Dansk Selskab for Almen Medicin

Dansk Selskab for Almen Medicin

Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 70707431 Website: www.dsam.dk E-mail:

Selskabet har til formål at

 • udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling,
 • etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på fagets udvikling både nationalt og internationalt,
 • repræsentere faget almen medicin i relevante nationale fora samt
 • udgive eller medvirke ved udgivelsen af tidsskrifter, publikationer eller anden formidling via elektronisk medie om almenmedicinske emner.

Som ordinære medlemmer af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) kan optages speciallæger i almen medicin og yngre læger, der er under uddannelse i specialet almen medicin. De af selskabets medlemmer, der er yngre læger udgør en fraktion af selskabet betegnet FYAM (Forum for yngre almenmedicinere). Forskere fra andre fagområder, der har ansættelse i de almenmedicinske forskningsmiljøer, kan optages på lige vilkår som yngre læger. Der kan optages ekstraordinære medlemmer efter ansøgning til bestyrelsen.

DSAM har over 5000 medlemmer, hvor størstedelen er aktive praktiserende læger, og en stor del er yngre læger under uddannelse til almen medicin.

Der er ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt i oktober måned.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer valgt blandt og af selskabets ordinære medlemmer (fortrinsvis praktiserende læger) samt to suppleanter og et medlem valgt af og blandt FYAM-medlemmer. Funktionstiden som bestyrelsesmedlem er seks år. 

Bestyrelsen afholder ca. 6 årlige møder. I bestyrelsesmøderne deltager som observatører formændene for Forskningsudvalget, Uddannelsesudvalget, Kvalitetsudvalget og Internationalt udvalg. Tre fællesrepræsentanter fra hver af de tre forskningsmiljøer i København, Odense og Århus (universitetsinstitutter og centrale forskningsenheder), chefredaktøren af Practicus samt en repræsentant fra PLO’s bestyrelse.

Selskabet har fem stående udvalg

 • Forskningsudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • Kvalitetsudvalget
 • Internationalt udvalg
 • FYAM-udvalget

Desuden er der nedsat en række ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper, ligesom selskabet deltager i fællesudvalg med PLO. Selskabet deltager ligeledes i en række arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen andre sundhedsmyndigheder, andre speciallægeselskaber og private organisationer.

Selskabets aktiviteter lokalt i lægekredsforeninger og regioner koordineres af regionsbestyrelserne.

Medlemmerne i hvert region vælger en regionsbestyrelse bestående af 4-7 ordinære medlemmer og 1 FYAM-medlem. 

DSAM udgiver et medlemsblad, Practicus. Såvel chefredaktøren som FYAM-redaktøren ansættes af bestyrelsen.

Selskabet er sammen med Københavns Praktiserende Læger og PLO medejer af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, der blandt andet udgiver Månedsskrift for almen praksis.

DSAM er medejer af Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er en paraplyorganisation for de medicinske selskaber, herunder DSAM. DSAM er langt den største organisation i LVS med 30 repræsentanter i repræsentantskabet. Medlemmer af DSAM's repræsentantskab er også medlemmer af LVS' repræsentantskab, der afholder møde én gang årligt.

 

Cases

 • Hvorfor skal cigaretter koste 100 kroner?
  21.09.19 Sundhed

  Magnus Heunicke ville kunne få alles respekt, hvis han turde sætte prisen rigtig højt på cigaretter. Både de unge (kommende) rygere og alle sundhedsprofessionelle ville føle sig hjulpet, i vores anstrengelser for at sikre sundere levevis.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner