10.17 Politik

    Enhver kommune bør løbende have principiel drøftelse af, hvor skellet mellem politik og administration går. Ellers vokser risikoen for, at kommunalpolitikerne graver sig ned i for mange enkeltsager fremfor at varetage det politiske lederskab.

  • Hvis psykisk robusthed er løsningen, hvad er så problemet?
    26.09.17 Ledelse

    Psykisk robusthed optræder overalt pt.: I konsulenternes markedsføringsmateriale om vejen til et bedre arbejdsliv, som krav i jobannoncerne og i debatindlæg fra fagfolk, der med hver sin tilgang problematiserer og nedgør ideen om psykisk robusthed.

  • Frivillighed – en vigtig vej til bedre velfærd
    06.09.17 Velfærd

    Landsbyklynger med fokus på vækst, fællessang på plejecenteret eller mentorer der hjælper udsatte børn tilbage på sporet – frivillige initiativer spirer over hele Danmark til gavn for lokalsamfundet og den kommunale velfærd.

  • Fremtidens skolelederuddannelse – mere praksisnær og større fagligt fokus
    08.06.17 Ledelse

    Nye krav og opgaver i skoleledelse er ikke en isoleret udviklingstendens, men spreder sig i fuld fart til andre kommunale fagområder. Derfor forventer COK også, at bl.a. øget praksisnærhed fra en ny skolelederuddannelse spreder sig på samme vis.

  • Kommunalpolitikere bliver aldrig "færdiguddannet"
    16.05.17 Politik

    Der skal langt mere end én valgperiode til at ’færdiguddanne’ landets kommunalpolitikere, viser COK's ”Politikerundersøgelse 2017 – udfordringer og kompetencebehov”. Det centrale spørgsmål er, om de nogensinde bliver - og skal blive - færdiguddannet?

  • Kære leder: Hold de varme hænder varme
    01.05.17 Ledelse

    Medarbejderne i den offentlige sektor er under ekstremt pres i en hektisk hverdag, præget af opgaver med en stigende kompleksitet. Desværre genspejler kompleksiteten sig hverken i ledelsen eller organisationens måde at håndtere dagligdagen på.

  • Faldgruber i faglig ledelse
    18.04.17 Ledelse

    Faglig ledelse scorer højt på den offentlige dagsorden i øjeblikket. Men er faglig ledelse virkelig det nye sort, eller skal vi være opmærksom på faldgruber i jagten på den bedste ledelse af fagprofessionelle?

  • Smid ikke HK'erne ud - uddan dem
    05.04.17 Velfærd

    HK Kommunal Nordjylland opfordrer nordjyske kommuner og regionen til øget samarbejde om uddannelse.

  • Borgerinddragelse forudsætter nye kompetencer
    02.04.17 Velfærd

    Kommunerne er i gang med at gentænke de centrale velfærdsområder og velfærdsløsninger. Temaet var også til debat på KL's Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg, hvor politisk fokus var på, at borgerinddragelse er en oplagt tilgang og et nyttigt redskab.

  • Bliv skarp på rollen som digital leder
    14.03.17 Ledelse

    Hvis kommunerne skal lykkes med at skabe sammenhængende, tilgængelig og effektiv kommunal velfærd ved hjælp af it-løsninger, er der brug for et langt mere strategisk blik på digitalisering.

  • Faglig ledelse gennem hele ledelseskæden
    02.03.17 Ledelse

    Den fornyede interesse for faglig ledelse er ikke opstået ud af det blå. De normsættende politiske udmeldinger og den fortsatte strøm af velfærdsreformer har medført, at faglig ledelse er et kvalificeret bud på meningsfuld og effektiv ledelse.

  • Hæv kvaliteten i landets dagtilbud og bryd den sociale arv
    28.02.17 Velfærd

    Fjern blikket fra bakspejlet: Regeringen har afsat en rammebevilling på 580 millioner kroner til at udvikle kvaliteten af dagtilbud. De skal bruges klogt.

  • Data og resultatstyring i skolen - hænger det sammen?
    20.02.17 Velfærd

    Er der overhovedet en sammenhæng mellem resultatstyring og folkeskolens arbejde med elevdata? Både ja og nej, skriver Mai-Britt Herløv Petersen, chefkonsulent, COK i denne blog.

  • Fremtiden fordrer et kommunalt kompetenceberedskab
    25.01.17 Velfærd

    Radikale forandringer, et begrænset økonomisk råderum og prioriteret velfærd er virkeligheden i landets 98 kommuner og fællesnævneren for nogle af de mange oplæg og debatter på KLs Kommunaløkonomiske Forum, KØF, i sidste uge i Ålborg.

  • ReformDanmark: Skab træningsbaner på jobcentrene, så medarbejderne kan øve sig
    15.12.16 Ledelse

    Hvis medarbejderne i jobcentrene – endnu en gang – skal ændre tilgangen til borgerne, så er det altafgørende, at lederne ændrer syn på efteruddannelse og vejen til nye kompetencer.

Artikler

  • Kommunens økonomiafdeling: Virkelighedens vogtere
    02.03.20 Kommunalt

    Økonomikonsulenterne er på mange måder virkelighedens vogtere, når reformerne ruller, buzzwordene blomstrer og andre drømmer stort i den offentlige sektor. Det mener forsker i styringsdesign i den offentlige sektor, Leon Lerborg.

  • Digitalisering kræver ledelse
    24.05.19 Ledelse

    Tiden er ikke længere til store it-systemer eller mange spredte digitaliseringsprojekter. I stedet er opgaven at finde ud af, hvilke digitale løsninger og teknologier, der er modne nok til, at kommunerne skal satse på dem. Det kræver ledelse.

  • Ny i ledelse … på vej mod en ny rolle
    03.05.19 Ledelse

    COK sætter i her i 2019 fokus på det at være ny i ledelse. En ny rolle som ofte giver mange frustrationer midt i glæden over at være udvalgt og tildelt det ledelsesmæssige ansvar.

  • Lederuddannelse: En løftestang for strategisk udvikling af organisationen
    25.03.19 Uddannelse

    En bevidst ambition med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er fra udbyder COK’s side at sikre både kompetenceudviklingen af den enkelte leder og den strategiske udvikling af organisationen. En ambition, topledelsen i Aarhus Kommune bakker op om.

  • Ledere har også følelser - og pligt til at tackle dem
    13.03.19 Ledelse

    Du behøver ikke elske dine medarbejdere. Men ægte interesse og respekt for medarbejderne er et must, skriver ekspert i ledelse og organisation Hanne Lykke.

  • Offentlige indkøb af kurser og konferencer i vækst
    04.03.19 Uddannelse

    Der er gode nyheder for udbydere af kurser og konferencer til offentlige indkøbere. Indkøbene er i stærk stigning. Det sker efter et markant skift fra et broget og negativt billede for udbyderne for blot få år siden.

  • Nyuddannede kommunomer i Norddjurs Kommune: Uddannelse er en investering
    19.12.18 Uddannelse

    Tre af Norddjurs Kommunes medarbejdere bliver den 20. december færdiguddannet som kommunomer. Det giver dem mulighed for at udvikle deres kompetencer i takt med, at den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig.

  • Gitte får efteruddannelse mod alle odds
    05.12.18 Uddannelse

    55-årige Gitte Biltriss i Team Job i Lejre Kommune er i gang med en kommunal uddannelse, som hun får imod alle odds.

  • Data kan skabe vækst og grøn omstilling
    21.11.18 Velfærd

    Systematisk brug af data rummer store potentialer for vækst og grøn omstilling, men åbner samtidig op for etiske udfordringer.

  • Næstved sætter alle sejl til på efteruddannelse
    09.11.18 Uddannelse

    Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune har netop afsluttet et storstilet kompetenceudviklingsforløb. I løbet af det seneste halvandet år har godt 100 medarbejdere siddet på skolebænken og været fordi eksamenslokalets grønne dug i COK.

  • Bosteder mangler sundhedsfaglige kompetencer
    02.11.18 Social

    Det første risikobaserede tilsyn med landets bosteder har ført til påbud for knap hver tredje af de 136 tilsynsbesøg. Det er medicinhåndteringen og den sundhedsfaglige dokumentation, som halter.

  • Kommunerne på Vestegnen trækker UU-vejledningen hjem
    31.10.18 Uddannelse

    UU Vestegnen bliver nedlagt, og UU-vejlederne er på vej tilbage til kommunerne. Fra august 2019 vil UU-vejledningen fx blive en del af de kommunale jobcentre. En beslutning, der både medfører faglige, organisatoriske og personlige forandringer.

  • Det nødvendige samarbejde mellem medarbejdere og pårørende
    10.10.18 Velfærd

    At inddrage pårørende i omsorgsarbejdet bliver i større og større udstrækning set som en del af opgaveløsningen på plejehjem, bosteder og hospitaler. Ved fælles indsats kan det lykkes at etablere det nødvendige samarbejde og forebygge konflikter.

  • Kommunalpolitikerne er godt i gang
    26.09.18 Politik

    Der er allerede gået et havlt år af indeværende kommunale valgperiode. Heldigvis er de nyvalgte politikere klædt godt på - for knap 75% af dem har skudt deres kommunalpolitiske virke i gang med støtte fra COKs Kattegatforløb.

  • Skriv så borgerne forstår det
    17.08.18 Velfærd

    Det offentlige skal ifølge forvaltningsloven skrive i et sprog, som borgerne forstår. Men det sker ikke altid. Ifølge forfatterne til ny bog kan offentlige ledere og medarbejdere blive bedre til at tage ansvar for en forståelig kommunikation.

  • Implementering af læringsplatform: 6 gode råd
    10.08.18 Ledelse

    Rammesæt den digitale forandring, giv implementeringen tid og styrk teamsamarbejdet. Sådan lyder nogle af de gode råd fra projektleder Mads-Peter Galtt i KL til de skoleledelser, der lige nu er i gang med at implementere læringsplatforme.

  • Replik til Ledelseskommissionen: Bedre ledelse er vigtigere end flere ledere
    20.06.18 Ledelse

    Ledelseskraft viser sig ved, at medarbejderne er handlekraftige og forandringsfleksible i deres daglige virke. Fremtidens organisationer har derfor ikke brug for formelt udpegede ledere, men at medarbejdere at medarbejdere tager ledelse på sig.

  • Læringsledelse: Nye kompetencer skal skabe bedre forløb i skoler og dagtilbud
    25.05.18 Ledelse

    100 medarbejdere fra Aalborg Kommunes PPR er nyuddannede konsulenter i læringsledelse og skal bruge deres kompetencer til bedre vejledningsforløb med pædagogisk personale i skoler og dagtilbud.

  • Kommunale ledere skal lede – men også lytte
    17.05.18 Ledelse

    Motiverende samtaler er relevante også for ledere, fordi en stor del af lederskabet netop går ud på at motivere medarbejdere, siger Bente Malig Larsen, der underviser i Den motiverende samtale hos COK.

  • Specialenhed i Københavns Kommune har skabt én fælles kerneopgave
    18.04.18 Velfærd

    Samarbejdsrum, legitimitet og tillid til det tværgående samarbejde er resultatet af Specialenhedens arbejde i Københavns Kommune. Enheden skaber sammenhæng i sagsbehandlingen mellem to forvaltninger.

  • Ny i politik: Hurtigere i gang efter introduktion
    07.03.18 Politik

    Siden januar har nyvalgte kommunalpolitikere fra hele landet deltaget i COK-introforløbet Kattegat 2018. En af dem er Peter Buchreitz Harbo fra Vesthimmerlands Kommune, 19 år gammel og ny i kommunalpolitik.

  • Ti principper når ledere skal styre projekter
    28.02.18 Ledelse

    Projektarbejdsformen stiller nye og anderledes krav til ledere. Høje-Taastrup Kommune har opstillet ti principper for godt styregruppearbejde.

  • Favrskov: Styrket borgerkontakt kan nedbringe antallet af klager
    21.02.18 Velfærd

    De første erfaringer fra et projekt om Styrket Borgerkontakt i Favrskov Kommune viser, at medarbejderne ved hjælp af nemme teknikker, undgår mange konflikter og får færre klager fra borgerne, som i højere grad føler sig hørt og set.

  • Det kræver nysgerrighed at gøre data til information
    09.02.18 Ledelse

    Sundhedsvæsnet er fuld af data, men for at blive til information, som beslutningstagere og medarbejdere kan bruge i det dagelige arbejde, skal data sættes i kontekst. Det lærer lægesekretærer på nyt efteruddannelsesmodul.

  • Bedre ledelse er vigtigere end flere ledere
    07.02.18 Ledelse

    Ledelseskraft er, når medarbejdere er er handlekraftige og forandringsfleksible. Fremtidens organisationer har derfor ikke brug for formelt udpegede ledere, men at medarbejdere tager ledelse på sig, mener belgisk forfatter.

  • Sætter ledelse i verdensklasse på dagsordenen
    04.12.17 Ledelse

    Hvad er det personlige ’why’ i ledelse, hvad bliver Ledelseskommisionens kommende anbefalinger og er ledelse overhovedet nødvendigt? Det er spørgsmål, COK sætter fokus på, når konferencen ’Chef i Teknik og Miljø 2018’ finder sted.

  • Nyvalgte politikere får tilbudt kursus i byrådsarbejde
    30.11.17 Politik

    Mange nye byrådsmedlemmer vælger at få et kursus i det arbejde, der venter dem, når de starter i byrådene.

  • Politikere holder ikke altid fast i beslutninger
    30.11.17 Politik

    I Silkeborg har 30 lokalråd høringsret. Det betyder mange møder, men også at borgerne føler sig lyttet til.

  • Fri af snærende takststyring – værdi for patienten tæller
    10.11.17 Ledelse

    Bornholm udvikler sit hospital med nye metoder, og det har stor betydning for lægesekretærerne. Og i sidste ende for patienterne, som det hele handler om.

  • Kroniske smerter kræver tværfagligt samarbejde
    08.11.17 Velfærd

    Der er brug for mere viden om patienter med kroniske smerter, mener Bjarne Richter Bjelke, COK.

  • 50 år med COK: Fra højskole til læringspartner
    02.11.17 Velfærd

    COK er fyldt 50 år og gør status over en historie der har sat kompetenceudvikling på den kommunale dagsorden.

  • Thisted Kommune styrker dialogen med erhvervslivet
    24.10.17 Velfærd

    Medarbejdere fra Teknisk Forvaltning, Erhvervsafdelingen og Jobcenteret i Thisted Kommune deltager i øjeblikket i forløbet Styrket Erhvervsdialog, arrangeret af COK. De er nu i gang med at omsætte ny viden til konkret adfærd i lokale virksomheder.

  • Odense Kommune på forkant med pædagogisk ledelse
    11.10.17 Ledelse

    Odense Kommune er på én og samme tid på forkant med nationale anbefalinger til fremtidens skolelederuddannelse og et lokalt generationsskifte blandt skole- og dagtilbudslederne med en ny diplomuddannelse i pædagogisk ledelse.

  • Udviklingsforløb understøtter ny styringsstrategi
    06.10.17 Ledelse

    Center for Arbejdsmarked (CAM) i Næstved Kommune deltager i efteråret i ”Kompetenceudvikling i CAM”, som COK står for. Det bygger på en analyse, der har kortlagt sammenhængen mellem implementering af ny strategi og medarbejdernes kompetencebehov.

  • Uddannelse styrker proceskompetencer
    04.10.17 Ledelse

    Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune uddannede i 2016 i samarbejde med COK et hold interne konsulenter i procesledelse og facilitering. I år har endnu et hold afsluttet uddannelsen, og forvaltningen begynder nu at mærke effekten.

  • Faglig ledelse er ikke for sarte sjæle
    30.09.17 Ledelse

    Faglig ledelse blomstrer i alle former og farver. Det er efterspurgt af medarbejderne, som ønsker sparring og retning i det daglige arbejde - og faglig ledelse efterspørges også af det politiske niveau som valgmuligheder i den politiske proces.

  • Ny kontroluddannelse får ros af deltagerne
    22.09.17 Velfærd

    Den nye uddannelse for kontrolmedarbejdere får stor ros af de første deltagere for at skabe videndeling og genopfriske viden om lovgivning. Uddannelsen har nu åbnet for nye tilmeldinger.

  • Journalisering - en grundpille i den kommunale forvaltning
    06.09.17 Velfærd

    Journalisering er ikke innovation – til gengæld er det en af de vigtigste grundpiller i den kommunale forvaltning, mener Pernille Bischoff, borgerrådgiver og underviser på COK-kurset "Tag ansvar for jeres journalisering".

  • Stor ros til ny kontroluddannelse
    01.09.17 Velfærd

    Forsøget med en ny uddannelse inden for kontrol bliver rost af deltagerne. En af dem mener, at også mange andre end kontrolmedarbejdere kan få udbytte af uddannelsen, der nu udbydes i Herlev og Aarhus.

  • Hvordan mindsker vi brugen af magt?
    30.08.17 Velfærd

    Bring de forskellige fagligheder i spil, lyder det fra COK’s Jeanette Schjællerup.

  • "Jeg skal ikke rådgive eller vejlede - jeg skal supervisere"
    25.08.17 Velfærd

    Leif Storgaard har taget en udddannelse som supervisor med afsæt i sit faglighed som socialpædagog og familieterapeut. Og han har lært at sidde på sine hænder og have fokus på den gensidige kontrakt med den, han superviserer.

  • Det store skridt fra medarbejder til leder
    23.08.17 Ledelse

    Hvordan er det at gå fra medarbejder til leder? Vivi Dahl, fortæller her om, hvordan hun tog springet fra at være pædagog til at blive konstitueret afdelingsleder i Randers Kommune efter et førleder-afklaringskursus.

  • Gensidig tillid og respekt for hinandens banehalvdel
    18.08.17 Ledelse

    God politisk betjening handler om at kende historik og retning, at orientere hinanden løbende og om gensidig respekt for hinandens arbejdsgange. Det mener Jytte Bendtsen, udvalgsformand i Vallensbæk Kommune.

  • Uformel ledelse uden gulerod eller pisk: Distribueret lederskab
    15.08.17 Ledelse

    Distribueret lederskab er, når medarbejdere bliver involveret i at løse formelle og uformelle ledelsesopgaver. Det sker som en naturlig konsekvens af færre ledelseslag og større opgavekompleksitet. Men er ikke uden udfordringer eller begrænsninger.

  • Uddannelse i konflikthåndtering giver lægesekretærer større robusthed
    09.06.17 Velfærd

    Lægesekretærerne på vestjysk akutafdeling har lært at konflikthåndtere patienter, som reagerer voldsomt og pårørende, som er i sorg. Det har givet dem redskaber til at optræde mere professionelt og har gjort arbejdspladsen mere attraktiv.

  • Borgerne er en stor udfordring for kommunalpolitikere
    29.05.17 Velfærd

    "Komplekse problemstillinger" er den største udfordringer for kommunalpolitikerne. Men lige efter kommer "borgerinddragelse", viser en undersøgelse foretaget af COK i 95 kommuner.

  • Jobrotation styrker tværfagligt fællesskab
    24.05.17 Velfærd

    Et jobrotationsforløb i Aarhus Kommune sikrer bedre rammer for fælles kompetenceudvikling og har bragt Børn og Unge et skridt nærmere målet om at skabe en faglig fælles administration.

  • Ny udddannelse til kontrolmedarbejdere
    18.05.17 Velfærd

    Et samarbejde mellem HK Kommunal, KL og COK har mundet ud en helt ny uddannelse på kontrolområdet. Og samtidig har det skabt et overblik over eksisterende uddannelser.

  • Korrekt kontering viser, at vi gør det rigtige
    05.05.17 Ledelse

    Leder Claus Henrik Nielsen valgte at tage på kursus i kontering på beskæftigelsesområdet, alene for at blive klogere på den komplekse praksis – og kom hjem med en større forståelse for maskinrummet.

  • På vej mod professionelle læringsfællesskaber
    03.05.17 Velfærd

    Ledelsen skal i spil, og så er der behov for mere tid til at løfte og udvikle teamkoordinatorfunktionen og teamets opgaver, skriver Inga Kastberg-Hansen i en refleksion over udbyttet af at være på teamkoordinatoruddannelse.

  • Tværfaglighed i den store nøddeknækker
    27.04.17 Ledelse

    Organisationsudvikling: I Esbjerg og på Bornholm arbejder teknik-og miljøforvaltningerne på større både tværfagligt og tværforvaltningsmæssigt samarbejde. Det giver gevinster både indad- og udadtil, mener kommunerne.

  • Grovskitse til en fagligt centreret skoleledelsesfunktion
    24.04.17 Velfærd

    De kommende måneder skal Ledelseskommissionen forsøge at komme med et svar på, hvordan vi får bedre offentlige ledere. Skoleledelse er et eksempel på en ledelsesdisciplin, som kvaliteten af et velfærdsområde er dybt afhængig af.

  • Frivillige løser kerneopgaver
    20.04.17 Ledelse

    En rundspørge fra COK om brugen af frivillige i landets kommuner viser ny tendens: De frivillige står ikke længere kun for hyggeopgaver og socialt samvær. De indgår nu i løsningen af kommunale kerneopgaver. Det stiller nye krav til ledelsesopgaven.

  • Hjemmelavet Vorbasse-model gav ejerskab til vejlederopgaven
    10.04.17 Velfærd

    Skoleleder Torben Precht Jensen fra Vorbasse Skole så et behov for en fælles forståelse for vejledning i læringsmålsstyret undervisning. COK hjalp dem frem til en model, der virkede.

  • Styrket borgerkontakt giver glade medarbejdere og tilfredse borgere
    06.04.17 Velfærd

    Medarbejderne fra Borgerservice i Assens Kommune har været på et forløb i Styrket Borgerkontakt for at gøre dem endnu bedre i stand til at se borgernes behov. Her er de blevet trænet i, hvordan de altid optræder imødekommende overfor borgerne.

  • Plejepersonale har berøringsangst overfor emnet 'seksualitet'
    02.04.17 Velfærd

    Når det kommer til mennesker med handicap og deres seksualitet, kan plejepersonale have svært ved at give råd og vejledning, oplever Marianne Gutte, chefkonsulent hos COK.

  • Undersøgelse: Omfanget af borgerinddragelse vokser
    02.04.17 Velfærd

    Borgere og virksomheder i bliver i højere grad inddraget i sagsbehandlingen på teknik-og miljøområdet, viser COK-undersøgelse. Men der er også behov for, at ledere og sagsbehandlere i kommunerne sikrer, at de udsatte borgere bliver hørt.

  • Hvorfor distribueret ledelse?
    23.03.17 Ledelse

    Det er ofte dine medarbejdere, der styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer, men det er stadig dit ansvar, at opgaverne bliver løst. Læs om, hvordan du sikrer dette med distribueret ledelse.

  • Ny COK-undersøgelse: Tværfaglighed er en hård nød
    14.03.17 Ledelse

    COK har netop gennemført en undersøgelse blandt knap 1.100 ledere og medarbejdere på Teknik og Miljø-området i landets kommuner. Undersøgelsen viser, at medarbejdere og ledere især er udfordret, når de skal samarbejde tværfagligt.

  • Fleksjobbere vil have lige vilkår for uddannelse
    23.02.17 Velfærd

    Vi har lige så meget behov for efter- og videreuddannelse, som vores kollegaer har, lyder det fra fleksjobbere, der har sat sig på skolebænken med hjælp fra HK.

  • Behov for mere viden om kroniske smerter
    31.01.17 Velfærd

    Hvis vi skal lykkes med at hjælpe borgere med kroniske smerter til øget trivsel og livskvalitet, er det afgørende, at både det sundheds- og socialfaglige personale får mere viden om, hvordan de skal håndtere borgere med kroniske smerter.

  • Service er mere end hurtig sagsbehandling
    27.01.17

    Formålet med servicemålsaftalen er at sikre en effektiv sagsbehandling i tæt samspil med virksomheder og borgere. Men kommuner skal passe på ikke at fokusere på tid alene, for god service handler også om dialog og sparring.

  • Det kræver tillid at lede professionelle læringsfællesskaber
    19.01.17 Ledelse

    Læringsledelse er helt centralt for det professionelle læringsfællesskab på skoleområdet – både i forhold til elevernes læring og trivsel og teamets egen læring. Det er erfaringen fra 13 kommunale lederseminarer, COK har gennemført i efteråret.

  • Uformel - og ofte ikke anerkendt - ledelse
    13.01.17 Ledelse

    Nye stillingsbetegnelser som koordinator, teamleder, projektleder og tovholder er nye medarbejderroller, hvor medarbejderne befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder. Hvilken autoritet eller hvilket mandat har den uformelle leder?

  • Effektstyring af folkeskolen?
    19.12.16 Velfærd

    Med det nye regeringsgrundlag er der for første gang lagt op til effektbaseret, økonomisk styring i folkeskolen. Regeringen vil afsætte en pulje på 500 mio., som skal tilskynde skoler til en bedre indsats overfor de fagligt svageste elever.

  • Kommende kommunomer: "Vi lærer at sætte borgeren i fokus"
    08.12.16 Velfærd

    Katrine Hjortdahl Jensen og Majken Havtorn har begge fået opgraderet deres kendskab til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og lært nye værktøjer inden for kommunikation og konflikthåndtering.

  • Kunsten at kontere ledige rigtigt
    09.11.16 Infrastruktur

    Det har de tjek på i Drift og Understøtning i Fredericia Kommune efter en kursusdag i fælles forståelse for beskæftigelsesområdet med nye værktøjer til at finde de rigtige informationer, så bogføringen er korrekt, og refusionen kommer i hus.

  • Efteruddannelse bør tage afsæt i kerneopgaven
    03.11.16 Ledelse

    Den eksisterende måde at tænke kompetenceudvikling på er alt for tilfældig.

  • Driftlederuddannelsen: Ledere sender "plejer" på pension
    01.11.16 Ledelse

    Driftsledere er begejstrede for den lovpligtige uddannelse til jobbet, som er lidt af et kinderæg med både jura, ledelse og teknisk drift. Mød to ledere, der har taget ansvar for opgaven efter uddannelsen.

  • Husk mennesket i misbrugsindsatsen
    12.10.16 Velfærd

    Det er et af hovedbudskaberne fra Steen Guldager, som underviser på et COK-kursus i misbrug og psykiske lidelser. Og det var et budskab, der gik rent ind hos afdelingsleder Morten Pedersen fra Næstved Kommune.

  • Ledelse i kompleksitet: Forandring er ikke en rationel proces
    06.10.16 Ledelse

    Udvikling, bevægelse, innovation. Ønsket om forandring er til at få øje på i retorikken om organisation og ledelse. Men gennem hvilke mekanismer sker egentlig forandring i menneskelige fællesskaber?

  • Fleksjobbere har også brug for videreuddannelse
    29.09.16 Velfærd

    Som fleksjobber på netsat tid er det svært at få relevant videreuddannelse. Derfor tog Gitte Møller Pedersen, der arbejder som fleksjobber i Region Nordjylland, initiativ til at få Kommunomuddannelsen tilpasset fleksjobbere gennem COK.

  • Kompleksitet er tæt forbundet til magtrelationer
    21.09.16 Ledelse

    Ledelse i kompleksitet: Når ledere oplever deres virkelighed som kompleks, hvad er så på spil - hvad presser dem? Denne artikel vil pege på, at ”magt” er et centralt begreb, når det kommer til at forstå kompleksitet.

  • Ledelse i kompleksitet: Brug din dømmekraft
    15.09.16 Ledelse

    Der er en stigende erkendelse af ledelse som en kompleks disciplin. Afdelingschef i COK med ansvar for strategi og ledelse, Pernille Thorup, giver her et indblik i kompleksitetsvidenskaberne og i, hvordan du bedst leder i kompleksiteten.

  • Kompleksitet - når virkeligheden overhaler indenom
    06.09.16 Ledelse

    Kompleksitet har igennem en årrække været på alles læber, når der tales om ledelse. Man hører sætninger som: ”Dygtig ledelse handler om evnen til at oversætte kompleksitet”. Men hvad er kompleksitet egentlig - og hvordan håndterer man den?

  • Faglig ledelse - uden gulerod eller pisk
    30.08.16 Ledelse

    Som faglig leder uden formelt personaleansvar står du ofte i et ledelsesrum uden de grundlæggende redskaber til at lede. Hvordan løser du dine ledelsesopgaver og motiverer dine medarbejdere, når du hverken har pisk eller gulerod at gøre godt med?

  • Læreres og pædagogers læring skal i centrum
    23.08.16 Ledelse

    Tre år efter skolereformen: Nu skal lærere og pædagogers læring i centrum. Udviklingen af elevernes læring går gennem ledelsen af de lærende lærere og pædagoger.

  • Ledelse er rodet og uforudsigelig
    17.08.16 Ledelse

    I artikelserien 'Ledelse i kompleksitet' sætter chefkonsulent i COK, Karina Solsø, fokus på, hvordan ledere som grundpræmis må navigere i en kompleks virkelighed med mange modsatrettede interesser.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner