Cyklistforbundet vil have ladestandere til el-cykler i større byer og lang supercykelstier

Klimaminister Dan Jørgensen bør indtænke ladestandere til el-cykler i arbejdet med at omstille transportsektoren til grøn transport. Det siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam i anledning af de forhandlinger, som Dan Jørgensen indleder med energiforligskredsen om grøn transport.

Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam opfordrer klimaministeren til at indtænke ladestandere til el-cykler langs supercykelstier og anden cykelinfrastruktur til både langdistancependlere og erhvervscykling, når han skal forhandle udmøntningen af energi-aftalens grønne pulje - 100 millioner kroner om året fra 2020 til 2024 til grøn transport.

Dan Jørgensen har meldt ud, at han i forhandlingerne vil starte med at se på erhvervstransporten og udbredelsen af ladestandere. Men Klaus Bondam opfordrer nu ministeren til at tænke bredere og nyt.

- Jeg håber, at han er opmærksom på, at der er et stort uudnyttet potentiale i forhold til at anvende el-ladcykler til varetransport og andre kommercielle formål. El-ladcykler vil i mange sammenhænge betyde både hurtigere og langt mere klimavenlige leverancer, siger Klaus Bondam.

Vi skal udnytte alle muligheder

Flere EU-finansierede pilotprojekter har vist, at der for mange typer virksomheder ligger både økonomiske og effektivitetspotentialer i at anvende el-ladcykler i hverdagens transportsituationer.

For eksempel har det EU-støttede projekt 'Cyclelogistics', der arbejder med at udbrede cykellogistik i EU og skaffe viden på området, vist, at ca. 50 % af bilture med varer i byer gøres på cykel.

Klaus Bondam peger på DHL Express som en virksomhed, der forstår at udnytte potentialet i erhvervstransport med el-ladcykler.

DHL Express vil være 50 pct. mere carbon-effektive i 2025, end hvad de var i 2007. I 2050 vil de have nul-udledning, og de har valgt at udnytte el-ladcykler til at komme i mål med det. Derfor åbnede de i november en City Hub i København, hvorfra kurerer på el-ladcykler skal dække indre København med klimaneutral levering.

- Tænk, hvis vi havde en målsætning og planlægning, hvor brug af el-ladcykler i kombination med omlastningssteder i udkanten af byzoner, blev gængs. Tænk, hvad det vil betyde for ikke bare klimaet, men også for vores byer, hvis vi udskifter en stor del af erhvervstransporten med el-ladcykler. Hvis Danmark skal nå i mål med 70% reduktion af CO2-udledninger i 2030, skal vi udnytte alle muligheder. Også dem, som ikke er gængse i dag, siger Klaus Bondam.

Emneord: Cyklistforbundet, Klaus Bondam, Dan Jørgensen, Klimaministeriet

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også