Efter flere forsøg: Nyt råd skal fremme OPS

Et nyt råd skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud og fremme konkurrencen om de offentlige opgaver. Derfor nedsætter erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag Forum for Udbud. Se medlemmerne og kommissorie her.

Forummet skal især drøfte aktuelle, udbudsfaglige problemstillinger samt skabe dialog og videndeling mellem centrale aktører inden for offentlige udbud. Forummet kan desuden komme med anbefalinger og løsningsforslag, både til erhvervsministeren og til offentlige myndigheder og virksomheder.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Regeringen er tilhænger af konkurrence og udbud af offentlige opgaver. Derfor nedsætter vi nu Forum for Udbud, der skal bidrage til at styrke konkurrencen på det her område. Det skal give mere kvalitet, innovation og effektivitet i opgaveløsningen, og det ser jeg frem til.”

Forum for Udbud er nedsat for foreløbig tre år og erhvervsministeren har udpeget direktør for Engineering i NCC, Marlene Haugaard, som formand.

Formand Marlene Haugaard:
”Det er vigtigt, at der skabes effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, så vi kan få endnu bedre løsninger for de 355 milliarder kroner, som det offentlige årligt køber ind for. Jeg tror på, at Forum for Udbud kan blive et stærkt omdrejningspunkt for udviklingen af udbudskulturen i Danmark med det formål, at vi fremmer værdiskabende udbud og indkøb til den offentlige sektor. Et af fokusområderne er, at udgifterne for tilbudsgivning holdes på et fornuftigt lavt niveau.”

Etableringen af rådet er ét af initiativerne i regeringens udspil ”Konkurrenceudsættelse - den bedst mulige service for pengene” fra maj i år.

Forum for Udbud består derudover af 14 medlemmer, der repræsenterer erhvervs- og lønmodtagerorganisationer og offentlige myndigheder:

 • Louise Dahl Krath Jensen, afdelingschef i Dansk Byggeri
 • Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv
 • Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri
 • Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark
 • Rikke Margrethe Friis, direktør i Danske Regioner
 • Morten Mandøe, direktør i Kommunernes Landsforening
 • Nanna Højlund, næstformand i LO
 • Jeanet Vandling, formand i Foreningen af offentlige indkøbere (IKA)
 • Signe Lynggard Madsen, adm. direktør i Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI)
 • Andrew Hjuler Crichton, erhvervsjuridisk direktør i Erhvervsmi-nisteriet
 • Anders Peter Tuxen, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen
 • Torben Buse, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Anders Mærkedahl Pedersen, vicedirektør i Forsvarsministeriet
 • Mette Rose Skaksen, vicedirektør i Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen for Forum for Udbud.

 

 
FAKTA: Kommissorium for Forum for Udbud 1. oktober 2018
Forum for Udbud er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder fremme konkurrenceudsættelse af de offentlige opgaver.
Forum for Udbud skal være et fast omdrejningspunkt for interessentsamarbejdet om offentlige udbud med det formål at bidrage til mere effektive udbudsprocesser og fremme konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.
Forum for Udbud får til opgave at drøfte aktuelle udbudsfaglige problemstillinger og kan i forlængelse heraf komme med anbefalinger og løsningsforslag på problemstillingerne. Forum for Udbud fungerer – med sine anbefalinger og løsningsforslag - også som rådgivende organ til erhvervsministeren, der har mulighed for at bede om Forum for Udbuds anbefalinger til udbudsfaglige problemstillinger. Forum for Udbuds anbefalinger og løsningsforslag kan også være rettet direkte til ordregivere og tilbudsgivere.
Forum for Udbud kan også selv tage aktuelle udbudsfaglige problemstillinger op til drøftelse og udarbejde anbefalinger og løsningsforslag hertil med udgangspunkt i ordre- og tilbudsgiveres erfaringer. I den sammenhæng kan
Forum for Udbud opfordre til, at emner belyses nærmere med vurderinger og analyser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. De udbudsfaglige problemstillinger kan fx omhandle transaktionsomkostninger, små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud, styrket kvalitetsfokus i offentlige udbud og barrierer for konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, herunder for offentlig-private innovationspartnerskaber.
Forum for Udbud skal desuden være med til at skabe dialog og sikre videndeling mellem områdets centrale aktører.
 
Medlemmer af Forum for Udbud
Forum for Udbuds medlemmer består af organisationer, aktører, der er direkte involveret i udbudsprocessen, ministerier og en styrelse. Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra de deltagende parter.
Følgende parter er medlem af Forum for Udbud:
Formand for Forum for udbud (personligt udpeget af erhvervsministeren)
Dansk Byggeri indstiller et medlem
Dansk Erhverv indstiller et medlem
Dansk Industri indstiller et medlem
SMVdanmark indstiller et medlem
LO indstiller et medlem
Danske Regioner indstiller et medlem
Kommunernes Landsforening indstiller et medlem
Foreningen af offentlige indkøbere, IKA, indstiller et medlem
Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI, indstiller et medlem
Erhvervsministeren indstiller et medlem
Ministeren for offentlig innovation indstiller et medlem
Økonomi- og Indenrigsministeren indstiller et medlem
Forsvarsministeren indstiller et medlem
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indstiller et medlem
 
Forum for Udbud kan også involvere eksperter, forskere og praktikere fra tilbudsgiver- og ordregiversiden m.fl. i arbejdet med at belyse konkrete problemstillinger.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Forum for Udbud. Udgifterne til sekretariatsbetjening afholdes inden for onkurrence- og Forbrugerstyrelsens egen ramme. Styrelsen kan indhente input fra Forum for Udbud til sine analyser og forelægge analyser til drøftelse mv.
Mødekadencen vil som udgangspunkt være 3-4 møder årligt. Forum for Udbud er nedsat i en 3-årig periode. Der vil i slutningen af perioden blive foretaget en evaluering af Forum for Udbud med henblik på en eventuel forlængelse.
 
Emneord: OPS, Offentligt privat samarbejde, Konkurrenceudsættelse, Forum for Udbud, Udbudslov, Offentlige udbud, Indkøbsaftaler, 311018
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også